Cestovné destinácie
  Ubytovacie možnosti

   Ochrana údajov

   Čo sa týka vašich osobných údajov, chceme, aby ste sa na stránkach spoločností Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH (www.adrialin.com) cítili bezpečne. Preto by sme vás chceli ďalej informovať, na aké účely získavame a spracúvame vaše údaje a ako môžete obhájiť svoje práva.

   1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu

   Prevádzkovateľ zodpovedný za osobné údaje v rámci rezervácií ubytovania bez dopravy a sprostredkovanie prenájmu vozidla podľa článku 4 odsek 7 GDPR
   Prevádzkovateľ zodpovedný za osobné údaje v rámci rezervácií paušálnych leteckých zájazdov podľa článku 4 odsek 7 GDPR.
   Adrialin GmbH
   Werftestrasse 4
   6005 Luzern
   Švajčiarsko
   Telefónne číslo: +421 (0)2 584 198 57
   E-mail: sk@adrialin.com
   konateľ: Markus Graw
   Adrialin Blue GmbH
   Werftestrasse 4
   6005 Luzern
   Švajčiarsko
   Telefónne číslo: +421 (0)2 584 198 57
   E-mail: sk@adrialin.com
   konateľ: Markus Graw

   Zástupca spoločností Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH v Európskej únii pre otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je
   Adrialin GmbH
   Klehestraße 3-5
   76571 Gaggenau
   Germany
   Telefónne číslo: +421 (0)2 584 198 57
   E-mail: sk@adrialin.com
   konateľ: Josip Sojat

   2. Všeobecné informácie pre návštevníkov tejto webovej stránky

   2.1. Cookies

   Na proces rezervácie váš prehliadač sčasti ukladá cookies na pevný disk vášho počítača. Ide pritom o textové súbory, ktoré môžete kedykoľvek zmazať. Väčšina webových prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť aj individuálne.

   Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o umiestňovaní cookies, ad hoc rozhodovať o prijatí alebo prijímanie cookies zásadne vylúčiť. Pri neprijatí cookies môže byť funkčnosť nášho portálu obmedzená.

   Po využití Vášho prehliadača zostanú zachované nasledujúce cookies:

   -pid: To je cookie, ktorý sa umiestňuje len vtedy, keď prichádzate z partnerskej stránky, ktorá odkazuje na Adrialin. Uchováva sa len identifikačné číslo partnera. Doba platnosti: 30 dní

   -utm_term: Tento súbor cookie sa uloží, keď ste presmerovaný z niektorej z internetových stránok HomeToGo na našu internetovú stránku. Uloží sa pritom Klick ID, cez ktoré ste k nám boli presmerovaný. Tento tiež v žiadnom prípade neobsahuje osobné údaje, ale používa sa na interné štatististiky HomeToGo (napr. kde sa objednávalo, ktorý objekt bol vybratý, aké filtre sa použili atď.). Doba platnosti: 30 dní

   Tieto cookies slúžia na kontrolu úspešnosti marketingových akcií. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme vyhodnocovať marketingové kampane a zodpovedajúco ich riadiť Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH sledujú oprávnený záujem vyhodnotiť úspech svojich marketingových kampaní a tieto zodpovedajúco riadiť. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

   -seen_on: Tento súbor cookie sa používa, keď sa cez našu reklamu na inej internetovej stránke dostanete k popisu nášho objektu alebo zájazdu a tam sa uloží. Uloží sa pritom kód príslušnej internetovej stránky, z ktorej ste sa k nám dostali. Pokiaľ vykonáte rezerváciu, rozhodne sa na rezervačnej stránke pomocou cookie, či sa má realizovať kód pre tzv. conversion tracking. Tak môžeme zistiť, ktoré reklamné inzeráty vedú k rezervácii. V žiadnom prípade sa pritom nereferencujú osobné údaje. Doba platnosti: 30 dní

   -cookieconsent_status: To je cookie, ktorý sa umiestni, keď akceptujete používanie cookie. Tak sa správa nezobrazí pri každom novom otvorení stránky. Doba platnosti: 1 rok.

   -XSRF-TOKEN: Tento súbor cookie slúži na ochranu zmeny údajov treťou stranou. Tento súbor cookie nie je viazaný na pevné obdobie platnosti a uloží sa pri každom otvorení stránky.

   -adrialin_session: Tento súbor cookie slúži na identifikáciu aktuálnej relácie prehliadača. Platnosť: 60 minút

   Tieto cookies slúžia na zlepšenie používania na našej internetovej stránke. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosti Adrialin GmbH a die Adrialin Blue GmbH sledujú oprávnený záujem optimalizovať používanie svojej internetovej stránky na zvýšenie predaja svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

   2.2. Local Storage

   Aby sme vám čo najviac uľahčili používanie našej internetovej stránky, používa sa okrem cookies aj takzvaná technika local storage (nazývané aj „lokálne údaje“ a „lokálna pamäť“). Pritom sa údaje ukladajú lokálne v cache vášho prehliadača, ktoré existujú naďalej aj po zatvorení okna prehliadača alebo ukončení programu – pokiaľ ich v cache nevymažete – a dajú sa načítať. Ukladajú sa tu nasledujúce informácie:

   1. appFileName: Tu sa uloží názov súboru pripojeného súboru JavaScript. To je potrebné, aby sa vyprázdnila lokálna pamäť (a iné pamäte prehliadača), keď je k dispozícii nový súbor JavaScript. Tým sa zaistí, že pamäť vo vašom prehliadači je identická s tým, čo zisťujeme v kóde.
   2. appFileDate: Tu sa paralelne s appFileName uloží dátum. To je primárne myslené na sledovateľnosť vo vývoji, takže v prípade problémov vieme chyby rýchlejšie lokalizovať.
   3. navBarFontSize: To je veľkosť písma hlavného menu. Rôzne jazyky majú rôzne dĺžky slov, preto sa veľkosť písma dynamicky prispôsobuje a zapamätá sa, takže hlavné menu je vždy jednoriadkové.
   4. search: Tu sa ukladajú parametre vášho vyhľadávania (napr. termín zájazd, počet osôb, druh objektu).

   Použitie local storage slúži na zlepšenie používateľnosti. Spracovanie týchto údajov sa tak opiera o článok 6, odsek 1, vetu 1, písmeno f) DGPR. Spoločnosti Adrialin GmbH a die Adrialin Blue GmbH sledujú oprávnený záujem optimalizovať používanie svojej internetovej stránky na zvýšenie predaja svojich ponúk zájazdov. Pretože sa tu spracúvajú len údaje osôb, ktoré nám oznámili svoj záujem o naše ponuky a služby, nemôžeme vychádzať z toho, že by sa tým obmedzovali základné práva dotknutých osôb.

   Ak si neprajete, aby sa používali funkcie local storage, potom to môžete zmeniť v nastaveniach svojho prehliadača v závislosti od platformy v operačnom systéme príslušnej aplikácie.

   2.3. Google Analytics

   Aby sme mohli naďalej zlepšovať našu ponuku, získavame štatistické údaje o jej používaní. Nato používame službu Google Analytics. Tým sa zaistí, že sa neuskutoční žiadne prepojenie s vyššie uvedenými cookies. Google nás zaväzuje reprodukovať nasledujúce vyhlásenie:

   Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašou používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Na základe nami aktivovanej anonymizácie sa však vaša IP adresa skráti, takže iba cez IP adresu nie je možné priradenie používateľa. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách webovej stránky a na ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresu odoslanú z vášho prehliadača sa v rámci Google Analytics Google nespája s inými údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cookie a vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) zo strany Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujte plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Vymazanie získaných údajov sa uskutoční po 26 mesiacoch.

   2.4. Google Remarketing

   Na našej stránke sa získavajú a uchovávajú údaje na marketingové účely pomocou technológií Google (Google Remarketing Tag). Z týchto údajov sa môžu vytvárať anonymizované používateľské profily a ukladať do cookies. Tretia strana, vrátane Google, zapínajú reklamy na webových stránkach na internete. Pritom používajú tretí poskytovatelia, vrátane Google, v rámci funkcie remarketing tag cookies na na zapnutie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke. Údaje získané pomocou funkcie Remarketing-Tag sa bez vášho osobitného súhlasu nevyužívajú na to, aby sme vás ako návštevníka našej webovej stránky osobne identifikovali a nespájajú sa s osobnými údajmi pomocou anonymizovaného používateľského profilu. Používanie cookies zo strany Google môžete deaktivovať tak, že otvoríte stránku https://adssettings.google.com/authenticated a tam stlačíte tlačidlo „opt out“ Alternatívne si môžete otvoriť deaktivačnú stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o ustanoveniach Google nájdete na http://www.google.com/intl/de/privacy.

   2.5. Google AdWords

   Táto webová stránka používa Google Adwords, online marketingový program spoločnosti Google Inc. V tejto súvislosti sa tiež používa Conversion-Tracking. Pomocou programu umiestni Google AdWords na váš počítač cookie, keď sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamu Google. Po 90 dňoch prestane cookie platiť. Cookie neobsahuje žiadne údaje na spätnú sledovateľnosť osoby. Pokiaľ používate našu webovú stránku ako používateľ a cookie ešte pracuje, poznáme to my a Google, že ste klikli na príslušnú reklamu a že ste boli presmerovaný na našu webovú stránku. Každý zákazník Google AdWords má pritom iný cookie. Týmto spôsobom nie sú cookies sledovateľné cez webové stránky zákazníkov AdWords. S pomocou údajov, ktoré sú získané pomocou conversion cookies, je možné vytvárať conversion štatistiky pre AdWords klienta. Tak sa my ako zákazník dozvieme celkový počet používateľov, ktorí reagovali na našu inzerciu a ktorí boli presmerovaní na webovú stránku. Nedostávame však od vás žiadne osobné údaje. Pokiaľ nesúhlasíte s procesom sledovania, môžete prostredníctvom svoho prehliadača deaktivovať cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto prípade použite funkciu pomocníka prehliadača. O ustanoveniach ochrany osobných údajov spoločnosti Google sa dozviete viac na http://www.google.de/policies/privacy/.

   2.6. Google reCAPTCHA

   Na zaistenie dostatočnej bezpečnosti údajov pri odosielaní formulárov používame pri registrácii ako cestovnej kancelárie v prihlásení agentúry a v kontaktnom formulári Service reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. To slúži predovšetkým na rozlíšenie, či zadanie uskutočnila fyzická osoba alebo ide o zneužitie strojovým a automatizovaným spracúvaním, aby formuláre nevypĺňali roboty spamom. Služba zahŕňa odosielanie IP adresy a prípadne ďalších údajov do Google, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA. Pritom platia odlišné ustanovenia o ochrane osobných údajov Google Inc. Ďalšie informácie o smerniciach o ochrane osobných údajov Google Inc. nájdete na http://www.google.de/intl/de/privacy alebo https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

   2.7. Google-Maps

   Táto internetová stránka používa Google Maps na zobrazenie plánov polohy. Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so zaznamenávaním, spracúvaním a používaním automaticky získaných údajov, ako aj údajov, ktoré ste zadali, spoločnosťou Google, niektorým jej zástupcom alebo iným poskytovateľom služieb. K spracúvaným údajom môžu patriť predovšetkým IP adresy a údaje o lokalite používateľov, ktoré sa však nezískavajú bez ich súhlasu (spravidla sa uskutočňuje v rámci nastavení ich mobilných zariadení). Údaje sa môžu spracúvať v USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   2.8. Účely spracovania a zákonné dôvody pre Google Services

   Služby Google Remarketing a Google AdWords používame, aby sme mohli kontrolovať a riadiť úspech našich marketingových kampaní.

   Google Analytics používame na účely získavania informácií o používaní našej internetovej stránky, aby sme mohli optimalizovať používanie našej webovej stránky pre používateľa.

   Google Maps používame, aby sme mohli v popisoch objektov zobraziť plány polohy našich objektov a aby sme tak naše produkty mohli lepšie reklamovať.

   Google reCAPTCHA používame, aby sme chránili formuláre proti zneužitiu alebo dokonca hackerským útokom a slúži tak aj bezpečnosti vašich osobných údajov.

   Ako online cestovná agentúra máme oprávnený záujem kontrolovať a riadiť úspech našich marketingových akcií, získavať informácie o používaní našej internetovej stránky a chrániť ju proti zneužitiu a čo najlepšie reklamovať naše produkty, aby sme zvýšili obrat. Toto nie je bez poskytnutia údajov možné. Právny základ spracúvania údajov tu teda tvorí článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

   2.9. SSL šifrovanie

   Vďaka výkonnej technológii SSL šifrovania (Secure Sockets Layer), ako aj vďaka bezpečnostným štandardom PCT (Private Communication Technology), ktoré podporujú všetky bežné prehliadače, sú vaše transakcie chránené. SSL zašifruje vaše osobné údaje predtým, ako sa odošlú cez internet. Tak je obchodná transakcia cez internet rovnako bezpečná ako cez telefón. Keď váš prehliadač nepodporuje bezpečné transakcie alebo nechcete vykonávať online transakcie, môžete nám pri objednávke zavolať na+421 (0)2 584 198 57 od pondelku do piatku (okrem sviatkov) od 9.00 do 18.00 h. Prenajímateľ prevezme vaše informácie osobne.

   2.10. Prepojenie na iné stránky

   Rozsudkom z mája 1998 rozhodol krajinský súd v Hamburgu, že prevádzkovateľ môže byť spoluzodpovedný za obsahy prepojených stránok na základe odkazov, ktoré integroval na svojej stránke. Tomuto sa dá podľa krajinského súdu zabrániť len tak, že sa výslovne dištancujeme od týchto obsahov, čo robíme týmto vyhlásením. Cudzie obsahy na stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazov z tejto webovej stránky si spoločnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH neosvojujú a nepreberajú za ne žiadnu zodpovednosť. Spoločnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH sa výslovne dištancujú od neprípustných a dvojzmyselných obsahov.

   3. Facebook Fanpage

   Keď navštívite našu facebookovú fanpage, zaznamenávajú sa tam vaše osobné údaje. Keď ste prihlásený, sú to údaje z vášho profilu na Facebooku. V každom prípade je to vaša IP adresa a informácie o prehliadači. Tieto údaje spracúva Facebook Ireland a my v spoločnej zodpovednosti. S tým súvisiacu dohodu si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

   Spracovanie sa uskutočňuje na základe článku 6 odsek 1 písm. f GDPR EÚ (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov podnikovo-hospodárskeho a komunikatívneho typu o ponuku informačných a komunikačných kanálov v sociálnych médiách, tu Facebook). Všetky práva, ako sú tu uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, platia ja pre facebookovú fangpage.

   4. Spracovanie údajov klientov a zainteresovaných osôb

   4.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

   4.1.1. Kontaktný formulár na našej webovej stránke a e-maily

   Vaše komunikačné údaje a správy, ktoré ste poslali na našu webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, uchovávame na účely spracovania vašej žiadosti k určitej ponuke zájazdu alebo k vašej rezervácii, na vypracovanie ponúk na vašu žiadosť a na následné otázky na obdobie 6 rokov. Získavanie, uchovávanie a poskytovanie sa preto uskutočňuje na účely predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby a na splnenie zmluvy s dotknutou osobou na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov vám nemôžeme odpovedať na vaše otázky.

   4.1.2. Údaje, ktoré nám poskytnete pri rezervácii

   Pri rezervácii nám poskytujete svoje meno a priezvisko, ako aj mená a priezviská spolucestujúcich, svoju adresu, komunikačné údaje, údaje o narodení, prípadne vek detí a svoje platobné údaje. Ďalej sa nahrá a uloží IP adresa. Ak neuskutočňujete rezerváciu sami, ale prostredníctvom cestovnej kancelárie, poskytne nám údaje cestovná kancelária. Poskytnutie týchto údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Tieto sa používajú na nasledujúce účely:

   1. Splnenie zmluvy o zájazde uzavretej s nami
    Rezervácia, zmena rezervácie a prípadné stornovanie cestovných služieb u poskytovateľov služieb
   2. Fakturácia
    Faktúry, elektronický platobný styk a platby kreditnými kartami, upomienky, inkaso, vyúčtovanie s poskytovateľmi služieb
   3. Servisné služby
    Potvrdenie rezervácie, zaznamenávanie želaní hostí, reklamácie, hlásenia škôd (ochrana proti stornovaniu zájazdu), vypracovanie podkladov zájazdu
   4. Ankety hostí a marketingové akcie
    Hodnotenia cestovných služieb a našich služieb, informácie o ponukách zájazdov

   Údaje, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy o zájazde, fakturáciu a servisné služby, sa spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné rezervovať požadované cestovné služby u poskytovateľov služieb, zodpovedať na vaše otázky, poslať vám dokumentáciu k zájazdu a splniť s vami zmluvu o zájazde.

   Právnym dôvodom na vykonávanie ankiet s hosťami a marketingové akcie je článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f). Spoločnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH majú oprávnený záujem hodnotiť ich zákazníkmi rezervované cestovné služby a vlastné servisné služby na účely zaistenia kvality a reklamovať svoje ponuky zájazdov s cieľom zvýšenia obratu. Pretože požiadavky na hodnotenie a ponuky zájazdu sa odosielajú len existujúcim klientom, ktorí už prejavili svoj záujem o ponuky a služby, nie je možné vychádzať z toho, že by tým boli porušené základné práva dotknutých osôb. Bez poskytnutia týchto údajov nemôžeme doručiť hodnotenie o našich službách a/alebo rezervovaných cestovných službách a poslať vám ponuky zájazdov. Proti tomuto odosielaniu môžete namietať bez toho, aby vám vznikli iné náklady, ako sú náklady za prenos podľa základných taríf, odoslaním e-mailu na <a href=&mailto:dataprivacy@adrialin.com&>dataprivacy@adrialin.com</a>. Po doručení námietky zasielanie zastavíme.

   Zmluvné údaje sa uchovávajú na obdobie 6 rokov. Faktúry a finančné transakcie sa musia podľa zákona uchovávať 10 rokov.

   4.2. Príjemca údajov

   Vaše údaje sa ukladajú na našich vlastných backend systémoch na webhostingových serveroch a na cloudovom serveri. Majú k nim prístup naši vlastný zamestnanci, ako aj zamestnanci v našej materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť o zákazníkov a na tieto účely potrebujú prístup k vašej rezervácii a vaše údaje. Takisto k nim potrebuje prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás preberá finančné účtovníctvo a potrebuje prístup do nášho systému na preúčtovanie prichádzajúcich platieb. Poskytovanie vašich údajov sa tu uskutočňuje na právnom základe splnenia zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame ako prevádzkovateľ (článok 6, odsek 1, veta 1, písmená b) a c) GDPR).

   V závislosti od toho, akú ponuku si u nás rezervujete, postúpia sa vaše osobné údaje buď priamo alebo cez rezervačné systémy a technických poskytovateľov poskytovateľom služieb (prenajímateľom, hotelom, leteckým spoločnostiam, konsolidátorom, domácim agentúram, databázam lôžok, požičovniam vozidiel). Poskytovanie vašich údajov sa v tomto prípade zakladá na plnení zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR).

   Fakturačné a platobné údaje sa poskytujú technickým poskytovateľom, peňažnými inštitútom a poskytovateľom platobných služieb, nášmu daňovému poradcovi a na požiadanie finančným úradom. Pokiaľ svoju rezerváciu zaplatíte kreditnou kartou alebo okamžitým prevodom, zadáte svoje platobné údaje do formulára, ktorý je integrovaný do nášho rezervačného formulára, spoločnosti BS PAYONE GmbH, ktorá spracúva údaje pre nás na vlastnú zodpovednosť Vaše platobné údaje sa v tomto prípade neuložia v našich systémoch. Právny základ pre poskytovanie vašich údajov poskytovateľom technických služieb, platobným ústavom a poskytovateľom platobných služieb tvorí splnenie zmluvy o zájazde s vami (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR). Poskytovanie daňovému poradcovi a prípadne daňovým úradom sa opiera o splnenie zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR.

   Ak si nesplníte svoje platobné povinnosti, budú vaše údaje postúpené po zodpovedajúcej upomienke inkasnej službe. V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely oprávnených záujmov na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

   Na účely zákazníckej ankety môžu byť údaje poskytnuté spoločnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dänemark und an die TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Nemecko. Poskytovanie údajov sa uskutočňuje v rámci oprávneného záujmu spoločností Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

   Pokiaľ na prenos vašich údajov využívame poskytovateľov služieb a rezervačné systémy, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretej strane, ale ich po splnení zmluvy a skončení zákonných lehôt uchovávania vymažú, pokiaľ ste nesúhlasili s uchovávaním nad rámec uvedeného.

   4.3. Prenos údajov do tretieho štátu

   Vaše údaje sa získavajú a spracúvajú u nás v našom sídle firmy vo Švajčiarsku. Prenos údajov v rámci Švajčiarska je podľa čl. 45, odsek 1 GDPR prípustný, pretože Európska komisia rozhodla, že Švajčiarsko ponúka primeranú úroveň ochrany. Naše materské a dcérske spoločnosti a kancelária daňového poradcu, ktoré majú prístup k našim backend systémom, ako aj technickí poskytovatelia služieb a poskytovatelia služieb, ktorým poskytujeme vaše údaje, sa nachádzajú výlučne v Európskej únii. Predsa je však v závislosti od cieľa vašej cesty možné, že naši poskytovatelia služieb musia vaše údaje poskytnúť aj úradom alebo spoločnostiam v tretích krajinách, aby mohli naplniť zmluvu o zájazde. V tomto prípade sa opiera prenos vašich osobných údajov o ustanovenie o výnimkách článku 49, odsek 1, písmeno b) GDPR, pretože je prenos potrebný na splnenie zmluvy o zájazde.

   5. Spracovanie údajov obchodnými partnermi a ich zamestancami

   5.1. Účely a právne základy spracovania údajov, dôsledky neposkytnutia a doba uchovávania

   5.1.1. Cestovné kancelárie a voľní obchodní zástupcovia

   Ako cestovná kancelária alebo voľný obchodný zástupca máte možnosť registrovať sa na našej webovej stránke pre prihlásenie agentúry. Údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, využívame na rýchle nadviazanie kontaktu s vami s ohľadom na vykonanú rezerváciu a na vyúčtovanie a vyplatenie provízie. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nemôže ako cestovná kancelária urobiť u nás rezerváciu a získať províziu za sprostredkovanie našich zájazdov. Vymazanie údajov zmluvy sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Na vyúčtovanie provízií a finančné transakcie platí lehota uchovávania v trvaní 10 rokov.

   5.1.2. Poskytovatelia služieb: prenajímateľ, hotel, partnerská agentúra, databáza lôžok, požičovňa áut, letecké spoločnosti, konsolidátor

   Údaje, ktoré nám poskytnete ako poskytovateľ služieb, využívame na účely rýchleho nadviazania kontaktu v súvislosti s jednotlivými ustanoveniami zmluvného vzťahu, konkrétnej rezervácie, vypracovania podkladov zájazdu pre našich klientov a na vyúčtovanie a vyplatenie rezervácií. Pokiaľ sa vaše údaje spracúvajú na základe zákonného dôvodu splnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení pod. článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia údajov nie je možné rezervovať u vás služby pre našich klientov a vyplatiť vám dohodnuté odmeny za rezervácie. Vymazanie údajov zmluvy sa uskutočňuje 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Pre vyúčtovania s poskytovateľmi služieb a finančné transakcie platí zákonná doba uchovávania v trvaní 10 rokov.

   5.1.3 Ostatní obchodní partneri

   Ako obchodný partner nám často poskytujete kontaktné údaje svojich zamestnancov. Tieto sa uchovávajú a využívajú pre rýchle kontaktovanie s ohľadom na jednotlivé ustanovenia zmluvného vzťahu alebo pre všeobecné otázky. Spracúvanie sa opiera o právny základ plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Bez poskytnutia týchto údajov sa s vami nemôžeme rýchlo skontaktovať. Vymazanie vašich údajov sa uskutoční ihneď po zmene kontaktnej osoby alebo najneskôr 6 rokov po skončení zmluvného vzťahu. Pre faktúry, ktoré ste nám vystavili a finančné transakcie platí doba uchovávania 10 rokov.

   5.2. Príjemca údajov

   Vaše údaje ako cestovnej kancelárie, obchodného zástupcu alebo poskytovateľa služieb sa ukladajú na našich vlastných backend systémoch na hostingových serveroch a na cloudovom serveri. Majú k nim prístup naši vlastní zamestnanci, ako aj zamestnanci v našej materskej spoločnosti a sesterskej spoločnosti, pretože tieto za nás preberajú starostlivosť o agentúru a poskytovateľov služieb a na tento účel potrebujú prístup k vašim údajom. Poskytovanie na tieto miesta sa opiera o základ splnenia zmluvy s vami podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR. Takisto k nim potrebuje prístup náš daňový poradca, pretože tento za nás preberá finančné účtovníctvo, aby mohol zaúčtovať vyúčtovania provízií a poskytovateľov služieb a mohol vám vyplatiť príslušné sumy. Poskytovanie údajov sa preto uskutočňuje na splnenie zákonnej povinnosti z našej strany (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR).

   Ako poskytovateľ služieb nám spravidla poskytujete súradnice svojich objektov. Používame ich, aby sme mohli zobraziť ich polohu na našej internetovej stránke v plánoch polohy na Google-Maps a zodpovedajúco inzerovať vaše objekty. Okrem toho ich poskytujeme spolu s vašim menom, adresou a prípadne s vašimi komunikačnými údajmi a popisom cesty spolu s dokumentáciou k zájazdu, aby títo mohli bez problémov nájsť rezervovaný objekt. Poskytovanie vašich údajov sa tak uskutočňuje v rámci plnenia zmluvy s vami na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) GDPR.

   Ako iný obchodný partner ukladá komunikačné údaje vašej kontaktnej osoby náš oprávnený zamestnanec do svojho programu na správu e-mailových údajov. Tak je zaručené, že len on môže spracúvať vaše osobné údaje. Poskytnutie na iné miesta sa uskutočňuje len s vaším súhlasom.

   Fakturierungs- und Zahlungsdaten werden an technische Anbieter, Geldinstitute und Zahlungsdienstleister, zum Zwecke der Vertragserfüllung nach Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe b) DSGVO weitergeleitet. Ďalej sú údaje poskytnuté nášmu daňovému poradcovi na účely účtovníctva a prípadne na požiadanie daňovým úradom. Základom poskytnutia vašich údajov tvorí splnenie zákonnej povinnosti z našej strany podľa článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno c) GDPR.

   V prípade právneho sporu môžu byť údaje poskytnuté advokátovi alebo súdu. Poskytovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na účely oprávnených záujmov na základe článku 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) GDPR.

   Pokiaľ sa na doručenie vašich údajov využívajú technickí poskytovatelia služieb, starostlivo ich vyberáme, písomne poverujeme a sú viazaní našimi pokynmi. Pravidelne ich kontrolujeme. Poskytovatelia služieb tieto údaje neposkytnú tretej strane, ale ich po splnení zmluvy a skončení zákonných lehôt uchovávania vymažú, pokiaľ ste nesúhlasili s uchovávaním nad rámec uvedeného.

   5.3. Prenos údajov do tretieho štátu

   Vaše údaje sa získavajú a spracúvajú u nás v našom sídle firmy vo Švajčiarsku. Prenos údajov v rámci Švajčiarska je podľa čl. 45, odsek 1 GDPR prípustný, pretože Európska komisia rozhodla, že Švajčiarsko ponúka primeranú úroveň ochrany. Naše materské a sesterské spoločnosti, ako aj kancelária daňového poradcu, ktoré majú prístup do našich backend systémov, sa nachádzajú výlučne v Európskej únii.

   Na zobrazenie polohových plánov v Google Maps môžu byť súradnice vašich objektov odoslané do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prenos údajov do USA je prípustný, pretože Európska komisia rozhodla, že USA ponúkajú primeranú úroveň ochrany (čl. 45 odsek 1 GDPR) a pretože je poskytnutie potrebné na splnenie zmluvy poskytovateľa služieb (článok 49, odsek 1, písmeno b) GDPR).

   6. Vaše práva na ochranu osobných údajov

   Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informáciu o u nás uchovávaných osobných údajoch (článok 15 GDPR). Toto sa týka aj príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa poskytujú údaje a účelu uchovávania. Okrem toho máte za predpokladov článku 16 GDPR požadovať opravu a/alebo za predpokladov článku 17 GDPR vymazanie a/alebo za predpokladov článku 18 GDPR obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete kedykoľvek požadovať prenos údajov za podmienok článku 20 GDPR – pokiaľ sú údaje ešte u nás uložené.

   V prípade spracúvania osobných údajov na plnenie úloh vo verejnom záujme (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno e) GDPR alebo na účely oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, veta 1 písmeno f) GDPR) môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade nesúhlasu musíme ukončiť akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov na vyššie uvedené účely, iba ak,

   - existujú záväzné, zákonom chránené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
   - spracúvanie je potrebné na uplatnenie, vykonanie a ochranu právnych nárokov.

   Proti spracúvaniu údajov je možné namietať za predpokladov článku 21, odsek 1 GDPR z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie dotknutej osoby.

   Okrem toho máte možnosť sťažovať sa na úrade na ochranu osobných údajov (www.edoeb.admin.ch) o okolnostiach, ktorých sa týka zákon o ochrane osobných údajov.

   7. Kontakt

   Na základe zákonných rámcových podmienok sme povinní poveriť zodpovednú osobu. Všetky žiadosti o informácie, žiadosti o vysvetlenie, odvolania alebo námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov posielajte e-mailom na dataprivacy@adrialin.com alebo listom na adresu uvedenú v bode 1. Bližšie informácie sa dočítate v úplnom znení GDPR, ktoré nájdete na internete na odkaze https://gdpr-info.eu.