Cestovné destinácie
  Ubytovacie možnosti

   Otázky a odpovede, týkajúce sa priebehu rezervovania

   1. Ako mám vyhľadať vhodný zájazd?

   Pri hľadaní máte možnosť vybrať si medzi nasledujúcimi druhmi zájazdov:

   • Letecké paušálne zájazdy: Tento druh zájazdu zahŕňa rezerváciu ubytovania a k nemu vhodného letu, resp. aj transfer.
   • Iba ubytovanie: Príchod a odchod sa uskutočňuje samostatne a organizujete si ho sami. U nás si rezervujete len ubytovanie pre svoj pobyt.

   1.1 Hľadanie leteckého paušálneho zájazdu

   Kliknite do políčka hľadanie na záložke „Letecký zájazd“

   Cieľ cesty:

   Cez rozbaľovacie menu vyberte požadovanú krajinu, požadovaný región a/alebo požadované miesto.

   Odletové letisko:

   Kliknutím na príslušné políčko sa otvorí zoznam možných odletových letísk. Vyberte si požadované odletové letisko kliknutím myši.

   Cestujúci:

   Pri kliknutí na políčko pre zadávanie konca zájazdu sa otvorí vstupné menu. Tu môžete kliknutím myši zadať počet cestujúcich dospelých a detí. Pokiaľ cestujete s deťmi, môžete vedľa detí vybrať kliknutím myšou na + alebo – príslušný vek. Zadajte sem vek detí pri návrate.

   Príchod a odchod:

   Kliknutím na políčko príchodu a odchodu sa otvorí kalendár. Pomocou šípok vľavo a vpravo vedľa označenia mesiaca môžete prepínať sem a tam medzi mesiacmi. Alternatívne môžete tiež použiť obidve výberové políčka pre mesiac a rok. Jednoducho kliknite na príslušný dátum, aby ste ho prevzali do políčka príchodu, resp. odchodu.

   Po kliknutí na „Nájsť zájazd“ sa vám zobrazia ponuky pre vaše vyhľadávanie.

   1.2 Hľadaj ubytovanie s vlastnou dopravou

   Vo vyhľadávaní kliknite na záložku „Len ubytovanie“

   Cieľ cesty:

   Cez rozbaľovacie menu vyberte požadovanú krajinu, požadovaný región a/alebo požadované miesto.

   Cestujúci:

   Pri kliknutí na políčko pre zadávanie konca zájazdu sa otvorí vstupné menu. Tu môžete kliknutím myši zadať počet cestujúcich dospelých a detí. Pokiaľ cestujete s deťmi, môžete vedľa detí vybrať kliknutím myšou na + alebo – príslušný vek. Zadajte sem vek detí pri návrate.

   Príchod a odchod:

   Kliknutím na políčko príchodu a odchodu sa otvorí kalendár. Pomocou šípok vľavo a vpravo vedľa označenia mesiaca môžete prepínať sem a tam medzi mesiacmi. Alternatívne môžete tiež použiť obidve výberové políčka pre mesiac a rok. Jednoducho kliknite na príslušný dátum, aby ste ho prevzali do políčka príchodu, resp. odchodu.

   Po kliknutí na „Nájsť zájazd“ sa vám zobrazia ponuky pre vaše vyhľadávanie.

   2. Môžem spresniť alebo zmeniť vyhľadávanie?

   Áno. Po ukončení vyhľadávania sa vám na stránke ponuky zobrazia rôzne filtre. Kliknutím myši na zaškrtávacie políčko vedľa požadovaného kritéria môžete vybrať jeden alebo viaceré filtre. Potom sa vám zobrazia len ponuky, ktoré majú požadovanú vlastnosť.

   Údaje o zájazde môžete prispôsobiť pomocou ikony „Zmeniť vyhľadávanie“, ktorá sa zobrazuje vľavo vedľa ponúk. Po kliknutí na „aktualizovať“ sa vám zobrazia príslušné ponuky. Pomocou prepínacieho tlačidla „S letom“ alebo „Iba hotel“ si prípadne môžete prispôsobiť požadovaný druh zájazdu.

   3. Ako si môžem nechať zobraziť a vypočítať cenu?

   3.1 Po spustení vyhľadávania dostanete ponuky, ktoré zodpovedajú vašim kritériám vyhľadávania. Tam sa vám vpravo vedľa fotografie a názvu objektu zobrazí „cena od … €“. Kliknutím myšou na „od ceny“ sa dostanete na nasledujúcu stránku. Tam získate cez záložky „Ubytovanie“ a „Obytná jednotka“ presný popis a doplňujúce obrázky. Pri kliknutí na záložku „Termíny a ceny“ sa vám zobrazia disponibilné obytné jednotky s presnou cenou pre termín zájazdu zadaný vo vyhľadávaní a uvedený počet osôb.

   3.2 Nezabudnite, prosím, že výpočet ceny získate iba vtedy, ak ste predtým do masky vyhľadávania zadali dátum príchodu a odchodu a počet osôb.

   3.3 Pokiaľ ste vyhľadávali letecký zájazd, je v cene, ktorá sa vám zobrazuje pri disponibilných obytných jednotkách, zahrnutý let. Transfer je zahrnutý len vtedy, keď je v ponuke výslovne uvedený.

   4. Kde nájdem ďalšie informácie o ponuke?

   Po výbere objektu si môžete cez záložky „Ubytovanie“ a „Obytná jednotka“ pozrieť podrobný popis objektu a príslušných obytných jednotiek. V záložke „Termíny a ceny“ si môžete pod disponibilnými obytnými jednotkami kliknutím na „Podrobnosti ponuky“ otvoriť ďalšie informácie. Pokiaľ ste hľadali letecký zájazd, získate kliknutím myši na „Podrobnosti letu“ informácie o časoch letu a leteckej spoločnosti.

   5. Ako môžem pridať prenajaté auto?

   5.1 Pokiaľ je pri ponuke k dispozícii vozidlo na požičanie, zobrazí sa vám nad žltým políčkom s cenou možnosť „Rezervovať k tomu nájomné vozidlo“. Kliknutím myši na možnosť sa vám zobrazia disponibilné nájomné vozidlá, ako aj odkazy na podmienky prenajatia a požičovňu.

   5.2 Kliknutím myšou na žlté políčko s cenou za požičanie vozidla a dodatkom „rezervovať k tomu“ si môžete nájomné vozidlo pridať k rezervácii. Tým sa aktualizuje cena zájazdu.

   5.3 Nezabudnite, že prenajaté vozidlo si rezervujete prostredníctvom nášho partnera Sunny Cars. Za túto službu dostanete osobitnú faktúru a tiež ju zaplatíte priamo u neho. Všetky ostatné podklady o prenajatom vozidle takisto dostanete od Sunny Cars.

   6. Ako môžem rezervovať?

   6.1 Kliknutím na záložku „Termíny a ceny“ sa vám zobrazia disponibilné obytné jednotky s cenou pre uvedené obdobie zájazdu a uvedený počet osôb. Kliknutím myšou na žlté políčko s cenou a dodatkom „rezervovať“ budete presmerovaný na rezerváciu.

   6.2 Zadajte najskôr svoje osobné údaje a informácie o cestujúcich osobách. Dbajte o to, aby ste všetky údaje, predovšetkým rodné mená a priezviská, prípadne aj druhé mená uviedli presne tak, ako sú uvedené na vašich platných cestovných dokumentoch.

   6.3 Tam si ešte vyberte požadovaný spôsob platby a zadajte potrebné platobné údaje. Potom kliknite na tlačidlo „Rezervovať teraz s povinnosťou úhrady“.

   7. všeobecné obchodné podmienky

   7.1 V rezervačnom formulári, ako aj na spodku každej stránky nájdete odkaz na naše všeobecné obchodné podmienky. Tieto si tam môžete pozrieť a uložiť.

   7.2 Upozorňujeme na to, že text zmluvy sa neukladá. Samozrejme dostanete všetky relevantné údaje o rezervácii pri našom potvrdení rezervácie.

   8. Potvrdenie rezervácie

   8.1 Po prijatí vašej rezervácie od nás dostanete do niekoľkých minút e-mailom potvrdenie o prijatí alebo potvrdenie rezervácie so všetkými podrobnosťami o ďalšom postupe.

   8.2 Ak by ste behom jednej hodiny od vašej rezervácie nedostali od nás e-mail, oznámte nám to prosím.

   8.3 Pokiaľ ste najskôr dostali len potvrdenie o prijatí rezervácie, pošleme vám spravidla do 24 hodín e-mailom potvrdenie rezervácie vrátane faktúry.

   9. Platba

   V závislosti od toho, ktorú ponuku si chcete rezervovať, bude cena zájazdu smerovaná nám alebo poskytovateľovi služieb na mieste. Táto informácia sa vám zobrazí v bode "Varianty platby", keď vykonáte výpočet ceny pre požadovaný objekt. Pokiaľ sa platby poskytujú nám, môžete si v rámci procesu rezervácie vybrať medzi tromi variantmi platby::

   9.1 Platba bankovým prevodom:

   • Po potvrdení rezervácie vás prosíme, aby ste nám ihneď uhradili zálohu vo výške 20% z ceny zájazdu.
   • Doplatok je splatný 42 dní pred začiatkom zájazdu. V mnohých objektoch je možné zaplatiť zálohu po príchode na miesto. Táto možnosť sa vám zobrazí pri výpočte ceny, ak je ponúkaná.
   • Pri krátkodobých rezerváciách (do posledných 6 týždňov pred príchodom) je splatný celý doplatok. Pri objektoch, ktoré ponúkajú doplatok na mieste, sa tu zaplatí len záloha a zvyšok potom pri príchode na miesto.
   • Táto možnosť úhrady je možná len pri rezerváciách ubytovania do 10 dní pred uplynutím lehoty na bezplatné stornovanie. Pri kratších rezerváciách a pri leteckých zájazdoch akceptujeme len ďalej uvedené platobné prostriedky.
   • Prípadne využívané ďalšie výkony sa zaplatia priamo na mieste (iba že by v popise objektu bolo uvedené, že sú zahrnuté v cene.)

   9.2 Platba okamžitým prevodom:

   • Pri platbe okamžitým prevodom budete počas rezervácie presmerovaný na formulár prevodu, prostredníctvom ktorého potvrdíte zadaním svojich údajov online bankingu úhradu zálohy vo výške 20 % ceny zájazdu v prospech bankového účtu nášho poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE. Vašu platbu nám následne BS PAYONE postúpi.
   • Doplatok je splatný 42 dní pred začiatkom zájazdu. Potvrdením rezervácie dostanete naše bankové spojenie na úhradu doplatku.
   • Pri krátkodobých rezerváciách (do posledných 6 týždňov pred príchodom) je splatný celý doplatok. Počas rezervácie budete presmerovaný na formulár prevodu, prostredníctvom ktorého potvrdíte zadaním svojich údajov online bankingu úhradu ceny zájazdu v prospech bankového účtu nášho poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE. Vašu platbu nám následne BS PAYONE postúpi. Pri objektoch, ktoré ponúkajú doplatok na mieste, sa tu zaplatí len záloha a zvyšok potom pri príchode na miesto.
   • Tento variant úhrady je možný pri všetkých druhoch zájazdov.
   • Prípadne využívané ďalšie výkony sa zaplatia priamo na mieste (iba že by v popise objektu bolo uvedené, že sú zahrnuté v cene.)

   9.3 Platba kreditnou kartou:

   • Platiť môžete nasledujúcimi kreditnými kartami: Mastercard, VISA a American Express.
   • Pri rezervácii, ktorá sa uskutoční skôr ako 6 týždňov pred začiatkom zájazdu, máte na výber, či zaplatíte ihneď celú sumu alebo iba zálohu vo výške 20 %. Keď si zvolíte zálohu, doplatok sa odúčtuje 42 dní pred začiatkom zájazdu. Dajte však pozor na to, aby bola v tom čase vaša kreditná karta ešte platná. Pri objektoch, ktoré ponúkajú doplatok na mieste, sa tu zaplatí len záloha a zvyšok potom pri príchode na miesto.
   • Tento variant úhrady je možný pri všetkých druhoch zájazdov.
   • Prípadne využívané ďalšie výkony sa zaplatia priamo na mieste (iba že by v popise objektu bolo uvedené, že sú zahrnuté v cene.)

   9.4 Platba inkasom:

   • Ak máte bankový účet v Nemecku alebo Rakúsku, môžete zaplatiť inkasom.
   • Pri rezervácii, ktorá sa uskutoční skôr ako 6 týždňov pred začiatkom zájazdu, máte na výber, či zaplatíte ihneď celú sumu alebo iba zálohu vo výške 20 %. Keď si zvolíte zálohu, doplatok sa odúčtuje 42 dní pred začiatkom zájazdu. Pri objektoch, ktoré ponúkajú doplatok na mieste, sa tu zaplatí len záloha a zvyšok potom pri príchode na miesto.
   • Tento variant úhrady je možný pri všetkých druhoch zájazdov.
   • Prípadne využívané dodatočné služby sa zaplatia na mieste (s výnimkou prípadu, že by bolo v popise objektu uvedené, že tieto sú obsiahnuté v cene.

   9.5 Platba cez PayPal:

   • Keď máte účet PayPal, môžete vykonať úhradu prostredníctvom PayPal.
   • Pri rezervácii, ktorá sa uskutoční skôr ako 6 týždňov pred začiatkom zájazdu, máte na výber, či zaplatíte ihneď celú sumu alebo iba zálohu vo výške 20 %. Keď si vyberiete zálohu, dostanete krátko pred splatnosťou doplatku odkaz, cez ktorý môžete ešte raz zadať svoje platobné informácie, aby sa potom táto mohla odúčtovať. Pri objektoch, ktoré ponúkajú doplatok na mieste, sa tu zaplatí len záloha a zvyšok potom pri príchode na miesto.
   • Tento variant úhrady je možný pri všetkých druhoch zájazdov.
   • Prípadne využívané dodatočné služby sa zaplatia na mieste (s výnimkou prípadu, že by bolo v popise objektu uvedené, že tieto sú obsiahnuté v cene.

   10. Doklady o pobyte

   10.1 Keď sa celá cena zájazdu uhrádza na mieste u poskytovateľa služieb, pošleme vám spolu s potvrdením rezervácie adresu a kontaktné údaje ubytovania.

   10.2 Keď nám pošlete celú cenu zájazdu alebo zálohu, pošleme vám cestovné podklady so všetkými potrebnými informáciami e-mailom alebo na želanie zdarma poštou.

   11. Starostlivosť o vás

   Samozrejme vám pred vašou rezerváciou a počas nej naši pracovníci v našom zákazníckom centre radi pomôžu. Počas vašej dovolenky vám s radosťou pomôže personál v mieste vášho ubytovania alebo sieť miestnych zamestnancov.