Cestovné destinácie
  Ubytovacie možnosti

   Impresum

   Poskytovatelia a zmluvní partneri pre všetky rezervácie – len ubytovania a sprostredkovatelia rezervácií prenajatých vozidiel:

   Adrialin GmbH

   Werftestrasse 4

   6005 Luzern

   Švajčiarsko

   Kontakt:

   servisné číslo: +421 (0)2 584 198 57

   E-mail info@adrialin.sk

   Zápisy do registra:

   zapísaná na okresnom súde Luzern pod číslom: CH-100.4.796.487-9

   Konateľ spoločnosti s oprávnením pre zastupovanie: Markus Graw

   ID DPH:

   CHE-319.873.701 MWST

   Bankové spojenie:

   Číslo účtu: 30 18 35 29

   Kód banky: 66250030

   Názov banky: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Am Bahnhofsplatz 8, D-76571 Gaggenau

   Kód SWIFT/BIC: SOLADES1BAD

   Číslo účtu vo formáte IBAN: DE 50 6625 0030 0030 1835 29

   Poskytovatelia a zmluvní partneri pre všetky rezervácie paušálnych jázd vrát. letov:

   Adrialin Blue GmbH

   Werftestrasse 4

   6005 Luzern

   Švajčiarsko

   Kontakt:

   servisné číslo: +421 (0)2 584 198 57

   E-mail sk@adrialin.com

   Zápisy do registra:

   zapísaná na okresnom súde Luzern pod číslom: CH-100.4.805.078-4

   Konateľ spoločnosti s oprávnením pre zastupovanie: Markus Graw

   ID DPH:

   CHE-173.869.773 MWST

   Bankové spojenie:

   Číslo účtu: 30 13 29 89

   Kód banky: 66250030

   Názov banky: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Am Bahnhofsplatz 8, D-76571 Gaggenau

   Kód SWIFT/BIC: SOLADES1BAD

   Číslo účtu vo formáte IBAN: DE34 6625 0030 0030 1329 89