Reisbestemmingen
  Vakantieverblijven

   Boekings-AVV voor

   Algemene Verkoopvoorwaarden voor Alleen-verblijf-boekingen van de organisator Adrialin

   Stand: 17.01.2020

   Bij de boeking wordt de contracttekst niet opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden, die u in PDF-formaat ter beschikking staan, zelfstandig opslaan.

   1. rechtsverhouding

   1.1 Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als Kunden und der Adrialin d.o.o., Krčka 2a, HR-53270 Senj, Kroatien, eingetragen im Handelsgericht Rijeka unter der Nummer 020025972 (im Folgenden ADRIALIN) regelt sich nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den folgenden Reisebedingungen (AGB), welche die gesetzlichen Bestimmungen ausfüllen und ergänzen. Elke klant herkent met de reisinschrijving voor zichzelf en voor de door hem mede aangemelde personen deze voorwaarden als alleen bindend.

   1.2 De algemene voorwaarden zijn altijd te vinden in de catalogus en online (printversie).

   2. Afsluiting van het huurcontract

   2.1 De reisaanmelding kan door meerderjarige personen schriftelijk, mondeling, mondeling op afstand of online bij ADRIALIN worden uitgevoerd. Met uw reisaanmelding biedt u ADRIALIN het afsluiten van de reisovereenkomst bindend aan waarbij u zich bindt aan het aanbod tot de schriftelijke toestemming of weigering door ADRIALIN. De huurovereenkomst komt door de online verzending van de boekingsbevestiging/factuur in tekstvorm van ADRIALIN tot stand, die onmiddellijk, ten laatste binnen de 7 dagen via e-mail gebeurt. Aanwijzing: de automatische ontvangstbevestiging van de reisaanmelding door ADRIALIN via e-mail, die bij online boekingen wordt verzonden, is geen boekingsbevestiging.

   2.2 We wijzen erop dat volgens de wettelijke voorschriften voor de aangeboden diensten er geen herroepingsrecht bestaat, maar enkel de wettelijke terugtredings- en opzeggingsrechten van toepassing zijn

   2.3 Reisbureaus en andere aanbieders treden alleen als bemiddelaar op.

   2.4 Als een object niet beschikbaar is, kan ADRIALIN de klant een of meerdere overeenkomstige alternatieven aanbieden. Aan dit nieuwe aanbod bent noch u, noch de touroperator gebonden. Als u dit wilt aannemen, wordt zoals bij een nieuwe reisaanmelding te werk gegaan.

   2.5 Klantenwensen kunt u bij de boeking altijd aangeven. Wij zullen deze dan aan de verhuurders resp. exploitanten doorgeven. ADRIALIN kan echter niet garanderen dat uw wensen vervuld worden. Speciale wensen, boekingen onder bepaalde voorwaarden en mondelinge extra afspraken zijn alleen dan geldig, als ze schriftelijk zijn bevestigd door ADRIALIN.

   3. Betaling

   U kunt binnen het boekingsproces tussen volgende betalingsvarianten kiezen:

   • Betaling via overschrijving per bank
   • Betaling via creditcard
   • Betaling via debetnota (enkel in Duitsland)
   • Betaling via PayPal-account

   Bij boekingen op korte termijn binnen de voorbije 21 dagen voor vertrek, is de betaling enkel mogelijk met PayPal, creditcard of debitering(enkel in Duitsland). Daarbij worden online gevoelige persoonlijke gegevens zoals creditcard- of rekeningnummer, naam en adres in dienst aan de hand van de SSL-technologie vergrendeld. Voor zover u ons voor de betaling uw creditcard overhandigt, staat u de reservatie van de te betalen bedragen voor het voorschot en de restbetaling tot 30 dagen voor de betaaldatum door Adrialin GmbH op de creditcard toe.

   3.1 Betaling

   3.1.1 Met de boeking moet onmiddellijk een voorschot worden betaald. De resterende betaling moet op de 42ste dag voor het begin van de reis worden betaald. In veel logementen is het mogelijk het saldo ter plaatse bij aankomst in de plaatselijke munteenheid (Kuna) te betalen. Als ze aangeboden wordt, wordt u bij de prijsberekening op deze mogelijkheid gewezen De waarde van het voorschot en de resterende betaling wordt na de prijsberekening op onze internetpagina weergegeven en in de boekingsbevestiging mee vermeld. Bij boekingen op korte termijn, die binnen de 42 dagen voor begin van de reis worden geboekt, moet de volledige reisprijs onmiddellijk worden betaald. Bij de objecten, die de resterende betaling ter plekke aanbieden, wordt ook hier enkel het voorschot uitgevoerd en het resterend bedrag dan bij aankomst ter plekke in de valuta van het land (Kuna) betaald.

   3.1.2 Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling of het restbedrag, resp. de totale huursom bij boekingen op korte termijn, kan ADRIALIN haar diensten weigeren. Bovendien kan ADRIALIN na aanmaning en het stellen van termijnen het contract opzeggen. ADRIALIN kan als schadevergoeding een boete, zoals de onder punt 7.2 resp. 7.3 genoemde storno op progressiebasis, opleggen, op voorwaarde dat op dat tijdstip geen sprake was van een voor terugtreding geldig reisgebrek.

   3.2 Bij de betaling via debetnotaprocedure geeft u ADRIALIN de volmacht, met behulp van de Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, betalingen vanaf de opgegeven rekening door middel van SEPA-overschrijving te innen en wijzen uw kredietinstelling aan om deze debetnota's in te ruilen. De aankondigingsperiode vooraf wordt met een dag verkort. De met uw kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing. Vanaf spaarrekeningen is er geen machtiging mogelijk.

   3.3 Betaling bij boekingen zonder vooruitbetaling
   Bij sommige objecten wordt de betaling van de boeking zonder vooruitbetaling aangeboden. De betaling gebeurt op de dag van vertrek via een bij de boeking geverifieerde creditcard. Bij de verificatie wordt een bedrag van 2 euro geautoriseerd dat onmiddellijk weer geannuleerd wordt. De reisprijs wordt 30 dagen voor vertrek op de bewaarde creditcard gereserveerd, de afboeking gebeurt echter pas op de dag van vertrek. Als alternatief is de betaling via PayPal mogelijk. In dit geval wordt het totaalbedrag bij de boeking gereserveerd, de afboeking gebeurt op de dag van vertrek.

   3.4 Zoverre de reisprijs in een andere munteenheid dan in Euro wordt weergegeven, dient de prijs in de vreemde munt enkel ter oriëntatie.

   3.5 Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt uitgevoerd en de betaling aan deze plaatsvindt, richt zich deze volgens de bepalingen van de betreffende aanbieder. Vraag inlichtingen hieromtrent aan uw aanbieder.

   4. Tegoedbonnen

   4.1 Zoverre u beschikt over een tegoedboncode voor een onmiddellijke kortingsactie en deze bij de boeking willen inwisselen, moet deze bij de boeking worden ingevoerd. De reisprijs verlaagt dan met de betreffende waarde van de bon. Een verrekening achteraf op bestaande boekingen is niet mogelijk.

   4.2 Bij geld-terug-bonnen wordt de betreffende waarde van de bon na het beëindigen van de reis aan u uitbetaald.

   4.3 Zoverre u door een actie een tegoedbon werd aangeboden of bepaalde items met een geld-terug-bon uitgeschreven zijn, gelden de betreffende tegoedbonvoorwaarden.

   5. Reisdocumenten

   5.1 Na betaling van het saldo of de volledige huursom wordt de voucher verstuurd. Indien het saldo ter plaatse betaald wordt, wordt de voucher na ontvangst van het contractueel verschuldigde voorschot verstuurd. De voucher legitimeert u als huurder ten opzichte van het reisbureau of de sleutelbewaarder ter plaatse (receptie, huisbewaarder) of het hotel of vakantiecentrum. Hij bevat een wegbeschrijving naar het reisbureau of het geboekte logement met adres, telefoonnummers en check-in-tijden. De klant moet er rekening mee houden, dat de overige reisdocumenten pas na volledige betaling verstuurd worden.

   5.2 Informeer ons onmiddellijk wanneer u als reisaanmelder uw reisdocumenten niet ten laatste 5 dagen voor begin van de reis van ons gekregen heeft. In dat geval zullen wij u deze, op voorwaarde dat de betaling gedaan is, onmiddellijk toesturen. Wanneer u ons niet waarschuwt en de reis wegens ontbrekende reisdocumenten niet aanvat moeten wij dat als te betalen ontbinding beschouwen.

   5.3 Bij boekingen zonder vooruitbetaling gebeurt de verzending van de reisdocumenten na succesvolle reservering van de reisprijs op de bij de boeking bewaarde creditcard resp. het bij de boeking bewaarde PayPal-account

   5.4 Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, is het mogelijk dat u uw reisdocumenten niet van ADRIALIN, maar van deze ontvangt. Licht u hierover in bij uw aanbieder.

   6. diensten, prijzen

   6.1 Voor omvang en aard van de in het kader van het huurcontract van ADRIALIN te volbrengen diensten gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsgegevens in de catalogi resp. op de internetpagina's van ADRIALIN, die voor de reisperiode geldig zijn, alsook hoe ze basis van het contract geworden zijn, alsook de hierop betrekking nemende gegevens in de reisbevestiging. Nevenafspraken die de omvang van de contractuele prestaties wijzigen, vereisen een uitdrukkelijke bevestiging in tekstvorm.

   6.2 De gemeenten verzamelen een globale toeslag, die per persoon en dag moet worden betaald en 'plaatselijke taksen' of 'toeristenbelasting' genoemd wordt. Kijk in de objectbeschrijving of deze reeds in de prijs inbegrepen is of als deze ter plekke moet worden betaald.

   6.3 Of de volgende prestaties en extra's in de prijs inbegrepen zijn, vindt u in de beschrijving van het object in kwestie: stroom-, water- en gasverbruik, linnen, eindreiniging en andere nextra's, die als dusdanig vermeld zijn.

   6.4 Overige extra diensten zijn als zodanig omschreven en dienen ter plaatse betaald te worden.1

   5.5 Bij overhandiging van de sleutels kan een passend bedrag (waarborg) als zekerheid voor eventuele schade geëist worden. De terugbetaling of verrekening gebeurt wanneer de wooneenheid en de inventaris bij beëinding van het verblijf op correcte wijze gereinigd teruggegeven worden.

   6.6 De eindschoonmaak in de vakantiewoningen wordt verricht door u als klant, onafhankelijk van de eindschoonmaak door de verhuurder. Tot de eindschoonmaak behoort het afwassen en opruimen van het vaatwerk, het verwijderen van alle afval en het vegen van alle kamers, zodat het huurobject bezemschoon kan worden overgedragen.

   6.7 Bij de objectbeschrijvingen wordt erop gewezen of in het huurobject handdoeken beschikbaar zijn of moeten worden meegebracht. Vaatdoeken worden in sommige gevallen door de verhuurder beschikbaar gesteld, we adviseren echter in het algemeen om deze zelf mee te brengen. Eveneens mee te brengen zijn in elk geval toiletpapier (behalve in het hotel), alsook vaat- en reinigingsmiddel.

   6.8 Als er extra bedden en/of kinderbedden beschikbaar zijn, wordt dat vermeld in de betreffende objectomschrijving. Extra bedden en kinderbedden moeten in ieder geval bij de boeking worden besteld en vervolgens door ons bevestigd, en de voucher moet dienovereenkomstig gekenmerkt zijn.

   6.9 Of een huisdier is toegestaan of niet, vindt u eveneens in de betreffende omschrijving van het verblijf. Een huisdier moet in elk geval bij de boeking worden aangemeld, ook als het overeenkomstig de beschrijving toegestaan is. De toestemming geldt in principe enkel voor één huisdier. Zijn huisdieren niet toegestaan, dan betekent dit niet perse dat in het hotel, op het vakantiedomein enz. geen huisdieren aanwezig kunnen zijn of dat in het door geboekte verblijf niet tijdelijk huisdieren worden gehouden. Als huisdieren algemeen toegestaan zijn, dan betekent dit niet automatisch dat deze zich overal vrij mogen bewegen. Op vele vakantiedomeinen zijn bijvoorbeeld het zwembad en groene vlakken niet voor honden toegankelijk, al helemaal geldt dit eventueel voor restaurants o.a. Ook kan het verplicht zijn de hond aan de lijn te houden. De zwembaden van afzonderlijke huizen zijn ook verboden voor honden. Stranddelen of strandconstructies zijn op vele plaatsen ook geblokkeerd voor huisdieren zodat men op dat vlak vaak mobiliteit moet tonen.

   6.10 Bij speciale aanbiedingen, bijv. 14=10 of 7=5, bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals bijv. vroegboekkorting of extra aanbiedingen moeten eventuele variabele extra kosten voor de hele verblijfsduur worden betaald. Als de verblijfsduur bij speciale aanbiedingen twee reisperiodes overlapt, dan vormt de laagste week- resp. dagprijs de basis voor de korting.

   6.11 Bemiddelt ADRIALIN uitdrukkelijk in externe naam van andere reisorganisatoren of afzonderlijke diensten van externe aanbieders, bijv. excursies, vluchten, huurauto, reisterugtredingskostenverzekeringen enz., dan is ADRIALIN enkel de reglementaire bemiddeling verschuldigd, niet de dienst zelf. Het tot stand komen van de bemiddelde overeenkomst en de inhoud ervan richten zich naar de uniforme wettelijke bepalingen en eventueel naar de voorwaarden van de betreffende contractpartner.

   7. wijziging van diensten

   7.1 Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke reisdiensten van de overeengekomen inhoud van het huurcontract, die na contractafsluiting nodig zijn en die door ons niet volgens eer en geweten werden uitgevoerd, zijn enkel toegestaan, zoverre de wijzigingen en afwijkingen niet aanzienlijk zijn en het totale karakter van de geboekte reis niet negatief beïnvloeden. Eventuele garantieaanspraken blijven hiervan onaangetast, zoverre de gewijzigde diensten met gebreken aansprakelijk gemaakt zijn.

   7.2 De in de vorige alinea genoemde rechten gelden voor u ook in het geval van een aanmerkelijke reisverandering en dienen direct na bekendmaking van de wezenlijke verandering te worden opgeeist.

   7.3 Änderungen innerhalb einer Buchung (Erhöhung der Personenzahl falls zulässig, Verlängerung) erledigt ADRIALIN gegen einen Mehrkostenzuschlag von 30 €. Anderweitige Änderungen der Buchung werden wie ein Rücktritt behandelt.

   7.4.1 Veranderingen van een boeking kunnen binnen de laatste 7 dagen voor aanreis niet uitgevoerd worden. Eventuele meerkosten, die door boekingsveranderingen in de laatste 3 weken voor aanreis ontstaan, kunnen alleen per creditkaart betaald worden.

   7.4.2 Omboekingen voor cruises zijn enkel tot 60 dagen voor begin van de reis mogelijk. De omboekingskosten bedragen 5% van de bevestigde charterprijs. Bij annulering van personen (verandering van het daadwerkelijke aantal deelnemers) vanaf 3 dagen voor begin van de reis moet de geboekte verzorging (half- of volpension) ook voor de geannuleerde persoon/personen volledig betaald worden.

   8. reisannulering

   8. 1 U kunt altijd voor aanvang van uw reis annuleren. De annulatieverklaring is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Wij raden echter aan schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren, zodat uw annulatie bewezen kan worden. De ontvangst van de annulatieverklaring bij ADRIALIN is bepalend voor het tijdstip van de annulatie.

   8.2 De hoogte van onze aanspraak op terugtredingstoeslagen richt zich op de huidige annuleringsvoorwaarden van het betreffende object.Deze worden na succesvolle prijsberekening op onze internetpagina weergegeven en worden in uw boekingsbevestiging vermeld.

   8.3 Van de regels voor annuleringen wordt afgeweken als u van uw recht gebruik maakt, een vervangende huurder te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter dat ADRIALIN als aanbieder tijdig voor het begin van de reis een bindende mededeling ontving, zodat de vereiste herinstellingen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien moet de vervangende huurder voldoen aan de specifieke eisen voor de reis en moet hij instemmen met wettelijke voorschriften resp. bepalingen van overheidswege. Met de bevestiging van de naamsverandering door de touroperator neemt de nieuwe deelnemer de rechten en plichten van het reiscontract over. De door de verandering ontstane kosten voor ADRIALIN bedragen Euro 30 per omboeking en worden met u verrekend.

   8.4 U bent als huurder vrij om ADRIALIN als aanbieder aan te tonen dat er geen of slechts minder schade ontstaan is dan de vereiste kosten.

   8.5 Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, kunnen afwijkende terugtredingstoeslagen te betalen zijn. Vraag informatie hierover aan uw aanbieder.

   9. annulering / opzegging van de zijde van ADRIALIN

   9.1 ADRIALIN kan voor het begin van de reis terugtreden van het huurcontract of na het begin van de reis het huurcontract opzeggen:

   1. zonder behoud van een periode als de reiziger de uitvoering van de reis ondanks aanmaning duurzaam verstoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich gedraagt in strijd met het contract.
   2. zonder behoud van een periode als het uitvoeren van de reis door bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorspelbaar extreem geweld of staking aanzienlijk wordt bemoeilijkt, bedreigd of negatief beïnvloed.

   Zegt ADRIALIN het huurcontract volgens punt a) op, dan vervalt de reisprijs. Indien ADRIALIN zich volgens punt b) voor aanvang van de reis terugtrekt uit het contract, dan worden alle betaalde bedragen direct vergoed en volgen er geen verdere claims. Indien ADRIALIN het contract annuleert volgens punt b) na aanvang van de reis, dan ontvangt u dat deel van de reissom terug, dat overeenkomt met de besparingen die dan eventueel ontstaan voor ADRIALIN.

   9.2 Is in de reisbeschrijving of in andere documenten, die inhoud van het contract geworden zijn, een minimaal deelnemersaantal vastgelegd, dan kan ADRIALIN tot ten laatste op de 22ste dag voor begin van de reis terugtreden van het huurcontract, als dit niet behaald wordt. Als ADRIALIN in dergelijk geval van het huurcontract terugtreedt, dan kan de klant de deelname aan een andere reis verlangen, zoverre ADRIALIN in staat is om dit zonder meerkosten voor de klant uit het eigen aanbod ter beschikking te stellen. Anders ontvangt de klant betaalde betalingen op de reisprijs vanzelfsprekend onverwijld terug.

   10. inventaris van de huurobjecten

   10.1 In de vakantiewoningen zijn servies en bestek doorgaans compleet en in voldoende mate voorhanden voor het aantal geboekte personen. Een koelkast hoort in ieder geval tot de basisuitrusting en wordt daarom niet altijd expliciet vermeld in de objectomschrijvingen. Alle andere technische huishoudelijke apparaten zijn alleen aanwezig, mits uitdrukkelijk genoemd in de omschrijving.

   10.2 Is een ontvangst via satelliet of kabel mogelijk dan wordt dit in de tekst met Sat-TV resp. kabel-TV weergegeven. Daarmee is echter niet absoluut verzekerd dat ook programma's in de taal van de klant ontvangen kunnen worden.

   10.3 Zijn in de omschrijving tuinmeubelen (meubilair) genoemd, dan betekent dit niet per se dat voor elk persoon een tuinstoel voorhanden is. Ligstoelen en zonneschermen zijn eveneens alleen voorhanden wanneer deze in de objectomschrijving genoemd zijn.

   10.4 Alle aangeboden verblijven zijn conform de plaatselijke en in het land gebruikelijke bepalingen voor logies toegestaan. Vakantieobjecten zijn over het algemeen uitsluitend voor vakantiedoeleinden bedacht, wat ook op de bouwwijze en meubelinrichting invloed heeft. De badkamer en de slaapkamers zijn veel kleiner, de bedden anders dan gewoonlijk. Veel is voornamelijk op doelmatigheid afgestemd. De reiziger moet bedenken dat in andere landen andere bouwvoorschriften van toepassing zijn. Zo kunnen balkon- en trapleuningen aanzienlijk lager zijn, trappen steiler, ramen en deuren niet met de gewone industrienorm overeenkomen. Ook is de geluidsisolatie van de accommodaties niet altijd zoals gewoonlijk, komt echter overeen met landtypische omstandigheden zodat de geluids- en lawaaibescherming verschillend kan zijn. Bij vakantiehuizen en vakantiewoningen wonen de verhuurders vaak zelf de vakantiewoning tijdens het jaar zodat o.o. onderdelen van het meubilair gesloten zijn, aangezien hun eigendom zich erin bevindt. Voor de huurder staat echter in elk geval voldoende opbergruimte en plaats ter beschikking. De internationaal gebruikelijke hotelclassificatie volgens sterren geeft een aanwijzing naar de hotelstandaard en berust op de betreffende categoriegegevens van het betreffende land.

   10.5 Bij de informatie van de vierkante meter betreffende de grootte van de woning gaat het om benaderende gegevens, die tot 10% kunnen variëren. De gegevens van de afmetingen bevatten ook de grondvlakken van de inrichtingen, die voor het gebruik door u als reiziger bestemd zijn.Hierbij horen in het bijzonder ook de oppervlakken van balkons, loggies, wintertuinen of terrassen.

   11. Rechten en plichten van de huurder

   11.1 Als huurder heeft u het recht gebruik te maken van het hele huurobject, inclusief meubilair en gebruiksvoorwerpen. U bent verplicht, het huurobject en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke faciliteiten met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.

   11.2 U bent verplicht, een tijdens de huurperiode door uw schuld of door schuld van uw reisgenoten ontstane schade te vergoeden.

   12. Aantal personen

   12.1 Het huurobject mag niet door meer mensen worden bewoond dan staat aangegeven in de catalogus en is bevestigd in de reisvoucher (met uitzondering van een kind onder de 2 jaar).

   12.2 Als er meer mensen dan toegestaan verblijven, heeft de verhuurder het recht, de boventallige personen weg te sturen of een evenredig deel van de huurprijs en extra bijkomende kosten te eisen.

   13. Aankomst- en vertrektijden

   13.1 De aankomsttijd is de dag van aankomst, indien niet anders aangegeven, tussen 14 en 19 uur. Indien u de overeengekomen aankomsttijd niet kunt naleven, dan kan geen correcte ontvangst gegarandeerd worden.

   13.2 Op de dag van vertrek moeten de huurobjecten uiterlijk om 10 uur verlaten en overgedragen worden aan de verhuurder resp. zijn waarnemer.

   14. aansprakelijkheid

   14.1 ADRIALIN is -in het kader van het naar eer en geweten organiseren van een eerlijke handelsorganisatie- aansprakelijk voor

   1. de stipte reisvoorbereiding
   2. de zorgvuldige selectie en controle van de prestatiedrager
   3. de correctheid van de prestatiebeschrijving
   4. het reglementair volbrengen van de in het contract overeengekomen reisdiensten.

   14.2 De aansprakelijkheid van ADRIALIN voor schade, die geen lichamelijke schade betreft, is beperkt tot de drievoudige reissom, voor zover de schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid ontstond of voor zover ADRIALIN verantwoordelijk is voor de voor de reiziger ontstane schade alleen vanwege schuld van een verantwoordelijke persoon.

   14.3 De eis aan ADRIALIN voor schadevergoeding is in die mate beperkt of uitgesloten, als op grond van internationale verdragen of daaruit voortvloeiende wettelijke voorschriften, welke toegepast dienen te worden op de verleende diensten van de zijde van de dienstverlener, de eis aan de dienstverlener tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldig kan worden gemaakt of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.

   14.4 U bent in het kader van de wettelijke bepalingen verplicht bij eventueel optredende storingen al het mogelijke te doen om bij te dragen tot het verhelpen van de storing en eventueel optredende schade gering te houden of te vermijden. Daaruit resulteert de verplichting om klachten onmiddellijk ter plaatse op het reisbureau/bij de contactpersonen die in de reisdocumenten vermeld worden te melden. Bij schuldig nalaten van de onmiddellijke gebrekenaanduiding valt een verminderings- of schadevergoedingsverplichting van de aanbieder weg.

   14.5 De uitvoerders (eigenaar, sleutelbeheerder, organisatie, etc) hebben noch de functie van gids noch zijn ze een vertegenwoordiger van ADRIALIN, noch hebben ze de bevoegdheid klachten te erkennen en rechtsgeldige verklaringen af te leggen en/of te aanvaarden.

   14.6 Aanspraken wegens het niet contractueel volbrengen van de reisdiensten kunt u binnen de maand na contractueel voorziene beëindiging van de reis tegenover ADRIALIN geldend maken, waarbij we absoluut de schriftelijke vorm aanbevelen. Uw reisbureau is niet bevoegd om de aanmelding van garantie- en schadevergoedingsaanspraken te ontvangen. Voorwaarde is dat de reisdiensten of de door u aangenomen vervangdiensten niet contractueel werden volbracht, dat u het gebrek onverwijld aantoonde en dat er geen voldoende hulp plaatsvond. Wordt de reis door gebreken ernstig beïnvloed, dan kunt u het huurcontract opzeggen. Voorwaarde is in alle regels dat u bij ADRIALIN met gepaste termijnstelling hulp hebt verlangd en deze periode zonder resultaat verstreken is.

   14.7 Voor de vermeldingen in de plaatsbeschrijvingen kan ADRIALIN geen verantwoordelijkheid nemen, omdat dit niet in het contract is opgenomen en omdat hierop geen invloed uitgeoefend kan worden net zo min als dat de juistheid nagegaan wordt.

   14.8 Tussen u en ADRIALIN geldt een verjaringsperiode van 6 maanden na contractueel einde van de reis als overeengekomen.

   14.9 Het overdragen van aanspraken tegen ADRIALIN aan derden, ook echtgenotes en verwanten in 1ste graad, is uitgesloten. Ook de gerechtelijke geldigmaking van claims van de reisdeelnemer door derden in eigen naam is niet toegestaan.

   14.10 Bagageschade of bezorgingsvertragingen bij vliegtuigreizen en overige transport moeten onverwijld ter plekke ook aan het verantwoordelijke transportbedrijf worden getoond en een schriftelijke bevestiging (bijv. Lost Report bij vliegtuigtransport) worden bijgevoegd om aanspraakverliezen volgens internationaal akkoord te vermijden.

   15. invoerbepalingen

   15.1 Voor Kroatië, Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Turkije hebben burgers van EU-lidstaten voor de inreis een geldige reispas of identiteitsbewijs nodig (bij verblijf korter dan 30 dagen).

   15.2 Inwoners van niet EU-landen zijn zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van alle belangrijke visum-, inentings- en douanevoorschriften. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van uitstapkosten, die ontstaan uit het niet-volgen van deze voorschriften, worden door u gedragen.

   15.3 Tegen betaling van een supplement van 20,00 EUR vaardigen wij separate certificaten uit die nodig zijn om een visum aan te vragen. Deze worden per post verstuurd.

   16. rechtsgeldigheid en bevoegde rechtbank

   16.1 De ineffectiviteit van afzonderlijke bepalingen van het huurcontract heeft niet de ineffectiviteit van het volledige huurcontract als gevolg.

   16.2 De klant kan de aanbieder enkel op diens verblijfplaats aanklagen.

   16.3 Voor klachten van de aanbieder tegen de klant is de woonplaats van de klant bepalend. Voor klachten tegen klanten, resp. contractpartners van het huurcontract, die kooplieden, juridische personen van het publiekelijk en privaat recht of personen zijn, die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats in het buitenland hebben, of wiens woonplaats of gebruikelijk verblijf op het moment van het indienen van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de zetel van de aanbieder overeengekomen.

   16.4 Voornoemde bepalingen gelden niet

   • als en in zoverre uit contractueel niet af te dingen bepalingen van internationale overeenkomst, die op het huurcontract tussen de klant en de aanbieder toe te passen zijn, iets anders ten voordele van de klant ontstaat of
   • als en in zoverre op het huurcontract toepasbare, niet af te dingen bepalingen in de lidstaat van de EU, waartoe de klant behoort, voor de klant voordeliger zijn dan de aanstaande bepalingen of de overeenkomstige wettelijke voorschriften.

   16.5 De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen (OS) ter beschikking. Het platform vindt u op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt: nl@adrialin.com .

   Aanvulling van de Algemene Verkoopvoorwaarden

   Stand: 28.11.2013

   Aanvulling 1: Cruises op motorzeilboten in Kroatië

   17.1 Alle door ADRIALIN aangeboden schepen vervullen de voorwaarden van het Kroatische scheepsvaartregister en andere wettelijke voorschriften met betrekking tot hun staat en hun veiligheidsuitrusting. In het belang van de veiligheid kan het bij overmacht, zoals havarie of motorschade, tot veranderingen van het reisprogramma komen, kunnen andere schepen ingezet worden, of kan de dichtst bijgelegen haven aangevaren worden, waarnaar bij wijze van voorzorg gewezen wordt. Eventuele garantieclaims blijven onaangetast.

   17.2 Alle reizigers moeten de instructies van de betreffende kapitein en de uitgehangen scheepsorde respecteren. De kapitein behoudt zich anders het recht voor om de gasten te vragen om het schip te verlaten. Net zozeer zijn alle reizigers verplicht om de kapitein op de dag van aankomst op het schip de reispas te overhandigen.

   17.3 Het is niet toegestaan om eigen levensmiddelen en dranken, behalve fruit en gebak, aan boord te brengen.

   17.4 De kosten voor beschadigingen aan de scheepsinrichting moeten door de gast worden gedragen en worden aan de kapitein betaald.

   17.5 Bij klachten wendt u zich tot de kapitein.

   17.6 Handdoeken moeten zelf worden meegebracht (in de kajuiten van categorie A en A+ krijgen de gasten 2 handdoeken per week). Extra handdoeken kunnen aan een meerprijs van 3,00 euro (handdoeken), resp. 4,00 euro (strandlakens) worden uitgeleend.

   17.7 Op basis van bijzondere ankervoorwaarden- en eisen in enkele Kroatische havens gaan de schepen zij aan zij voor anker, zodat de reizigers een kloof tussen de schepen moeten oversteken om aan land te komen. In dit geval moeten de reizigers bij het oversteken zeer voorzichtig zijn en doen ze dit op eigen risico.

   17.8 Het deelnemen aan fiets- en wandelprogramma's gebeurt op eigen risico van elke afzonderlijke reiziger. Hij is akkoord, de instructies en beslissingen van de reisleider te volgen. De reisleider behoudt zich het recht voor om de route op basis van slechte weersomstandigheden of op basis van algemene kennis van de groep te wijzigen. De reiziger is volledig verantwoordelijk voor de huurfiets en de uitrusting, die hem ter beschikking wordt gesteld. Hij verplicht zich ertoe om deze in oorspronkelijk staat terug te geven.

   Aanvulling 2: reiskostenverzekering (RRS)

   18.1 Indien de klant een ADRIALIN-reiskostenannulering (RRS) kiest dan moeten deze kosten betaald worden wanneer het reiscontract tot stand gekomen is.

   18.2.1 Wanneer u de optie reisannuleringskostenbescherming geboekt hebt dan verzaken wij aan de contractueel te betalen annulatiekosten (minus 20 % franchise), wanneer de reis door een deelnemer aan de reis omwille van de volgende redenen niet aangevat wordt:

   • Overlijden, ernstig ongeval, onverwachte ernstige ziekte of ongewenste reactie als gevolg van vaccinatie van de reisdeelnemer;
   • Schade aan het eigendom van de reisdeelnemer wegens vuur, elementaire gebeurtenissen of strafbare handelingen van derden, indien de schade aanzienlijk is of indien voor de vaststelling van de schade de aanwezigheid van de reisdeelnemer noodzakelijk is;
   • onverwachte beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens bedrijfspecifieke omstandigheden, voor zover daarmee het verlies van de werkplaats van de reisdeelnemer verbonden is;
   • begin van een arbeidsovereenkomst door de reisdeelnemer, voor zover deze bij de boeking van de reis als werkloze ingeschreven was en het arbeidskantoor akkoord gegaan is met de reis;
   • onverwachte oproeping van de reisdeelnemer voor de militaire dienst, burgerlijke dienst of een hiermee verbonden verplichte uitoefening van diensten, voor zover de termijn niet verplaatst kan worden en de reisdeelnemer de terugbetaling van de annuleringskosten niet van een derde kan krijgen;
   • herhaling van niet-geslaagde examens van de reisdeelnemer aan een school of universiteit, wanneer de herhaling dient om een verlengd schoolbezoek of een verlengde studie te vermijden, de reis voor de datum van het niet-geslaagde geboekt werd en de datum voor het herhalingsexamen binnen de geboekte reisperiode valt;
   • zwaar ongeval, onverwachte zware ziekte of onverdraagzaamheid met inentingen van een voor de reis aangemelde hond van de reisdeelnemer.

   18.2.2 het voorgaande geldt voor elke medereiziger, die samen met de deelnemer aan de reis de reis evenals de bescherming tegen reisannuleringskosten geboekt heeft.

   18.2.3 De onder cijfer a) en b) aangegeven redenen gelden verder wanneer familieleden van de reisdeelnemer of van een gelijkgestelde medereiziger of de personen getroffen zijn die niet-meereizende minderjarigen of steunbehoevende familieleden in plaats van de reisdeelnemer of ingesloten medereiziger verzorgen. Indien meer dan 4 personen samen een reis geboekt hebben dan geldt de reiskostenannuleringsverzekering alleen voor die reisdeelnemers of ingesloten medereizigers wiens familieleden of verzorgende personen getroffen zijn.

   18.3 De reisdeelnemer en elke medereiziger is verplicht,

   • Na begin van de reden voor de ontbinding van de reis de reis onmiddellijk te annuleren om de annuleringskosten zo laag mogelijk te houden;
   • een ernstig ongeval, onverwachte ernstige ziekte en ongewenste reacties als gevolg van vaccinatie door een medisch attest, psychiatrische ziektes door een attest van een psychiatrische specialist, overlijden door een overlijdensakte bewezen worden. Op verzoek moet een attest door een specialist en een arbeidsongeschiktheidsattest voorgelegd worden en moet de reisongeschiktheid wegens een ernstig ongeval of een onverwachte ernstige ziekte door een advies van een specialist bevestigd worden. De onderzoekende artsen moeten hiervoor van hun zwijgplicht ontheven worden;
   • bij jobverlies de ontslagbrief van de werkgever voorgelegd worden;
   • bij begin van een arbeidsovereenkomst een bevestiging van het arbeidskantoor betreffende de toestemming van de te annuleren reis voorgelegd worden;
   • alles vermeden worden wat tot een onnodige verhoging van de kosten zou kunnen leiden;
   • Schadeclaims tegen derden ten bedrage van de annuleringskosten aan de aanbieder af te staan.

   18.4 Wanneer een reisdeelnemer of een ingesloten medereiziger een van deze plichten schendt dan vervalt de reiskostenannuleringsverzekering. Dit geldt niet wanneer de reisdeelnemer of de ingesloten medereiziger bewijst dat hij noch opzettelijk noch grof nalatig gehandeld heeft en de schending van de plicht geen causaal effect op de omvang van de annuleringskosten gehad heeft.

   18.5 Het door de reisdeelnemer of de ingesloten medereiziger te dragen eigen risico bedraagt, afhankelijk van het geval van reiskostenannulering, 20 % van de schade die terugbetaald kan worden.

   Algemene verkoopvoorwaarden voor verrichte aanbiedingen

   Stand: 26.04.2019

   Die nachfolgenden Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als Kunden und der Adrialin d.o.o., Krčka 2a, HR-53270 Senj, Kroatien (im Folgenden ADRIALIN) und sind Bestandteil des Vermittlungsvertrags.

   Deze voorwaarden gelden voor

   • overgedragen Alleen-verblijf-boekingen van een andere aanbieder. De betaling gebeurt aan de betreffende aanbieder of ter plekke.
   • De overdracht van huurauto's van Sunny Cars GmbH.

   Bij de boeking wordt de tekst van het contract niet opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden, die u in PDF-formaat ter beschikking staan, zelfstandig opslaan.

   1. Positie van Adrialin en rechtsverhouding

   1.1 Zoverre u een verblijf van een andere aanbieder of een huurauto bij SunnyCars boekt, organiseert ADRIALIN deze reizen niet op eigen verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in de reisrechtelijke bepalingen en treedt in de positie als bemiddelaar tussen u en de aanbieder. Als dergelijke zijn we voor de reglementaire bemiddeling van de op dit portaal aangeboden reisdiensten aansprakelijk conform de wettelijke regels en beschikbare bemiddelingsvoorwaarden. Hieruit ontstaan de wederzijdse rechten en plichten tussen ADRIALIN en u.

   1.2 Met de boeking biedt u de betreffende aanbieder het bindend afsluiten van een huur- of verblijfscontract aan. De wederzijdse rechten en plichten tussen u en de dienstverlener staan in de wettelijke bepalingen en hun Algemene Verkoopvoorwaarden, die u tijdens de boeking ontvangt en aanvaardt. Hierin vindt u onder andere de belangrijkste regels omtrent betaling van de reissom en omtrent annulatie.

   2. Bemiddelingsorder

   2.1 De boeking kan door meerderjarige personen schriftelijk, mondeling, mondeling op afstand of online worden uitgevoerd. Met uw boeking geeft u Adrialin de opdracht de gewenste reisdienst bij de betreffende aanbieder te leveren. Daarbij biedt u de betreffende aanbieder het afsluiten van het contract bindend aan.

   2.2 ADRIALIN is enkel aansprakelijk voor de reglementaire overdracht van de geboekte dienst, echter niet voor de voltooiing ervan. Deze maakt deel uit van het contract tussen u en de betreffende aanbieder.

   2.3 We vernemen bij de boeking graag klantenwensen en geven deze door aan de aanbieder. Let er echter op dat noch ADRIALIN, noch de aanbieder de uitvoering ervan garandeert.

   2.4 Voor het vervullen van het overdrachtscontract geeft u ons toestemming om de normverklaringen in uw naam bij de betreffende aanbieder voor u af te geven. Dit geldt in het bijzonder ook voor omboekingen of annuleringen na belasting door u.

   3. Controle en correctie van boekingsgegevens

   3.1 Als reiziger bent u verplicht om voor het klikken op „met verplichte betaling boeken“ te verzekeren dat de reisgegevens, alsook uw persoonlijke gegevens juist en correct zijn.

   3.2 Aansluitend op uw boeking ontvangt u een boekingsbevestiging met een samenvatting van uw boeking en uw gegevens. U bent ook hier ertoe verplicht om de gegevens na ontvangst van de ingangsbevestiging te controleren en ons onmiddellijk te contacteren bij fouten zodat we onmiddellijk een correctie kunnen aanbrengen.

   3.3 In geval van een wijziging achteraf kunnen toeslagen door de aanbieders worden gevraagd, die u rekening worden gesteld.

   4. Betalingsafhandeling

   4.1 De betaling gebeurt direct aan de betreffende aanbieder. U krijgt na de boeking of ter plekke een factuur van de aanbieder.

   4.2 Sofern möglich, leiten wir bei der Mietwagenbuchung, die Sie im Zusammenhang mit der Buchung einer Unterkunft oder einer Pauschalreise tätigen, die dort angegebene Zahlungsvariante an Sunny Cars weiter.

   4.2.1 Zoverre u het verblijf of de volledige reis met debetnota betaalt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het doorgeven van uw bankverbinding aan Sunny Cars voor het afboeken van de huurwagenprijs.

   4.2.2 Zoverre u de accommodatie of de all-in reis via creditcard betaalt, wordt u voor het betalen van de huurwagenprijs naar een apart betalingsformulier van Sunny Cars doorgestuurd, waarin u uw gegevens nogmaals voor het afboeken van de huurwagenprijs door Sunny Cars kunt invoeren of een andere betalingswijze kunt selecteren.

   4.2.3 Zoverre u het verblijf of de volledige reis via PayPal betaalt, geven we deze betalingswijze aan Sunny Cars verder. Met de boekingsbevestiging van Sunny Cars wordt u een link verzonden, via dewelke u de betaling aan Sunny Cars in uw PayPal-account kunt bevestigen.

   4.3 Zoverre de betaling van de prijs ter plekke gebeurt, moet deze in de betreffende munt van het land worden betaald.

   5. Wijzigingen aan bestaande boekingen

   5.1 Of en onder welke voorwaarden wijzigingen aan een bestaande boeking mogelijk zijn, is in de algemene verkoopvoorwaarden van de aanbieder geregeld.

   5.2 De te betalen omboekings- of terugtredingstoeslagen zijn gericht op de algemene verkoopvoorwaarden van de aanbieder.

   5.3 Omboekingswensen geven we graag voor u door aan de aanbieder. Om redenen van aantoonbaarheid voor beide kanten adviseren we u om ons de wens tot wijziging schriftelijk te laten geworden.

   6. Annulering van de reis en voortijdig afbreken van de reis

   6.1 Als reiziger kunt u steeds voor aanvang van de reis de boeking annuleren. Normaliter worden hier door de aanbieders annuleringstoeslagen gevraagd. De hoogte van de te betalen terugtredingstoeslagen is te vinden in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de betreffende dienstverlener.

   6.2 De annulering kan via ons worden afgehandeld. Weliswaar is het terugtreden niet aan een bepaalde vorm gebonden, echter adviseren we u omwille van bewijsredenen voor beide partijen om ons het terugtreden van de reis in schriftelijke vorm te laten geworden.Normgevend voor terugtreding van de reis is de ingang van de terugtredingsverklaring.

   6.3 We raden u aan om een reisannulatieverzekering af te sluiten, die in geval van annulering de te betalen toeslagen conform haar bepalingen voor u overneemt.

   6.4 In geval van het voortijdig afbreken van de reis gebeurt normaliter geen vergoeding door de aanbieder voor niet in aanspraak genomen diensten. Hier adviseren we u om een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

   7. Reisdiensten

   7.1 Aard en omvang van de contractueel verschuldigde reisdiensten zijn gericht op de reisbeschrijving en de algemene verkoopvoorwaarden van de aanbieder.

   7.2 Voor het volbrengen van de reisdiensten is enkel de aanbieder verantwoordelijk.

   8. Aansprakelijkheid en verjaring

   8.1 Bij de boeking van aanbiedingen van een andere aanbieder treedt ADRIALIN in de positie van de bemiddelaar. Contractpartner en verantwoordelijk voor het voltooien van de contractueel verschuldigde reisdienst is de betreffende aanbieder. Zoverre is ADRIALIN enkel aansprakelijk in het kader van de zorgplichten van een ordentelijk koopman voor de reglementaire bemiddeling van deze diensten.

   8.2 De contractuele aansprakelijkheid van ADRIALIN als bemiddelaar uit het bemiddelingscontract is voor elke schade van de klant, die geen lichaamsschade omvat, beperkt tot het drievoudige van de reisprijs van de bemiddelde dienst, voor zover de schade van de klant van ADRIALIN noch aan opzettelijkheid, noch aan grove nalatigheid toe te wijzen is.

   8.3 We vragen u om eventuele aanspraken tegenover ADRIALIN onverwijld, maar ten laatste een maand na het beëindigen van de reis, geldig te maken.

   8.4 Aanspraken op schadevergoeding tegenover ADRIALIN uit de reisbemiddeling, die niet berusten op het schenden van leven, lichaam of gezondheid, inclusief contractuele aanspraken op smartengeld, dat niet op een nalatig plichtsverzuim van ADRIALIN of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijk vertegenwoordiger of plaatsvervanger van ADRIALIN berusten of die niet op een grove nalatig plichtsverzuim van Adrialin of op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijk vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Adrialin berusten, verjaren na een jaar. Verder gelden de wettelijke bepalingen inzake verjaring.

   8.5 Aanspraken wegens niet contractueel vervulde reisprestaties moeten binnen de maand na contractueel voorziene stopzetting worden betaald aan de prestatiedrager

   9. Reisbestemminge, vaccinatie- en tolvoorschriften

   9.1 Voor het behoud van alle voor het uitvoeren van de reis belangrijke reisbepalingen, inentings- en douanevoorschriften bent u zelf verantwoordelijk.

   9.2 Vraag tijdig informatie over de voor u geldige bepalingen. Voor de informatieverlening via de geldige reisbepalingen is de aanbieder verantwoordelijk. Bovendien vinden Duitse staatsburgers informatie hieromtrent op de internetpagina van het Auswärtiges Amt (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit). Inwoners van andere staten raden we aan om tijdig bij de verantwoordelijke ambassades of consulaten informatie te vragen.

   9.3 Voor zover hiertoe op deze internetpresentatie informatie te vinden is, wordt door ADRIALIN geen garantie op volledigheid en correctheid van de gegevens overgenomen.

   9.4 Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, die uit het niet naleven van deze voorschriften ontstaan, zijn ter uwen laste.

   10. gegevensbescherming

   Informatie over het thema gegevensbescherming en de omgang met uw persoonlijke gegevens vindt u in onze privacyverklarin

   11. Slotbepalingen

   11.1 De ineffectiviteit van afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de betreffende aanbieder heeft niet de ineffectiviteit van de overige bepalingen of het overdrachtscontract als gevolg.

   11.2 De klant kan tegen ADRIALIN enkel op de firmazetel klacht indienen.

   11.3 Voor klachten van ADRIALIN tegen de klant is de woonplaats van de klant normgevend. Voor klachten tegen klanten, resp. contractpartners van het bemiddelingscontract, die handelaars, juridische personen van het publiekelijk of privaat recht of personen zijn, die hun woonplaats of normale verblijfplaats in het buitenland hebben, of hun woonplaats of normale verblijf op het moment van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de zetel van ADRIALIN overeengekomen.

   11.4 Voornoemde bepalingen gelden niet

   • als en zoverre uit contractueel niet te wijzigen bepalingen internationaal akkoord, dat op de bemiddelingsovereenkomst tussen de klant en de bemiddelaar toe te passen zijn, iets anders ten voordele van de klant ontstaat of
   • als en zoverre op het bemiddelingscontract toepasbare, niet afdingbare bepalingen in de medelidstaat van de EU, die de klant behoort, voor de klant voordeliger zijn dan de bovenvermelde bepalingen of de overeenkomstige wettelijke voorschriften.
   Algemene Verkoopvoorwaarden voor de boeking van volledige vliegreizen

   Stand: 09.10.2018

   De onderstaande voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen u als klant en Adrialin Blue GmbH (hierna ADRIALIN BLUE) en maken deel uit van de reisovereenkomst. Bij de boeking wordt de contracttekst niet opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden, die u in PDF-formaat ter beschikking staan, zelfstandig opslaan.

   1. rechtsverhouding

   1.1 Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als Kunden und der Adrialin d.o.o., Krčka 2a, HR-53270 Senj, Kroatien, eingetragen im Handelsgericht Rijeka unter der Nummer 020025972 (im Folgenden ADRIALIN BLUE, „Reiseveranstalter“ oder „Veranstalter“ genannt) regelt sich nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den folgenden Reisebedingungen (AGB), welche die gesetzlichen Bestimmungen ausfüllen und ergänzen. Jeder Kunde erkennt mit der Reiseanmeldung für sich und für die von ihm mitangemeldeten Personen diese Bedingungen als allein verbindlich an.

   1.2 De AVV staan in de catalogus en online (printversie) steeds te bekijken

   2. Afsluiten van het reiscontract

   2.1 De reisaanmelding kan door meerderjarige personen schriftelijk, mondeling, mondeling op afstand of online bij ADRIALIN BLUE worden uitgevoerd. Met uw reisaanmelding biedt u ADRIALIN BLUE het afsluiten van de reisovereenkomst bindend aan waarbij u zich bindt aan het aanbod tot de schriftelijke toestemming of weigering door ADRIALIN BLUE. De reisovereenkomst komt door de online verzending van de boekingsbevestiging/factuur in tekstvorm door ADRIALIN BLUE tot stand, die onmiddellijk, ten laatste binnen de 7 dagen via e-mail gebeurt. Aanwijzing: de automatische ontvangstbevestiging van de reisaanmelding door ADRIALIN BLUE via e-mail, die bij online boekingen wordt verzonden, is geen boekingsbevestiging.

   2.2 We wijzen erop dat volgens de wettelijke voorschriften voor de aangeboden diensten geen herroepingsrecht bestaat, maar enkel de wettelijke rechten op terugtreding en opzegging gelden.

   2.3 Reisbureaus treden alleen op als tussenpersoon.

   2.4 Als een object niet beschikbaar is, kan ADRIALIN BLUE de klant een of meerdere overeenkomstige alternatieven aanbieden. Aan dit nieuwe aanbod bent u en de reisoperator niet gebonden. Als u dit wilt aannemen, wordt zoals bij een nieuwe reisaanmelding te werk gegaan.

   2.5 Klantenwensen kunt u bij de boeking altijd aangeven. Wij zullen deze dan aan de verhuurders resp. exploitanten doorgeven. Let er echter op dat ADRIALIN BLUE voor de vervulling ervan geen garantie kan opnemen. Bijzondere wensen, alsook boekingen onder een voorwaarde en mondelinge bijkomende afspraken zijn enkel dan geldig als ze door ADRIALIN BLUE schriftelijke bevestigd worden.

   3. Betaling

   U kunt binnen het boekingsproces tussen volgende betalingsvarianten kiezen:

   • Betaling via creditcard
   • Betaling via debetnota (alleen in Duitsland en Oostenrijk)
   • Betaling via PayPal-account
   • Betaling via onmiddellijke overschrijving.

   Daarbij worden online gevoelige persoonlijke gegevens zoals creditcard- of rekeningnummer, naam en adres in dienst aan de hand van de SSL-technologie vergrendeld.

   3.1 Betaling

   3.1.1 Met de boeking moet een onmiddellijk voorschot worden betaald. De resterende betaling moet op de 42ste dag voor begin van de reis worden betaald. De waarde van het voorschot en de resterende betaling wordt na de prijsberekening op onze internetpagina weergegeven en in de boekingsbevestiging mee vermeld. Bij boekingen op korte termijn, die binnen de 42 dagen voor begin van de reis worden geboekt, moet de volledige reisprijs onmiddellijk worden betaald.

   3.1.2 Bij het niet tijdig ontvangen van de aan ADRIALIN BLUE te betalen betaling, kan ADRIALIN BLUE de prestaties weigeren. Bovendien kan ADRIALIN BLUE na aanmaning en het stellen van een termijn het contract opzeggen. De operator kan als schadevergoeding terugtredingstoeslagen overeenkomstig de onder punt 7.2 resp. 7.3 genoemde annuleringskosten eisen, op voorwaarde dat er niet reeds op dit tijdstip een voor terugtreding gerechtvaardigd reisgebrek is opgetreden.

   3.2 Betaling via debetnota (enkel met Duitse of Oostenrijkse bankrekening)
   Bij de betaling via debiteringsprocedure geeft u ADRIALIN BLUE de volmacht om met behulp van de Sparkasse Baden-Baden – Gaggenau, betalingen van de opgegeven rekening door middel van SEPA-debitering te innen en wijst u uw kredietinstelling aan om deze debiteringen in te lossen. De vooraankondigingsperiode wordt een dag ingekort. De met uw kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing. Vanaf spaarrekeningen is geen machtiging mogelijk.

   3.3 Betaling via onmiddellijke overschrijving
   Bij het betalen via onmiddellijke overschrijving wordt u in het boekingsproces naar een overschrijvingsformulier doorgestuurd, via welke u door het invoeren van uw online bankingdata de betaling ten voordele van een bankrekening van onze betalingsdienstverlener BS PAYONE bevestigt. Uw betaling wordt vervolgens door BS PAYONE aan ADRIALIN BLUE doorgestuurd.Zoverre voor de boeking op een later tijdstip een resterende betaling moet worden betaald, ontvangt u met de boekingsbevestiging onze bankverbinding voor de betaling van de resterende betaling.

   3.4 Betaling via creditcard
   Zoverre u ons voor de betaling uw creditcardgegevens overhandigt, gaat u akkoord met het reserveren van de te betalen bedragen voor het voorschot en de resterende betaling tot 30 dagen voor de betaaldatum door Adrialin Blue GmbH op de creditcard.

   3.5 Informatie over geldbeveiliging van de klant
   Uw betaalde bedragen zijn verzekerd door de klantgeldbeveiliging van Swiss Travel Security, Zürcherstrasse 49, 8903 Birmensdorf, Zwitserland, tel.: +41 (0)44 439 60 60. In geval van een faillissement bent u verplicht, uw vordering ten laatste binnen de 60 dagen na de reis bij de klantgeldbeschermer geldend te maken en de reisdocumenten (boekingsbevestiging, factuur enz.) en betalingsbewijzen uitsluitend in het origineel in te dienen.
   Meer informatie vindt u op https://star.ch/swiss-travel-security-sts

   3.6 Zoverre de reisprijs in een andere munteenheid dan in Euro wordt weergegeven, dient de prijs in de vreemde munt enkel ter oriëntatie.

   4. Reisdocumenten

   4.1 Tegen betaling van de reisprijs, wordt de reisvoucher naar de klant opgestuurd. De reisvoucher wijst u ten opzichte van de prestatiedrager als gerechtigde voor het gebruik van de geboekte diensten aan. Deze bevat evt. een wegbeschrijving naar het begeleidende reisagentschap of het geboekte object, het adres en de telefoonnummers en de check-in-tijden. Verder vindt u er alle belangrijke informatie op omtrent uw vlucht en evt. uw geboekte transfer. De klant moet in acht nemen dat de resterende reisdocumenten pas na volledige ontvangst van de betaling worden verzonden.

   4.2 Informeer ons onmiddellijk wanneer u als reisaanmelder uw reisdocumenten niet ten laatste 5 dagen voor begin van de reis van ons gekregen heeft. In dat geval zullen wij u deze, op voorwaarde dat de betaling gedaan is, onmiddellijk toesturen. Wanneer u ons niet waarschuwt en de reis wegens ontbrekende reisdocumenten niet aanvat moeten wij dat als te betalen ontbinding beschouwen.

   5. diensten, prijzen

   5.1 Voor omvang en soort van de in het kader van de reisovereenkomst van ADRIALIN BLUE te volbrengen diensten gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsgegevens in de catalogi resp. op de internetpagina's van ADRIALIN BLUE, die voor de reisperiode geldig zijn, zo hoe ze contractbasis geworden zijn, alsook de hierop betrekking hebbende gegevens in de reisbevestiging. Bijkomende afspraken, die de omvang van de contractuele diensten veranderen, vereisen een uitdrukkelijke bevestiging in tekstvorm.

   5.2 Of de volgende prestaties en extra's in de prijs inbegrepen zijn, vindt u in de beschrijving van het object in kwestie: stroom-, water- en gasverbruik, linnen, eindreiniging en andere nextra's, die als dusdanig vermeld zijn.

   5.3 Overige extra diensten zijn als zodanig omschreven en dienen ter plaatse betaald te worden.1

   5.4 Bij overhandiging van de sleutels kan een passend bedrag (waarborg) als zekerheid voor eventuele schade geëist worden. De terugbetaling of verrekening gebeurt wanneer de wooneenheid en de inventaris bij beëinding van het verblijf op correcte wijze gereinigd teruggegeven worden.

   5.5 De eindschoonmaak in de vakantiewoningen wordt verricht door u als klant, onafhankelijk van de eindschoonmaak door de verhuurder. Tot de eindschoonmaak behoort het afwassen en opruimen van het vaatwerk, het verwijderen van alle afval en het vegen van alle kamers, zodat het huurobject bezemschoon kan worden overgedragen.

   5.6 Bij de objectbeschrijvingen wordt erop gewezen of in het huurobject handdoeken beschikbaar zijn of moeten worden meegebracht. Vaatdoeken worden in sommige gevallen door de verhuurder beschikbaar gesteld, we adviseren echter in het algemeen om deze zelf mee te brengen. Eveneens mee te brengen zijn in elk geval toiletpapier (behalve in het hotel), alsook vaat- en reinigingsmiddel.

   5.7 Als er extra bedden en/of kinderbedden beschikbaar zijn, wordt dat vermeld in de betreffende objectomschrijving. Extra bedden en kinderbedden moeten in ieder geval bij de boeking worden besteld en vervolgens door ons bevestigd, en de voucher moet dienovereenkomstig gekenmerkt zijn.

   5.8 Of een huisdier is toegestaan of niet, vindt u eveneens in de betreffende omschrijving van het verblijf. Een huisdier moet in elk geval bij de boeking worden aangemeld, ook als het overeenkomstig de beschrijving toegestaan is. De toestemming geldt in principe enkel voor één huisdier. Zijn huisdieren niet toegestaan, dan betekent dit niet perse dat in het hotel, op het vakantiedomein enz. geen huisdieren aanwezig kunnen zijn of dat in het door geboekte verblijf niet tijdelijk huisdieren worden gehouden. Als huisdieren algemeen toegestaan zijn, dan betekent dit niet automatisch dat deze zich overal vrij mogen bewegen. Op vele vakantiedomeinen zijn bijvoorbeeld het zwembad en groene vlakken niet voor honden toegankelijk, al helemaal geldt dit eventueel voor restaurants o.a. Ook kan het verplicht zijn de hond aan de lijn te houden. De zwembaden van afzonderlijke huizen zijn ook verboden voor honden. Stranddelen of strandconstructies zijn op vele plaatsen ook geblokkeerd voor huisdieren zodat men op dat vlak vaak mobiliteit moet tonen.

   5.9 Bij speciale aanbiedingen, bijv. 14=10 of 7=5, bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals bijv. vroegboekkorting of extra aanbiedingen moeten eventuele variabele extra kosten voor de hele verblijfsduur worden betaald. Als de verblijfsduur bij speciale aanbiedingen twee reisperiodes overlapt, dan vormt de laagste week- resp. dagprijs de basis voor de korting.

   5.10 In de reisprijs inbegrepen zijn vluchten voor alle bij de boeking aangemelde personen in de Economy Class Per volwassene en kind vanaf 2 jaar is een opgegeven koffer met een door de airline vermeld maximaal gewicht en een klein stuk handbagage toegestaan. Let hiervoor op de bagagebepalingen van de betreffende airline.

   5.11 Let erop dat de transfer voor alle aangemelde reisdeelnemers enkel in de reisprijs inbegrepen is, zoverre u bij de boeking de transfer mee geselecteerd hebt. Bij de in de aanbiedingen en in de boekingsdocumenten transfertijden gaat het om geschatte waarden met gemiddelde verkeersbelasting We wijzen erop dat hier, naargelang verkeerstoestand, afwijkingen mogelijk zijn.

   5.12 Bemiddelt ADRIALIN BLUE uitdrukkelijk in externe naam van andere reisorganisatoren of afzonderlijke diensten van externe aanbieders, bijv. excursies, vluchten, huurauto, reisterugtredingskostenverzekeringen enz., dan is ADRIALIN BLUE enkel de reglementaire bemiddeling verschuldigd, niet de dienst zelf. Het tot stand komen van de bemiddelde overeenkomst en de inhoud ervan richten zich naar de uniforme wettelijke bepalingen en eventueel naar de voorwaarden van de betreffende contractpartner.

   5.13 Als reiziger aanvaardt u een prijsverhoging nadien om tot 8% van de reisprijs tot 20 dagen voor begin van de reis, zoverre deze op een verhoging van de transportprijs, de verhoging van belastingen en overige taksen voor reisdiensten of een wijziging van de voor de reis bepalende wisselkoers berust. Vanzelfsprekend bent u als reiziger vrij om aan te tonen dat de genoemde prijsbestanddelen achteraf verlaagd zijn en hebt u in dit geval een aanspraak op een prijsdaling nadien.

   6. wijziging van diensten

   6.1 Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijek reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst, die na het afsluiten van het contract noodzakelijk zijn en die door ons niet tegen goeder trouw werden uitgevoerd, zijn enkel toegestaan, zoverre de wijzigingen en afwijkingen niet aanzienlijk zijn en het volledige karakter van de geboekte reis niet beperken. Dit geldt in het bijzonder ook voor de eventuele wijziging van vluchten. Eventuele garantieaanspraken blijven hiervan onaangetast, zoverre de gewijzigde diensten met gebreken aansprakelijk gemaakt zijn.

   6.2 De in de vorige alinea genoemde rechten gelden voor u ook in het geval van een aanmerkelijke reisverandering en dienen direct na bekendmaking van de wezenlijke verandering te worden opgeeist.

   6.3 Een aanspraak van de klant na het afsluiten van de overeenkomst op wijzigingen betreffende de reisperiode, reisbestemming, plaats, begin van de reis, de accommodatie of het transporttype (omboeking) bestaat niet. Worden echter op uw wens wijzigingen binnen de boeking uitgevoerd, dan moet bijkomend op de nieuwe reisprijs een meerkost van 30 € worden betaald. Dit geldt in het bijzonder voor naamswijzigingen. Andere wijzigingen van de boeking worden zoals een terugtreding behandeld.

   6.4 Wijzigingen van een boeking kunnen binnen de laatste 7 dagen voor vertrek niet worden uitgevoerd.

   6.5 Eventuele meerkosten, die op basis van een boekingswijziging ontstaan, worden overeenkomstig de gekozen betalingswijze aan de klant belast.

   6.6 Neemt de afzonderlijke reisdiensten, die u reglementair werden aangeboden, niet in aanspraak om redenen, die u toe te schrijven zijn (bijv. wegens voortijdige terugreis of om overige dwingende redenen), dan bestaat er geen aanspraak op evenredige terugbetaling van de reisprijs.

   7. reisannulering

   7.1 U kunt steeds voor het begin van de reis de reis opzeggen. De terugtredingsverklaring is niet aan een bepaalde vorm gebonden, we adviseren echter omwille van bewijsbaarheid voor beide partijen een schriftelijke terugtredingsverklaring of een e-mail met bevestigingsvraag. Normerend voor de terugtreding is de ontvangst van de terugtredingsverklaring bij ADRIALIN BLUE.

   7.2 Onze totale aanspraak op terugtredingstoeslagen bedraagt:
   Bij een annulering

   • tot 30 dagen voor vertrek 45% van de reisprijs
   • van 29 dagen tot 22 dagen voor vertrek: 50% van de reisprijs
   • van 21 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 65% van de reisprijs
   • van 14 dagen tot 10 dagen voor vertrek: 75% van de reisprijs
   • van 9 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 85% van de reisprijs
   • van 7 dagen tot 4 dagen voor vertrek: 90% van de reisprijs
   • Bij latere annulering of niet aanvangen van de reis: 95% van de reisprijs

   7.3 Afwijkend van de onder terugtreding genoemde regels wordt gehandeld als u van uw recht gebruik maakt om een reservereiziger te plaatsen. Voorwaarde hiervoor is echter dat ADRIALIN BLUE als reisoperator tijdig voor het begin van de reis een bindende mededeling ontvangt, zodat de vereiste omdisposities kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde is verder dat de vervangende reiziger aan de bijzondere vereisten van de reis voldoet en niet met wettelijke voorschriften resp. overheidsbepalingen in strijd is. Met de bevestiging van de naamswijziging door de reisorganisator treedt de nieuwe deelnemer in de rechten en plichten van de reisovereenkomst. Let erop dat hierdoor wijzigingen in de reisprijs kunnen ontstaan. Bijkomend op de reisprijs moet een wijzigingstoeslag ter waarde van 30,00 EUR worden betaald.

   7.4 Het staat u als reiziger vrij om ADRIALIN BLUE als organisator aan te tonen dat er geen of een aanzienlijk kleinere schade ontstaan is dan het vereiste bedrag.

   7.5 We adviseren voor uw veiligheid om een annulatiekosten- en een reisafbreekverzekering af te sluiten bij EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, St. Alban-Anlage 56, Postfach , CH-4002 Basel. Deze kunt u in het boekingsproces van uw reis toevoegen.

   8. Terugtreding / Opzegging door ADRIALIN BLUE

   8.1 ADRIALIN BLUE kan voor het begin van de reis van het reiscontract afstappen of na het begin van de reis het reiscontract opzeggen:

   • zonder behoud van een periode als de reiziger de uitvoering van de reis ondanks aanmaning duurzaam verstoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich gedraagt in strijd met het contract.
   • zonder behoud van een periode als het uitvoeren van de reis door bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorspelbaar extreem geweld of staking aanzienlijk wordt bemoeilijkt, bedreigd of negatief beïnvloed.

   Zegt ADRIALIN BLUE de reisovereenkomst volgens punt a) op, dan vervalt de reisprijs.
   Treedt ADRIALIN BLUE conform b) voor reisbegin van de overeenkomst terug, dan worden alle betaalde bedragen onverwijld terugbetaald, verdere aanspraken worden uitdrukkelijk uitgesloten. Zegt ADRIALIN BLUE de overeenkomst conform b) na reisbegin op, dan ontvangt u van de reisprijs het deel terug dat overeenkomt met de verworven kosten van ADRIALIN BLUE.

   8.2 Werd in de reisaanbesteding of in overige documenten, die contractinhoud geworden zijn, een minimum aantal deelnemers bepaald, dan kan ADRIALIN BLUE tot ten laatste op de 22ste dag voor begin van de reis terugtreden van de reisovereenkomst, als deze niet bereikt wordt. Als ADRIALIN BLUE in dergelijk geval terugtreedt van de reisovereenkomst, dan kan de klant de deelname aan een andere reis eisen, zoverre ADRIALIN BLUE in staat is, deze zonder meerprijs voor de klant uit het eigen aanbod ter beschikking te stellen.Anders ontvangt de klant betaalde betalingen op de reisprijs vanzelfsprekend onverwijld terug.

   9. inventaris van de huurobjecten

   9.1 In de vakantiewoningen zijn servies en bestek doorgaans compleet en in voldoende mate voorhanden voor het aantal geboekte personen. Een koelkast hoort in ieder geval tot de basisuitrusting en wordt daarom niet altijd expliciet vermeld in de objectomschrijvingen. Alle andere technische huishoudelijke apparaten zijn alleen aanwezig, mits uitdrukkelijk genoemd in de omschrijving.

   9.2 Is een ontvangst via satelliet of kabel mogelijk dan wordt dit in de tekst met Sat-TV resp. kabel-TV weergegeven. Daarmee is echter niet absoluut verzekerd dat ook programma's in de taal van de klant ontvangen kunnen worden.

   9.3 Zijn in de omschrijving tuinmeubelen (meubilair) genoemd, dan betekent dit niet per se dat voor elk persoon een tuinstoel voorhanden is. Ligstoelen en zonneschermen zijn eveneens alleen voorhanden wanneer deze in de objectomschrijving genoemd zijn.

   9.4 Alle aangeboden accommodaties zijn conform de plaatselijke en landsgebruikelijke bepalingen voor logies toegestaan. Vakantieverblijven zijn over het algemeen uitsluitend voor vakantiedoeleinden bedacht, wat ook in de bouwwijze en meubelinrichting te zien is. De badkamer en de slaapkamers zijn veeleer kleiner, de bedden anders dan gewoonlijk. Veel is voornamelijk op efficiëntie afgesteld. De reiziger moet bedenken dat in andere landen andere bouwvoorschriften van toepassing zijn. Zo kunnen balkon- en trapleuningen aanzienlijk lager, trappen steiler, ramen en deuren niet voldoen aan de gebruikelijke industrienorm. Ook is de geluidsisolatie van de objecten niet altijd zoals gewoonlijk, komt echter overeen met de landtypische omstandigheden, zodat de geluids- en lawaaibescherming verschillend kan zijn. Bij vakantiehuizen en vakantiewoningen wonen de verhuurders vaak zelf in het vakantieobject doorheen het jaar zodat o.o. onderdelen van het meubilair gesloten zijn aangezien zich daarin hun eigendom bevindt. Voor de huurders is in elk geval voldoende opbergruimte en plaats beschikbaar.
   De internationaal courante rangschikking van de hotels op sterren geeft een aanwijzing over de uitrusting van het hotel en is gebaseerd op de categorieën van het land in kwestie.

   9.5 Bij de informatie van de vierkante meter betreffende de grootte van de woning gaat het om benaderende gegevens, die tot 10% kunnen variëren. De gegevens van de afmetingen bevatten ook de grondvlakken van de inrichtingen, die voor het gebruik door u als reiziger bestemd zijn.Hierbij horen in het bijzonder ook de oppervlakken van balkons, loggies, wintertuinen of terrassen.

   10. Rechten en plichten van de huurder

   10.1 Als huurder heeft u het recht gebruik te maken van het hele huurobject, inclusief meubilair en gebruiksvoorwerpen. U bent verplicht, het huurobject en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke faciliteiten met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.

   10.2 U bent verplicht, een tijdens de huurperiode door uw schuld of door schuld van uw reisgenoten ontstane schade te vergoeden.

   11. Aantal personen

   11.1 Het huurobject mag niet door meer mensen worden bewoond dan staat aangegeven in de catalogus en is bevestigd in de reisvoucher (met uitzondering van een kind onder de 2 jaar).

   11.2 Als er meer mensen dan toegestaan verblijven, heeft de verhuurder het recht, de boventallige personen weg te sturen of een evenredig deel van de huurprijs en extra bijkomende kosten te eisen.

   12. Opstijgtijden, check-in en vertrektijden

   12.1 Uw opstijgtijd op de dag van aankomst en vertrek vindt u in uw boekingsbevestiging en op uw reisvoucher. In geval van wijziging van de vertrektijden wordt u tijdig door ADRIALIN BLUE op de hoogte gebracht van de wijziging. De check-in op de luchthaven is bij de meeste vluchten 120 minuten voor de vertrektijd mogelijk. Bij korte vluchten moet u ten laatste 90 minuten voor de vertrektijd aan het loket zijn. Bij middellange en lange vluchten moet u ten laatste 120 minuten voor de vertrektijd aan het loket verschijnen. Te laat aankomen geldt als niet aankomen en kan het niet-transporteren tot gevolg hebben.

   12.2 Let erop dat bij sommige airlines bij de check in op aan het loket extra toeslagen moeten worden betaald. Om extra kosten te vermijden, adviseren we u om vooraf de check in online via de internetpagina van de hierboven vermelde airline uit te voeren. De mogelijkheid van de online check in staat normaal 24 tot 48 uur voor vertrek van de vlucht ter beschikking. De nodige informatie voor de online check in wordt met de reisdocumenten ter beschikking gesteld.

   12.3 Het betrekken van het verblijf is op de dag van aankomst ? zoverre niet anders voorzien ? vanaf 14:00 uur mogelijk.

   12.4 Op de dag van vertrek moet het verblijf ten laatste om 10 uur worden verlaten en aan de verhuurder resp. prestatiedrager worden overhandigd.

   12.5 Uw afhaaltijd in het verblijf op de dag van vertrek vindt u op uw reisvoucher. In geval van een wijziging op korte termijn wordt u tijdig op de hoogte gesteld door ADRIALIN BLUE of door het personeel in het verblijf.

   13. aansprakelijkheid

   13.1 ADRIALIN BLUE is in het kader van de zorgvuldigheidsplicht van een degelijk koopman aansprakelijk voor

   • de stipte reisvoorbereiding
   • de zorgvuldige selectie en controle van de prestatiedrager
   • de correctheid van de prestatiebeschrijving
   • het reglementair vervullen van de reiscontractuele overeengekomen reisprestaties.

   13.2 De aansprakelijkheid van ADRIALIN BLUE voor schade, die geen lichamelijke schade is, is tot de drievoudige reisprijs beperkt, zoverre een schade van de reiziger noch opzettelijk, noch door grove nalatigheid werd veroorzaakt of zoverre ADRIALIN BLUE voor een voor de reiziger ontstane schade enkel door de schuld van een prestatiedrager verantwoordelijk is.

   13.3 Een schadevergoedingsclaim tegen ADRIALIN BLUE is in zoverre beperkt of uitgesloten, als op basis van internationaal akkoorden of op dergelijk berustende wettelijke voorschriften, die op de door een prestatiedrager te voltooien diensten toe te passen zijn, een aanspraak op schadevergoeding tegen de prestatiedrager enkel onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldend kan worden gemaakt of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.

   13.4 U bent in het kader van de wettelijke bepalingen verplicht om bij eventueel optredende prestatiestoringen alles te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt om tot het verhelpen van de storing bij te dragen en eventueel ontstane schade gering te houden of te vermijden. Daaruit ontstaat in het bijzonder de verplichting om klachten onverwijld aan de in de reisdocumenten opgegeven begeleidende instanties/contactpersonen ter plekke aan te tonen. Bij schuldig verzuim van de onverwijlde gebrekenweergave valt een minderings- of schadevergoedingsplicht van de reisorganisator weg.

   13.5 De prestatiedragers (eigenaar, sleutelhouder, agentschap, enz.) hebben noch de functie van een reisleiding, noch zijn ze vertegenwoordiger van ADRIALIN BLUE, noch hebben ze de bevoegdheid om aanspraken te erkennen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of in ontvangst te nemen.

   13.6 Aanspraken wegens niet contractueel volbrengen van reisdiensten kunt u binnen de twee jaar na contractueel voorziene beëindiging van de reis tegenover ADRIALIN BLUE geldend maken waarbij we absoluut de schriftelijke vorm aanbevelen. Uw reisbureau is niet bevoegd, deze melding van garantie- en schadevergoedingseisen aan te nemen. Voorwaarde is dat de reisdiensten of de door u aangenomen vervangende diensten niet volgens contract werden volbracht, dat u het gebrek onverwijld aantoonde en dat er niet voldoende hulp werd geboden. Wordt de reis door gebreken sterk negatief beïnvloed, dan kunt u de reisovereenkomst opzeggen. Voorwaarde is in alle geval dat u bij ADRIALIN BLUE met geschikte periodeaanduiding hulp hebt gevraagd en deze periode zonder resultaat is verstreken.

   13.7 Voor de vermeldingen in de plaatsbeschrijvingen kan de organisator geen verantwoordelijkheid nemen, omdat dit niet in het contract is opgenomen en omdat hierop geen invloed uitgeoefend kan worden net zo min als dat de juistheid nagegaan wordt.

   13.8 Tussen u en ADRIALIN BLUE geldt een verjaringsperiode van een jaar na contractueel voorzien einde van de reis als overeengekomen.

   13.9 Het overdragen van aanspraken tegen ADRIALIN BLUE aan derden, ook echtgenotes en verwanten in 1ste graad, is uitgesloten. Eveneens is het gerechtelijk indienen van aanspraken van de reisdeelnemer door derden in eigen naam niet toegestaan.

   13.10 Bagageschade of bezorgingsvertragingen bij vliegtuigreizen en overige transport moeten onverwijld ter plekke ook aan het verantwoordelijke transportbedrijf worden getoond en een schriftelijke bevestiging (bijv. Lost Report bij vliegtuigtransport) worden bijgevoegd om aanspraakverliezen volgens internationaal akkoord te vermijden.

   14. invoerbepalingen

   14.1 Informatie over de geldige reisbepalingen, pas-, en visavoorschriften vindt u bij de reis- en veiligheidsinstructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise en bij de verantwoordelijke boden en consulaten.

   14.2 Als reiziger bent u voor het behoud van alle voor de uitvoering van de reis belangrijke Visa-, vaccinatie- en douanevoorschriften zelf verantwoordelijk. Hiertoe hoort in elk geval de verplichting om bij aankomst de geldige reisdocumenten klaar te houden. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van terugtredingskosten, die uit het niet opvolgen van deze voorschriften ontstaan, zijn ter uwe laste.

   14.3 Tegen betaling van een supplement van 20,00 EUR vaardigen wij separate certificaten uit die nodig zijn om een visum aan te vragen. Deze worden per post verstuurd.

   15. rechtsgeldigheid en bevoegde rechtbank

   15.1 De niet-geldigheid van bepaalde punten uit het contract heeft niet tot gevolg dat het gehele reiscontract daardoor ongeldig wordt.

   15.2 De klant kan alleen klacht indienen tegen de klant op diens zetel.

   15.3 Voor klachten van de reisorganisator tegen de klant is de woonplaats van de klant bepalend. Voor klachten tegen klanten, resp. contractpartners van de reisovereenkomst, die kooplieden, juridische personen van het openbaar of privaat recht of personen zijn, die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of waarbij hun woonplaats of gebruikelijke verblijf op het moment van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de zetel van de reisorganisator overeengekomen.

   15.4 Voornoemde bepalingen gelden niet

   • indien en in welke mate uit contractueel niet afdwingbare bepalingen van internationale overeenkomsten, die van toepassing zijn op het reiscontract tussen de klant en de reisorganisator, iets anders ten gunste van de klant bepaalt wordt of
   • als en in zoverre op de reisovereenkomst toepasbare, niet afdingbare bepalingen in de medelidstaat van de EU, die de klant behoort, voor de klant voordeliger zijn dan de bovenvermelde bepalingen of de overeenkomstige wettelijke voorschriften.

   15.5 De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenregeling (OG) ter beschikking. Het platform vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt: nl@adrialin.com