Reisemål
  Overnattingssteder

   Bestillingsvilkår for

   Generelle vilkår for bestillinger av bare losji fra arrangøren Adrialin

   Status: 17.01.2020

   Ved bestilling blir avtaleteksten ikke lagret. Du kan selv lagre de generelle avtalevilkårene som finnes i PDF-format.

   1. Rettslige forhold

   1.1 Rettsforholdet mellom deg som kunde og Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Sveits, registrert hos tingretten i Luzern under nummeret CH-100.4.805.078-4 (heretter ADRIALIN) er regulert i samsvar med de lovmessige forskriftene og de følgende reisevilkårene (generelle vilkår) som utfyller og kompletterer de lovmessige bestemmelsene. Med reisepåmeldingen anerkjenner hver kunde for seg og de videre påmeldte personer disse betingelsene som de eneste bindende.

   1.2 De generelle avtalevilkår finnes i katalogen og online (utskriftsversjon).

   2. Avslutning av leieavtalen

   2.1 Reisepåmeldingen kan foretas av myndige personer skriftlig, mundtlig, telefonisk eller online hos ADRIALIN. Med påmeldingen din tilbyr du ADRIALIN å inngå en bindende reiseavtale. Du er bundet til ditt tilbud inntil det foreligger et skriftlig tilsagn eller avslag fra ADRIALIN. Leieavtalen blir gyldig idet bestillingsbekreftelsen og regning sendes online gjennom ADRIALIN, hvilket vil skje omgående, maksimalt innen 7 dager, per e-post. Merk: ved online-bestillinger sender ADRIALIN en automatisk e-post som bekreftelse på at reisepåmeldingen er mottatt. Dette er ingen bestillingsbekreftelse.

   2.2 Vi henviser til at det ikke eksisterer tilbakekallingsrett for de tilbudte ytelsene i henhold til de lovmessige forskriftene; i stedet gjelder kun de lovfestede fratredelses- og oppsigelsesrettene.

   2.3 Reisebyråer og andre leverandører opptrer utelukkende som formidlere.

   2.4 Skulle et objekt ikke være ledig, kan ADRIALIN tilby kunden ett eller flere tilsvarende objekter. Til dette nye tilbudet er verken du eller ADRIALIN bundet. Ønsker du å akseptere tilbudet, går du frem som ved en ny reisepåmelding.

   2.5 Ved bestilling tar vi gjerne imot kundenes ønsker og formidler disse videre til utleier eller innehaver. Vennligst vær oppmerksom på at ADRIALIN ikke kan overta ansvar for at disse ønskene oppfylles. Spesielle ønsker, bestillinger på vilkår og muntlige tilleggsavtaler gjelder kun dersom de er skriftlig bekreftet av ADRIALIN.

   3. Betaling

   Innen bestillingsprosedyren kan du velge blant de følgende betalingsmetodene:

   • Betaling pr. bankoverføring
   • Betaling med kredittkort
   • Betaling per debet (bare i tyskland)
   • Betaling med PayPal-konto

   Ved bestillinger pü kort varsel innen de siste 21 dagene før fremreisen er betaling kun mulig per PayPal, kredittkort eller debitering (kun innen Tyskland). Ømfintlige personlige data sånn som kredittkort- eller kontonummer, navn og adresse blir derved enkryptert ved hjelp av SSL-teknologi. Såfremt du har overført kredittkortdataene dine for betalingen, gir du ditt samtykke til reservering av de gjenværende beløpene for første og siste avdrag opptil 30 dager før de forfaller til betaling til Adrialin GmbH.

   3.1 Betaling

   3.1.1 Med bestillingen forfaller med en gang første avdrag til betaling. Det resterende beløpet forfaller til betaling på den 42. dagen før reisens begynnelse. I enkelte objekter kan det resterende beløpet betales i landets valuta (Kuna) ved ankomst til feriestedet. Dersom denne muligheten tilbys, vil den vises ved prisberegningen. Høyden av avdraget og det resterende beløpet vises på vårt nettsted etter prisberegningen og blir oppført i bestillingsbekreftelsen. For bestillinger på kort varsel som bestilles innen 42 dager før reisens begynnelse, forfaller hele beløpet til betaling med en gang. Hos de objektene, som tilbyr restbetaling på stedet, betales kun første avbetaling her og resten på reisemålet i landets valuta (Kuna).

   3.1.2 Inntreffer delbetalingen eller restbetalingen forsinket, hhv. hele leiebeløpet ved kortfristet bestilling, kan ADRIALIN nekte å yte tjenesteservicen. Utover dette kan ADRIALIN si opp avtalene etter purring og fristsetting. Som kompensasjon kan ADRIALIN en annulleringsavgift tilsvarende annulleringslisten under punkt 7.2 hhv. 7.3, forutsatt det ikke finnes en defekt som berettiger til annullering på dette tidspunktet.

   3.2 Ved betaling gjennom debet bemyndiger du ADRIALIN til å trekke betalinger på den angitte kontoen gjennom SEPA-debet, og du anviser kredittinstituttet ditt til å innfri sånne betalinger. Varselfristen reduseres til en dag. Vilkårene som er inngått med kredittinstituttet ditt gjelder. Debitering kan ikke gjennomfæres på bankbok.

   3.3 Betaling ved bestillinger uten forutbetaling
   Hos noen objekter er det mulig å bestille uten forutbetaling. Betaling skjer på ankomstdagen ved hjelp av et kredittkort som har blitt verifisert under bestillingsprosessen. Verifisering skjer idet et beløp på 2,00 EUR autoriseres ved bestilling som med en gang annulleres igjen. Reisens pris reserveres på det angitte kredittkortet 30 dager før ankomst, mens debitering ikke gjennomføres før ankomstdagen. Alternativt kan prisen betales gjennom PayPal. i dette tilfellet vil totalbeløpet bli reservert ved bestilling. Debitering skjer på ankomstdagen.

   3.4 Såfremt reisens pris vises i annen valuta enn Euro, vil denne prisen bare gjelde som orientering.

   3.5 Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør og beløpet har blitt betalt til denne leverandøren, så gjelder bestemmelsene til denne leverandøren. For mer informasjon ta kontakt med leverandøren din.

   4. kuponger

   4.1 Hvis du har en kupongkode for en øyeblikkelig rabattkupong og ønsker å innløse den når du booker, må denne legges inn ved bestilling. Reiseprisen reduseres med den respektive kupongverdien. Påfølgende motregning mot eksisterende bestillinger er ikke mulig.

   4.2 Ved tilbakebetalingskuponger vil den tilsvarende kupongverdien bli utbetalt til deg etter endt tur.

   4.3 Såfremt du fikk tilbud om en kupong i samband med en kampanje eller hvis bestemte objekter offereres med en penger-tilbake-kupong, gjelder de respektive kupongvilkårene.

   5. Reisedokumenter

   5.1 Mot betaling av det resterende beløpet eller hele leiesummen får kunden tilsendt voucheren. Skal det resterende beløpet betales på feriestedet, oversendes voucheren når depositum iht. avtalen er mottatt. Denne voucheren leveres til reisebyrået eller vedkommende som har nøkkelen på stedet (resepsjon, forvalter), i hotellet eller i ferieanlegget som bevis på at du er leietaker. Voucheren inneholder en beskrivelse av veien til reisebyrået som er ansvarlig for deg eller til objektet du har leid, samt adresser, telefonnummer og innsjekkingstider. Kunden må være oppmerksom på at resten av reisedokumentene oversendes først når det komplette beløpet er innbetalt.

   5.2 Vennligst meld fra til oss dersom du ikke har mottatt reisedokumentene dine senest 5 dager før reisen skal tiltres. I dette tilfelle vil vi straks oversende dokumentene, forutsatt at reisen er betalt. Dersom du ikke melder fra til oss og ikke reiser fordi du ikke har mottatt reisedokumentene, må vi behandle dette som en reiseavlysning du plikter å betale.

   5.3 Ved bestillinger uten forutbetaling skjer forsendelsen av reisedokumentene etter at reservering av reiseprisen på kredittkortet eller PayPal-kontoen som ble angitt under bestilleingen, er fullført.

   5.4 Såfremt du har gjennomført bestillingen din gjennom portalen til en annen leverandør, er det mulig at du ikke får tilsendt reisedokumentene dine fra ADRIALIN, men fra denne leverandøren. Spør leverandøren din om du er usikker.

   6. Service, priser

   6.1 For omfanget to typen av ytelsene ADRIALIN skal levere i henhold til leieavtalen gjelder utelukkende beskrivelsene, illustrasjonen og prisinformasjonene i katalogene hhv. på internettsidene til ADRIALIN som gjelder for reiseperioden so har blitt grunnlag for avtalen, såvel som henvisninger i reisebekreftelsen som viser til disse data. Sideavtaler som forandrer omfanget til de avtalemessige ytelsene krever uttrykkelig bekreftelse i skriftlig form.

   6.2 Kommunene forlanger et fast beløp som skal betales pro person og dag og kalles 'turistavgift'. I objektbeskrivelsen finner du ut om denne avgiften allerede er inkludert i prisen eller må betales på stedet.

   6.3 I beskrivelsene av de enkelte objektene ser du om følgende service og ekstrautgifter er inkludert i prisen: strøm-, vann- og gassforbruk, sengetøy, sluttrengjøring og annen ekstraservice som står oppført som dette.

   6.4 Andre ekstraytelser står oppført som sådan og betales på stedet.

   5.5 Når du mottar nøkkelen kan det kreves et adekvat beløp (depositum) som sikkerhet for evt. skader. Tilbakebetaling eller motregning skjer når boenheten og inventaret overleveres i korrekt og rengjort stand ved oppholdets slutt.

   6.6 Som kunde skal du foreta avsluttende rengjøring i ferieleiligheten eller feriehuset, uavhengig av utleiers sluttrengjøring. Som avsluttende rengjøring regnes å vaske opp og rydde på plass oppvasken, fjerne alt avfall og feie alle rom, slik at leieobjektet er rent når det overleveres.

   6.7 I objektbeskrivelsene blir du informert om det finnes håndkler i leieobjektet eller om du må bringe dem med deg. Oppvaskhåndkler stilles noen ganger til rådighet av utleieren, men generellt anbefaler vi å bringe dem med selv. Som regel skal du også ta med deg dopapir (unntatt i hotellene) samt rengjøringsmidler.

   6.8 Dersom det står ekstrasenger og/eller barnesenger til rådighet, står dette nevnt ide enkelte objektbeskrivelsene. Ønske om ekstra- og barnesenger må meddeles ved bestilling og bekreftes av oss, og dette må også stå oppført på voucheren.

   6.9 Om et husdyr er tillatt eller ei, finner du også i den tilsvarende objektbeskrivelsen. Et husdyr må i hvert fall påmeldes ved bestillingen selv om husdyr er tillatt i beskrivelsen. Tillatelsen gjelder prinsipielt bare for ett husdyr. Hvis husdyr ikke er tillatt, så betyr dette ikke at objektet eller anlegget er fri for husdyr eller at det ikke holdes husdyr i objektet fra tid til tid. Hvis husdyr prinsipielt er tillatt, så betyr dette ikke automatisk at de kan bevege seg fritt i hele området. I mange ferieannlegg er eksempelvis bassengområdet og gressplener ikke tilgjengelig for hunder; dette gjelder især for restauranter o. l. Det kan også bestå plikt til å holde hunder på line. Bassenger som hører til eneboliger er også forbudt for hunder. Visse strandområder er stengt for husdyr mange steder, så man må ofte vise mobilitet i dette punktet.

   6.10 For spesielle tilbud, f.eks. 14 = 10 eller 7 = 5, ved prosentmessig husleierabatt, ved spesielle aksjoner som f.eks. tidligbestillingsrabatt eller spesialtilbud skal eventuelle varierende tilleggsutgifter betales for hele oppholdstiden. Faller reisetiden for spesialtilbud i to reisetider, legges alltid den lavere uke- hhv. dagprisen til grunn for rabatten.

   6.11 Når ADRIALIN uttrykkelig formidler programmer eller enkelte ytelser til eksterne tjenesteytere i deres navn, eksempelvis turer, flyvninger, leiebil osv., så er ADRIALIN bare ansvarlig for ordentlig formidling og ikke for selve ytelsen. Avslutningen av den formidlete avtalen og dens innhold er avhengig av de gjeldende lovmessige bestemmelsene og eventuelt av vilkårene til den respektive avtalepartneren.

   7. Endringer i ytelse

   7.1 Endringer eller avvikelser i enkelte reiseztelser fra det avtalte innholdet i leieavtelern som blir nødvendig etter at avtalen er tegnet og som ikke har blitt utløst av oss mot aktsom og god tro er kun tillatt såfremt endringene og avvikelsene ikke er vesentlige og det samlede omfanget til den bestilte reisen ikke påvirkes negativt. Eventuelle garantikrav er urørt av dette såfremt de forandrete ytelsene viser mangler.

   7.2 I tilfelle det foretas graverende endringer av reisen har du de samme rettighetene som nevnt i avsnittet ovenfor. Krav må gjøres gjeldende så snart de vesentlige endringene gjøres kjent.

   7.3 Änderungen innerhalb einer Buchung (Erhöhung der Personenzahl falls zulässig, Verlängerung) erledigt ADRIALIN gegen einen Mehrkostenzuschlag von 30 €. Anderweitige Änderungen der Buchung werden wie ein Rücktritt behandelt.

   7.4.1 I løpet av de siste 7 dagene før reisen tiltres kan vi ikke foreta endringer av bestilte reiser. Eventuelle ekstrautgifter som påløper på grunn av bestillingsendringer i løpet av de 3 siste ukene før ankomst, kan kun betales med kredittkort.

   7.4.2 Ombestilling av cruisereiser kan kun gjøres inntil 60 dager før reisen begynner. Ombestillingsgebyret er 5 % av bekreftet charterpris. Ved avbestilling for enkeltpersoner (endring av antall reisedeltakere) fom. 3 dager før reisen begynner, må bestilt service (halv- eller helpensjon) betales til fulle også for de avbestilte personene.

   8. Avbestilling

   8. 1 Før reisen tiltres kan den til enhver tid avbestilles. Avbestillingserklæringen må ikke framlegges i en bestemt form, for at begge sider skal kunne bevise at en slik erklæring foreligger, anbefaler vi imidlertid en skriftlig avbestillingserklæring eller en e-post med leverings-/lesebekreftelse. Avgjørende for avbestillingen er at avbestillingserklæringen inntreffer hos ADRIALIN.

   8.2 Høyden på kravet vårt for annulleringsgebyrer retter seg etter de aktuelle annulleringsvilkårene til objektet. Disse vises på nettstedet vår etter prisberegningen og i reserveringsbekreftelsen.

   8.3 Det kan avvikes fra avbestillingsreguleringen dersom du benytter deg av din rett til å finne en som tiltrer reisen i stedet for deg. Forutsetningen for dette er at ADRIALIN som reiseoperatør mottar en forpliktende meddelelse i tide, slik at de nødvendige omdisponeringer kan foretas. En videre forutsetning er at &erstatningsleietakeren& oppfyller de spesielle reisekrav og at lovmessige forskrifter hhv. Med bekreftelsen av navneendringen foretatt av reiseoperatøren overtar den nye reisende rettighetene og pliktene i reiseavtalen. ADRIALIN krever 30 Euro pr. forløp for utgifter som oppstår i denne forbindelse.

   8.4 Som leieboer kan du bevise til tjenesteyteren, ADRIALIN, at ingen skade eller en vesentlig mindre skade er oppstådd en det krevde beløpet.

   8.5 Såfremt du har gjort bestillingen gjennom portalen til en annen leverandør, kann avvikende annulleringskostnader være virksomme. Spør tjenesteyteren for mer informasjon.

   9. Avbestilling / oppsigelse fra ADRIALINs side

   9.1 ADRIALIN kan tre tilbake fra leieavtalen før reisens begynnelse eller oppheve reiseavtalen etter reisens begynnelse:

   1. uten overholdelse av en frist, hvis den reisende forstyrrere reisen vedvarende til tross for å ha fått en advarsel eller truer andre eller seg selv eller forholder seg kontraktstridig på noen annen måte.
   2. uten overholdelse av en frist, hvis gjennomføringen av reisen er atskillig innskrenket, i fare eller negativt påvirket på grunn av force majeure eller streik som ikke kunne forutsees ved avslutning av avtalen.

   Hvis ADRIALIN opphever leieavtalen i henhold til punkt a), da blir reisens pris ugyldig. Opphever ADRIALIN avtalen iht. punkt b) før reisestart, blir alle innbetalte beløp omgående tilbakebetalt, videre krav utelukkes uttrykkelig. Dersom ADRIALIN sier opp avtalen iht. punkt b)etter reisestart, får du tilbakebetalt den delen av prisen som tilsvarer de utgiftene ADRIALIN sparer.

   9.2 Hvis i reisebeskrivelsen eller andre dokumenter som har blitt bestanddel til kontrakten et minimumsantal deltakere er fastslått, så kan ADRIALIN tre tilbake fra kontrakten inntil senest den 22. dag før reisens begynnelse, hvis dette ikk nås. Hvis ADRIALIN i et sånt tilfelle trer tilbake fra leiekontrakten, kan kunden forlange å delta i en annen reise, såfremt ADRIALIN er i stand til å tilby en sånn reise fra deres eget tilbud uten prisøkning. Ellers vil kunden selvfølgelig få tilbake det fulle beløpet han har betalt for reisen i forveien med en gang.

   10. Utstyr i leieobjektet

   10.1 I ferieleilighetene og feriehusene er service og bestikk som regel komplett og nok til det bestilte personantall. Et kjøleskap hører i alle fall med til grunnutstyret og blir derfor ikke nevnt ekstra i objektbeskrivelsen. Alle andre tekniske husholdningsapparater finnes kun dersom de er utrykkelig nevnt i beskrivelsen.

   10.2 Dersom mottak via satellitt eller kabel er mulig, informerer en tekst i sat- eller kabel-TV om dette. Det er allikevel ikke dermed garantert at det også er mulig å motta program på kundens språk.

   10.3 Står hagemøbler oppført i beskrivelsen, er det ikke nødvendigvis en hagestol til hver person. Solsenger og parasoll finnes kun dersom de står oppført i objektbeskrivelsen.

   10.4 Alle losjiene vi tilbyr er tillatt for utleie til overnatting i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. Ferieobjekter er generelt utelukkente tenkt til ferieformål og er bygget og møblert tilsvarende. Badeværelset og soveværelsene er ofte mindre, sengene kan være annerledes en du er vant. Mye er først og fremst funksjonelt. Reisende skal holde i minne at det gjelder andre byggelover i andre land. Derfor kan eksempelvis balkong- og trapprekkverk være vesentlig lavere, trapper kan være brattere, vinduer og dører tilsvarer noen ganger ikke de vante industristandardene. Lydisolering i boligene kan muligvis være svakere en vant, men tilsvarer landets standarder. I feriehus og -boliger vil ofte utleieren ofte bo under året, så det kan forekomme at noen møbler er låst fordi de inneholder utleierens eiendeler. Leieren vil imidlertid alltid ha tilstrekkelig plass til rådighet. Den internasjonale hotellklassifiseringen med stjerner henviser i hvert fall til hotellets standard mens den beror på gjeldende kategorioppgiftene av det respektive landet.

   10.5 Kvadratmeteroppgiftene for størrelsen av boligen er kun omtgrentlige og kan variere med opptil 10%. Oppgiftene om størrelsen omfatter også grunnflatene til innretningene som er bestemt til bruk gjennom deg. Dette gjelder især flatene til balkonger, loggiaer, vinterhager eller terrasser.

   11. Leietakers rettigheter og plikter

   11.1 Som leietaker har du rett til å benytte hele leieobjektet samt møbler og bruksgjenstander. Du forplikter deg til å behandle leieobjektet og inventaret samt eventuelle fellesinnretninger med størst mulig omhu.

   11.2 Du er forpliktet til å erstatte skader som oppstår i løpet av leietiden og som er forvoldt av deg, ditt reisefølge eller dine gjester.

   12. Personantall

   12.1 Det må ikke bo flere personer i leieobjektet enn det antall som står i katalogen og som bekreftes på voucheren (med unntak av et lite barn under 2 år)

   12.2 Bor det flere personer enn tillatt i objektet, har utleier rett til å tilbake- eller utvise de overtallige eller å kreve andelsmessig husleie i samt tilleggsutgifter.

   13. Ankomst- og avreisetider

   13.1 Såfremt annet ikke er avtalt, er ankomsttiden mellom kl. 14 og 19 på ankomstdagen. Dersom du ikke kan overholde avtalt ankomsttid, kan vi ikke garantere at du mottas på korrekt måte.

   13.2 På avreisedagen må du forlate leieobjektet senest kl. 10 og overlate objektet til utleier hhv. vedkommendes representant.

   14. Garantiansvar

   14.1 Innenfor rammen av den merkantile aktsomhetsplikten har ADRIALIN garantiansvar for

   1. påpasselig reiseforberedelse
   2. omhyggelig utvalg og overvåkning av tjenesteyterne
   3. korrekthet av ytelsens beskrivelse
   4. reglementert leveralse av ytelsene som er oppført i leieavtalen.

   14.2 ADRIALINs garantiansvar for skader som ikke er personskader er innskrenket til tredobbel reisepris såfremt den reisende ikke har fremkalt en slik skade med hensikt eller ved grov uaktsomhet, eller såfremt ADRIALIN er ansvarlig for en skade som en serviceyter har påført den reisende.

   14.3 Erstatningskrav overfor ADRIALIN er innskrenket eller utelukket i den grad internasjonale avtaler eller lovfestede forskrifter (som gjelder for den service en serviceyter har å yte) som er grunnlagt på slike avtaler regulerer at erstatningskrav overfor serviceyter kun kan gjøres gjeldende under bestemte forutsetninger eller innskrenkninger eller er utelukket under bestemte forutsetninger.

   14.4 Skulle det eventuelt opptre mangler, er du innenfor rammene av de lovfestede reguleringene forpliktet til å gjøre alt man kan forvente for å bidra til å utbedre disse feilene og minimere eller unngå skader. Dette medfører spesielt forpliktelsen til straks å melde fra om reklamasjoner til de lokale servicekontorene/kontaktpersonene som står anført i reisedokumentene. Hvis mangelen ikke rapporteres umiddelbart bortfaller leverandørens forpliktning til skadeserstatning.

   14.5 Serviceyterne (innehaver, nøkkelforvalter, agentur osv.) innehar ingen reiselederfunksjon og er ingen representanter for ADRIALIN. De har heller ikke myndighet til å anerkjenne krav, eller avgi eller motta rettsbindende erklæringer.

   14.6 Krav imot ADRIALIN på grunn av ikke avtalsmessig leverte reiseytelser kan du hevde innen en måned etter reisens avtalmessige slutt, mens vi anbefaler å gjøre dette skriftlig. Reisebyrået ditt er ikke autorisert til å motta rapporter om melding av garanti- og skadeserstatning. Forutsetningen er at reiseytelsene eller erstatningsytelser du har mottatt ikke ble levert avtalsmessig, at du rapporterte mangelen umiddelbart og at tilstrekkelig botemiddel ikke ble levert. Hvis reisen blir vesentlig påvirket på grunn av defekter, kan du oppheve leieavtalen. Forutsetningen til dette er at du har krevd kompensasjon fra ADRIALIN med en rimelig frist, og at denne fristen er gåttt uten resultat.

   14.7 For oppgifter i stedbeskrivelsene kan ADRIALIN ikke ta noe ansvar, da disse ikke er del av kontrakten og ADRIALIN ikke har innflytelse på deres innhold.

   14.8 Mellom deg og ADRIALIN gjelder en foreldelsesfrist på 6 måneder etter den planlagte slutten av reisen.

   14.9 En overføring av krav mot ADRIALIN BLUE til tredjepart, også ektefeller og førstegrads slektninger, er utelukket. Det er også utelukket at en tredjeperson i eget navn kan gjøre reisedeltakers krav gjeldende overfor en rettsinstans.

   14.10 Baggasjeskader eller leveringsforsinkelser ved flyreiser og annen transport må meldes til det ansvarlige transportselskapet med en gang på stedet og bekreftes i skriftelig form (f.eks. Lost Report ved flytransport) sånn at tap av krav i henhold til internasjonale avtaler kan unngås.

   15. Innreisebestemmelser

   15.1 For innreise til Kroatia, Italia, Spania, Frankrike, Østerrike og Tyrkia trenger statsborgere i EU-medlemsland gyldig pass eller identitetskort (ved mindre enn 30 dagers opphold).

   15.2 Statsborgere fra land utenfor EU er selv ansvarlige for å overholde alle visum-, vaksine- og tollforskrifter som kreves for reisen. De hefter selv for alle ulemper, spesielt betaling av avbestillingsutgifter, som måtte oppstå dersom disse forskriftene ikke overholdes.

   15.3 Mot et gebyr på 20,00 EUR utsteder vi en spesiell bekreftelse som er nødvendig ved søknad om visum. Dette oversendes pr. post.

   16. Rettsgyldighet og verneting

   16.1 Hvis enkelte bestemmelser i denne leieavtalen viser seg å være ugyldige, vil dette ikke medføre at hele leieavtalen blir ugyldig.

   16.2 Kunden kan bare søke sak mot tjenesteyteren på dennes hovedsete.

   16.3 For klager fra leverandøren mot kunder er kundens bopel avgjørende. For klager mot kunder hhv. avtalepartnere i leieavtalen som er kjøpmenn, offentlige eller private juridiske personer, eller personer som har deres bopel eller deres vanlige oppholdssted i utlandet, eller deres bopel eller vanlige oppholdssted ikke er kjent på tidspunktet da saksmålet reises, bestemmes leverandørens hovedsete som domstol.

   16.4 De ovenstående bestemmelser gjelder ikke

   • hvis og såfremt bestemmelser i internasjonale avtaler som ikke kan påvirkes av kontrakter og som er anvendelig på leieavtalen mellom kunden og leverandøren gir et annet resultat til kundens fordel
   • hvis og såfremt uungåelige bestemmelser som må anvendes på leieavtalen gjelder i EU-medlemstaten der kunden lever er gunstigere for kunden enn bestemmelsene over eller de tilsvarende lovmessige reguleringene.

   16.5 Den Europeiske kommisjonen har innrettet en plattform for online klagemål. Plattformen er tilgjengelig under https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-postadresse lyder: no@adrialin.com .

   Tilføyelse til de generelle vilkårene

   Status: 28.11.2013

   Tillegg 1: Cruisereiser på motorseilere i Kroatia

   17.1 Alle skip ADRIALIN tilbyr oppfyller kravene i det kroatiske skipsregisteret og andre lovfestede forskrifter angående tilstand og sikkerhetsutstyr. I tilfeller av force majeur som f.eks. havari eller motorskader kan av sikkerhetshensyn reiseruten endres, andre skip tas i bruk eller nærmeste havn anløpes, og det henvises forbyggende til dette. Eventuelle garantikrav i denne forbindelse forblir uberørt.

   17.2 Alle reisedeltakere må følge anordningene til den respektive kapteinen og skipets oppslag. Kapteinen har ellers rett til å be gjesten å forlate skipet. Alle reisedeltakerne er utover dette forpliktet å håndtere passet deres til kapteinen på ankomstdagen.

   17.3 Det er ikke tillatt å ta med egne matvarer og drikkevarer om bord, unntatt frukt og bakverk.

   17.4 Kostnader for skader til båtens innretninger må betales til kapteinen av gjesten.

   17.5 Ved reklamasjoner bes du henvende deg til kapteinen.

   17.6 Håndkler må bringes med (i lugarene i kategoriene A og A+ får gjestene 2 håndkler hver uke). Ekstra håndkler kan leies for et ekstrabeløp på 3,00 Euro (håndkler), hhv. 4,00 Euro (strandhåndkler).

   17.7 I enkelte kroatiske havner fører spesielle ankringsforhold og -krav til at båtene ligger side ved side. Det betyr at reisedelakerne må krysse en glipe mellom båtene for å komme i land. Vi ber reisedeltakerne være ekstra forsiktige og gjør oppmerksom på at dette skjer på reisedeltakernes eget ansvar.

   17.8 Den enkelte reisedeltakern deltar på sykkel- og fotturer på eget ansvar. Deltakern samtykker i å følge reiselederens anvisninger og avgjørelser. Reiselederen forbeholder seg retten til å endre ruten på grunn av dårlige værforhold eller kunnskap om gruppen. Reisedeltakeren tar fullt ansvar for leiesykkelen og utstyret som stilles til rådighet. Deltakeren forplikter seg til å levere dette tilbake i opprinnelig stand.

   Tillegg 2: Avbestillingsforsikring (AF)

   18.1 Ønsker en kunde å inngå en ADRIALIN avbestillingsforsikring (AF), forfaller disse utgiftene til betaling etter at reiseavtalen er inngått.

   18.2.1 Dersom du har bestilt varianten Avbestillingsforsikring, gir vi avkall på krav om betaling av avbestillingsgebyr (minus 20 % egenandel) dersom en reisedeltaker ikke kan av foreta reisen på grunn av følgende:

   • dødsfall, alvorlig ulykke, uventet alvorlig sykdom eller dersom reisedeltakeren får problemer grunnet en nødvendig vaksine;
   • skader på reisedeltakerens eiendom som følge av brann, naturbegivenheter eller straffbare handlinger utført av en tredjeperson, såfremt skaden er alvorlig eller dersom det er påkrevet at reisedeltakeren er tilstede for å fastslå skadenes omfang;
   • hvis arbeidsforholdet uventet sies opp fra arbeidsgivers side, såfremt reisedeltaker dermed vil miste arbeidsplassen;
   • dersom reisedeltakeren trer inn i et nytt arbeidsforhold, såfremt vedkommende var meldt arbeidsløs da reisen ble bestilt og arbeidskontoret har samtykket i reisen;
   • dersom reisedeltaker uventet innkalles til militærtjeneste, siviltjeneste eller en forpliktende tjenesteutøvelse i denne forbindelse, såfremt dette ikke kan forskyves og reisedeltakeren ikke kan kreve erstatning for avbestillingsgebyret fra en tredjeperson;
   • gjenopptakelse av prøver/eksamener reisedeltakeren ikke har bestått på en skole eller et universitet, dersom gjenopptakelsen tjener til å forhindre at skoleutdanningen eller studiet forlenges, reisen ble bestilt før den ikke beståtte prøven/eksamen ble avholdt og dato for gjenopptatt prøve faller i den bestilte reisetiden;
   • dersom reisedeltakers hund, såfremt den også var påmeldt til reisen, utsettes for en alvorlig ulykke, blir akutt alvorlig syk eller ikke tåler den nødvendige vaksinen.

   18.2.2 Det samme gjelder for alle medreisende som har bestilt reisen og avbestillingsforsikringen sammen med reisedeltaker.

   18.2.3 Grunnene nevnt under a) og b) gjelder også for reisedeltakers eller en likestilt medreisendes pårørende eller vedkommende som steller ikke medreisende mindreårige eller pleietrengende pårørende i stedet for reisedeltaker eller likestilt medreisende. Har mer enn 4 personer bestilt en reise sammen, gjelder avbestillingsforsikringen kun for den reisedeltaker eller medreisende hvis pårørende eller pleiepersoner er berørt.

   18.3 Reisedeltakeren og alle likestilte medreisende er forpliktet til

   • omgående å avbestille reisen etter at avbestillingsgrunnen er inntrådt, for slik å holde avbestillingsutgiftene så lave som mulig;
   • en alvorlig ulykke, akutt alvorlig sykdom, og problemer grunnet nødvendig vaksine, bekrefte en psykisk sykdom med attest fra psykiater og bekrefte et dødsfall ved å fremlegge dødsattest<br />På forespørsel må det fremvises legeattest fra spesialist, og spørsmålet om reiseudyktighet grunnet alvorlig ulykke eller en uventet alvorlig sykdom må bekreftes med en uttalelse fra medisinsk sakkyndig. Til dette formål skal de undersøkende legene fritas fra taushetsplikten.<br />
   • ved tap av arbeidsplassen skal den skriftlige oppsigelsen fra arbeidsgiver fremvises;
   • dersom et arbeidsforhold starter skal det fremvises en bekreftelse på at arbeidskontoret har samtykket i den avbestilte reisen;
   • å unngå alt som kan føre til en unødvendig kostnadsøkning;
   • å overdra erstatningskrav overfor tredjeperson på høyde med avbestillingsgebyret til tilbyder.

   18.4 Krenker en reisedeltaker eller en likestilt medreisende den av disse pliktene, mister avbestillingsforsikringen sin gyldighet. Dette gjelder ikke dersom reisedeltakeren eller den likestilte medreisende kan bevise at han/hun ikke har handlet med forsett eller grovt uaktsomt. Videre gjelder ikke dette såfremt reisedeltaker eller likestilt medreisende kan bevise at han/hun kun har handlet grovt uaktsomt og pliktskadene ikke har hatt kausal innvirkning på høyden på avbestillingsbeløpet .

   18.5 Reisedeltakers eller likestilt medreisendes egenandel beløper seg pr. inntrådt avbestillingsforsikringstilfelle på 20 % av skaden som skal godtgjøres.

   Generelle vilkår for formidlede tilbud

   Status: 26.04.2019

   De følgende vilkårene regulerer rettsforholdet mellom deg som kunde og Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Sveits, inngått ved Luzern byrett (Bezirksgericht) under nummeret CH-100.4.796.487-9 (heretter ADRIALIN) og er bestanddel av formidlingsavtalen

   Disse betingelsene gjelder for

   • formidelte bestillinger for bare losji av en annen leverandør. Betaling til den andre leverandøren på stedet.
   • Formidling av leiebiler fra Sunny Cars GmbH.

   Ved bestilling blir avtaleteksten ikke lagret. Du kan selv lagre de generelle avtalevilkårene som finnes i PDF-format.

   1. Stilling av Adrialin og rettsforhold

   1.1 Såfremt du bestiller et losji fra en annen leverandør eller en leiebil hos SunnyCars, er ADRIALIN ikke alene ansvarlig for disse reisene i henhold til de lovmessige bestemmelsene og agerer som formidler mellom deg og leverandøren. Som formidler hefter vi for ordentlig formidling av reiseytelsene på denne portalen i henhold til de lovmessige reguleringen or formidlingsvilkårene du finner her. Disse inneholder de motsidige rettene og forpliktelsene mellom ADRIALIN og deg.

   1.2 Med bestillingen gir du den respektive leverandøren en forbindtlig leieavtale. De motsidige rettene og forpliktelsene mellom deg og tjenesteyteren reguleres av de lovmessige bestemmelsene og tjenesteyterens generelle vilkår som vises under bestillingsprosedyren og som du må akseptere der. Her finner du blant annet de viktigste reguleringene angående betaling av reisen og anullering.

   2. Formidlingsoppdrag

   2.1 Bestillingen kan gjennomføres av myndige personer skriftlig, mundtlig, telefonisk eller online. Med bestillingen din gir du Adrialin oppdrag om å gjennomføre bestillingen av den bestilte reisetjenesten hos den respektive tjenesteyterenm. Med dette inngår du en forbindtlig avtale med den respektive leverandøren.

   2.2 ADRIALIN hefter dog kun for ordentlig formidling av den bestilte ytelsen, ikke for dens gjennomførelse. Gjennomførelsen er en bestanddel av avtalen mellom deg og den respektive tjenesteyteren.

   2.3 Kundeønsker tar vi gjerne imot ved bestilling og sender dem videre til leverandøren. Vær obs på at verken ADRIALIN eller leverandøren kan gi garanti for at disse blir oppfylt.

   2.4 For oppfylling av formidlingsavtalen autoriserer du oss til å gi relevante tilsagner til den respektive leverandøren i ditt navn. Dette gjelder spesielt også for endring eller annullering av avtaler i ditt oppdrag.

   3. Kontroll og Korrektur av bestillingsdata

   3.1 Som reisende plikter du til å forvisse deg om at reisedata og dine personlige oppgifter er korrekte, før du klikker på „bestille betalingspliktig“.

   3.2 I tilknytning til bestillingen til får du en bestillingsbekreftelse med et sammendrag av bestillingen din og dine data. Du plikter å kontrollere oppgiftene om igjen etter du har tatt imot inngangsbekreftelsen og å ta kontakt med oss øyeblikkelig i tilfelle du finner uoverensstemmelser, slik at vi kan rette på dem med en gang.

   3.3 I tilfelle bestillingen endres på et senere tidspunkt, kan leverandører forlange avgifter som faktureres til deg.

   4. Betalingsbehandling

   4.1 Betaling går direkte til den respektive tjenesteyteren. Etter bestilling eller på stedet får du en regning fra tjenesteyteren.

   4.2 Hvis mulig sender vi betalingsmetoden som du har angitt i sammenheng med bestillingen av et losji eller en pakkereise videre til Sunnz Cars når du bestiller en leiebil.

   4.2.1 Når du betaler losjet eller pakkereisen ved debitering, gir du uttrykkelig dit samtykke til at dine bankdata formidles til Sunny Cars for debitering av leiebilens pris.

   4.2.2 Såfremt du betaler losjiet eller pakkereisen med kredittkort, sendes du viderer til et ekstra betalingsskjema for betaling av leiebilens pris til Sunny Cars, hvor du legger inn dine data en gang til for betaling av leiebilen fra Sunny Cars eller velger en annen betalingsmetode.

   4.2.3 Såfremt du betaler losjiet eller pakkereisen med PayPal, overfører vi denne betalingsmetoden til Sunny Cars. Sammen med bestillingsbekreftelsen fra Sunny Cars får du tilsendt en lenke som du kan bruke til å bekrefte betalingen til Sunny Cars i din PayPal-konto.

   4.3 Såfremt prisen betales på stedet, skal dette gjøres i landets valuta.

   5. Endringer til eksisterende bestillinger

   5.1 Om og under hvilke vilkår endringer til en eksisterende bestilling kan foretas er fastlagt i de generelle vilkårene til leverandøren.

   5.2 Endrings- eller annulleringsavgifter som forfaller til betaling er fastlagt i leverandørens generelle vilkår.

   5.3 Endringsønsker sender vi gjerne videre til leverandøren. Vennligst send oss endringsønskene dine i tekstform sånn at vi har dokumentasjon.

   6. Reiseannullering og for tidlig reieseavbrudd

   6.1 Som reisende kan du annullere reservatsjon når som helst før reisen begynner. Som regel vil leverandører forlange gjengjeld for annulleringer. Høyden av den respektive avgiften finnes i de generelle vilkårene for den respektive leverandøren.

   6.2 Annullering kan gjennomføres gjennom oss. Annullering er ikke bundet til en bestemt form, men vi anbefaler at du sender en melding i tekstform som kan brukes som bevis for begge sider. Inngangsdatoen på annulleringserklæringen er avgjørende for annulleringen.

   6.3 Vi anbefaler en annulleringsvorsikring som vil dekke oppstående kostnader iht. dens bestemmelser i tilfelle du annullerer reisen din.

   6.4 Hvis reisen avbrytes i utide vil leverandøren som regel ikke gi kompensasjon for ytelser som ikke gjøres bruk av. Derfor anbefaler vi en tilsvarende forsikring.

   7. Reiseytelser

   7.1 Type og omfang av de avtalemessige reiseytelsene er i samsvar med reisebeskrivelsen og de generelle vilkårene til leverandøren.

   7.2 Leverandøren er alene ansvarlig for levering av bestilte tjenesteytelser.

   8. Betalingsansvar og foreldelse

   8.1 Ved bestilling av tilbud fra andre tjenesteytere fungerer ADRIALIN som formidler. Avtalepartner og ansvarlig for leveranse av de avtalsmessige ytelsene er den respektive tjenesteyteren. I samsvar med god skikk hefter ADRIALIN kun for ordentlig formidling av disse tjenesteytelsene.

   8.2 ADRIALINS avtalsmessige ansvar som formidler som fremgår fra formidlingsavtalen, for skader som oppstår for kunden, er begrenset til den tredoble reiseprisen av den formidlete tjenesten, såfremt disse skadene ikke er personskader, hvis kundens skade ble forårsaket av ADRIALIN verken på vilje eller av grov uaktsomhet.

   8.3 Vie ber deg å hevde alle krav mot ADRIALIN med en gang, men senest en måned etter reisens slutt.

   8.4 Krav mot ADRIALIN om skadeserstatning ut ifra reiseformidlingen, som ikke beror på en skade til livet, kroppen eller helsen, iberegnet avtalemessige krav på menerstatning, som ikke beror på et uaktosmt brudd av embedsplikten gjennom ADRIALIN eller eller et overlagt eller uaktsomt brudd av embetsplikten gjennom en lovmessig representant eller kontraktmedhjelper av ADRIALIN, eller ikke beror på et grovt uaktsomt brudd av embetsplikten til ADRIALIN eller et overlagt eller grovt uaktsomt brudd av en lovmessig representant eller kontraktmedhjelper til ADRIALIN, forelder etter et år. Ellers gjelder de lovmessige bestemmelsene om foreldelse.

   8.5 Krav på grunn av ikke avtalsmessig leveranse av reiseytelser må meddeles tjenesteyteren innen en måned etter den avtalsmessige enden av reisen.

   9. Innreisebstemmelser, vaksine- og tollforskrifter

   9.1 For overholdelse av alle innreisebestemmelsene som er viktig for gjennomføring av reisen, såvel som vaksine- og tollforskrifter, er du selv ansvarlig.

   9.2 Opplys deg i god tid om bestemmelsene som gjelder for deg. Tjenesteyteren er ansvarlig for skaffe deg de gjeldende innreisebestemmelsene. I tillegg finner tyske statsborgere informasjon om dette på nettstedet til utenriksdepartementet (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit). Statsborgere fra andre stater anbefaler vi å informere seg i tide hos det tilsvarende konsulatet eller den tilsvarende embassaden.

   9.3 Såfremt informasjon om dette finnes på denne Internettsiden, tar ADRIALIN intet garanti for fullstendighet og riktighet av opplysningene

   9.4 Alle baksider, spsesielt betaling av annulleringskostnader, som oppstår på grunn av mislighold av disse forskriftene, går på din bekostning.

   10. Personvern

   Informasjon om datavern og behandling av personlige data finner du i vår Datasikkerhetserklæring

   11. Avsluttende overenskomster

   11.1 Hvis enkelte bestemmelser i avtalen med den respektive leverandøren er ugyldig, bevirker dette ikke at de øvrige bestemmelsene eller formidlingsavtalen blir ugyldig.

   11.2 Kunden kan kun klage mot ADRIALIN på virksomhetens hovedsete.

   11.3 I tilfelle ADRIALIN reiser søksmål mot kunden er kundens bostad avgjørende. For søksmål mot kunder eller avtalepartnere til formidlingsavtalen, som er forretningsdrivende, offentlige eller private juridiske personer, eller personer, som vanligvis oppholder seg eller har deres bostad i utlandet, eller som har et ukjent oppholdssted på når saken reises, fastslås ADRIALINs hovedsete som domstol.

   11.4 De ovenstående bestemmelser gjelder ikke

   • hvis og såfremt avtalsmessig obligatoriske bestemmelser fra internasjonale overenskomster, som gjelder for formidlingsavtalen mellom kunden og formidleren, er fordelaktigere for kunden, eller
   • hvis og såfremt obligatoriske bestemmelser gjelder for formidlingsavtalen i den EU-medlemstaten som kunden tilhører er fordelaktigere for kunden enn bestemmelsene over eller de tilsvarende lovmessige forskriftene.
   Generelle vilkår for bestilling av flypakkereiser

   Status: 09.10.2018

   De fölgende vilkårene regulerer de rettslige forholdene mellom deg - kunden - og Adrialin Blue GmbH (heretter ADRIALIN BLUE), og er bestanddel av reiseavtalen. Ved bestilling blir avtaleteksten ikke lagret. Du kan selv lagre de generelle avtalevilkårene som finnes i PDF-format.

   1. Rettslige forhold

   1.1 Rettsforholdet mellom deg som kunde og Adrialin Blue GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Sveits, registrert hos tingretten i Luzern under nummeret CH-100.4.805.078-4 (heretter ADRIALIN BLUE, ?reisearrangør? eller ?arrangør?) er regulert i samsvar med de lovmessige forskriftene og de følgende reisevilkårene (generelle vilkår) som utfyller og kompletterer de lovmessige bestemmelsene. Med påmeldingen til reisen anerkjenner hver kunde at disse vilkårene er de eneste forbindtlige bestemmelsene som gjelder for ham og personer som er påmeldt sammen med ham.

   1.2 De generelle vilkårene er alltid tilgjengelige i katalogen og på internett (utskriftsversjon)

   2. Inngå reiseavtale

   2.1 Reisepåmeldingen kan foretas av myndige personer skriftlig, mundtlig, telefonisk eller online hos ADRIALIN BLUE. Med din reisepåmelding gir du ADRIALIN BLUE forbindtlig samtykke til å skrive reisekontrakten, og du opprettholder dette samtykket til du har fått skriftlig tilsagn eller avslag fra ADRIALIN BLUE. Reiseavtalen blir virksom gjennom online tilsending av bestillingsbekreftelsen/regningen i tekstform fra ADRIALIN BLUE, som skjer senest innen 7 dager per e-post. Merknad: Den automatiske inngangsbekreftelsen for reisepåmeldingen per e-post fra ADRIALIN BLUE som tilsendes ved online bestillinger, er ingen bestillingsbekreftelse.

   2.2 Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes en lovfestet motsigelsesrett for tjenestene vi, men bare de lovlige tilbakekallelses- og oppsigelsesrettene gjelder.

   2.3 Reisebyråer er kun formidlere.

   2.4 Hvis et objekt ikke er tilgjengelig, kan ADRIALIN BLUE tilby kunden en eller flere tilsvarende alternativer. Du og reisearrangøren er ikke bundet til dette nye tilbudet. Ønsker du å akseptere tilbudet, går du frem som ved en ny reisepåmelding.

   2.5 Ved bestilling tar vi gjerne imot kundenes ønsker og formidler disse videre til utleier eller innehaver. Vær obs om at ADRIALIN BLUE ikke garanterer at disse blir oppfylt. Ekstra ønsker og bestillinger under en betingelse og muntlige sideavtaler er kun gyldig når de har blitt bekreftet skriftlig av ADRIALIN BLUE.

   3. Betaling

   Innen bestillingsprosedyren kan du velge blant de følgende betalingsmetodene:

   • Betaling med kredittkort
   • Betaling per debet (bare i Tyskland og Østerrike)
   • Betaling med PayPal-konto
   • Betaling per hurtigoverføring.

   Ømfintlige personlige data sånn som kredittkort- eller kontonummer, navn og adresse blir derved enkryptert ved hjelp av SSL-teknologi.

   3.1 Betaling

   3.1.1 Med bestillingen forfaller første avdrag til betaling med en gang. Det resterende beløpet forfaller til betaling på den 42. dagen før reisens begynnelse. Høyden av avdraget og det resterende beløpet vises på vårt nettsted etter prisberegningen og blir oppført i bestillingsbekreftelsen. For bestillinger på kort varsel som bestilles innen 42 dager før reisens begynnelse, forfaller hele beløpet til betaling med en gang.

   3.1.2 Hvis betalinger til ADRIALIN BLUE ikke ankommer innen fastlagt frist, kan ADRIALIN BLUE nekte ytelsene. I tillegg kan ADRIALIN BLUE annullere avtalen etter påminnelse og tidfesting. Som kompensasjon kan arrangøren forlange annulleringsgebyrer i samsvar med annulleringsskalaen som er beskrevet under punkt 7.2 hhv. 7.3 under forutsetningen at det på dette tidspunktet ikke eksisterer en mangel som gir kunden en rett til en annullering.

   3.2 Betaling per debet (bare med tysk eller østerriksk bankkonto)
   Ved betaling per debet gir du ADRIALIN BLUE fulmakt til å debitere betalinger fra den angitte kontoen gjennom SEPA-debet gjennom Sparkasse Baden-Baden – Gaggenau, og instruerer banken din å utføre betalingen. Varselfristen reduseres til en dag. Vilkårene du har avtalt med banken din er gyldige. Det er ikke mulig å debitere fra bankbok.

   3.3 Betaling per hurtigoverføring
   Ved betaling med hurtigoverføring sendes du i løpet av bestillingsprosessen videre til et overføringsskjema der du bekrefter betalingen til favør av en bankkonto som tilhører vår tjenesteyter BS PAYONE ved å legge inn dine Online-Banking-data. Din betaling vil deretter sendes videre av BS PAYONE til ADRIALIN BLUE. Hvis det resterer et beløp som forfaller til betaling på et senere tidspunkt, får du våre bankdata sammen med bestillingsbekreftelsen for overvøring av det resterende beløpet.

   3.4 Betaling per kredittkort
   Såfremt du overfører dine kredittkortdata for betalingen, gir du samtykke til av beløp for avdrag som forfaller til betaling i fremtiden reserveres på kredittkortet av Adrialin Blue GmbH opptil 30 dager før fristen.

   3.5 Informasjon om sikring av kundens penger
   Beløpene du har innbetalt er sikret gjennom sikringssystemet Swiss Travel Security, Zürcherstrasse 49, 8903 Birmensdorf, Schweiz, tlf.: +41 (0)44 439 60 60. I tilfelle arrangøren går konkurs, er du forpliktet til å gi melding senest innen 60 dager etter reisen hos Swiss Travel Security og sende inn reisedokumentene (Bestillingsbekreftelseg, regning osv.) og betalingsbevis; send utelukkende originale dokumenter.
   Ytterligere informasjoner finner du under https://star.ch/swiss-travel-security-sts

   3.6 Såfremt reisens pris vises i annen valuta enn Euro, vil denne prisen bare gjelde som orientering.

   4. Reisedokumenter

   4.1 Mot betaling av reisens pris blir kunden tilsendt reisekupongen. Reisekupongen er ditt bevis over imot tjenesteyteren at du er berettiget til å bruke de bestilte tjenestene. Den inneholder eventuelt en veibeskrivelse til det ansvarlige reisebyrået på stedet eller til det bestilte objektet, adresse og telefonnumre såvel som innsjekkingstidene. I tillegg finner du i kupongen viktig informasjon om flyvningen din og eventuelt en transfer du har bestilt. Kunder bør være oppmerksom på at ytterligere reisedokumenter ikke blir tilsendt før reisens pris har blitt betalt fullstendig.

   4.2 Vennligst meld fra til oss dersom du ikke har mottatt reisedokumentene dine senest 5 dager før reisen skal tiltres. I dette tilfelle vil vi straks oversende dokumentene, forutsatt at reisen er betalt. Dersom du ikke melder fra til oss og ikke reiser fordi du ikke har mottatt reisedokumentene, må vi behandle dette som en reiseavlysning du plikter å betale.

   5. Service, priser

   5.1 For omfanget og typen av ytelser som må leveres av ADRIALIN BLUE i samsvar med reiseavtalen gjelder utelukkende beskrivelsene, bildene og prisoppgiftene i katalogene hhv. på internettsidene til ADRIALIN BLUE som gjelder for reisens periode, sånn som de har blitt grunnlag for avtalen såvel som informasjon som heviser til disse i reisebekreftelsen. Sideavtaler som forandrer omfanget til de avtalemessige ytelsene krever uttrykkelig bekreftelse i skriftlig form.

   5.2 I beskrivelsene av de enkelte objektene ser du om følgende service og ekstrautgifter er inkludert i prisen: strøm-, vann- og gassforbruk, sengetøy, sluttrengjøring og annen ekstraservice som står oppført som dette.

   5.3 Andre ekstraytelser står oppført som sådan og betales på stedet.

   5.4 Når du mottar nøkkelen kan det kreves et adekvat beløp (depositum) som sikkerhet for evt. skader. Tilbakebetaling eller motregning skjer når boenheten og inventaret overleveres i korrekt og rengjort stand ved oppholdets slutt.

   5.5 Som kunde skal du foreta avsluttende rengjøring i ferieleiligheten eller feriehuset, uavhengig av utleiers sluttrengjøring. Som avsluttende rengjøring regnes å vaske opp og rydde på plass oppvasken, fjerne alt avfall og feie alle rom, slik at leieobjektet er rent når det overleveres.

   5.6 I objektbeskrivelsene blir du informert om det finnes håndkler i leieobjektet eller om du må bringe dem med deg. Oppvaskhåndkler stilles noen ganger til rådighet av utleieren, men generellt anbefaler vi å bringe dem med selv. Som regel skal du også ta med deg dopapir (unntatt i hotellene) samt rengjøringsmidler.

   5.7 Dersom det står ekstrasenger og/eller barnesenger til rådighet, står dette nevnt ide enkelte objektbeskrivelsene. Ønske om ekstra- og barnesenger må meddeles ved bestilling og bekreftes av oss, og dette må også stå oppført på voucheren.

   5.8 Om et husdyr er tillatt eller ei, finner du også i den tilsvarende objektbeskrivelsen. Et husdyr må i hvert fall påmeldes ved bestillingen selv om husdyr er tillatt i beskrivelsen. Tillatelsen gjelder prinsipielt bare for ett husdyr. Hvis husdyr ikke er tillatt, så betyr dette ikke at objektet eller anlegget er fri for husdyr eller at det ikke holdes husdyr i objektet fra tid til tid. Hvis husdyr prinsipielt er tillatt, så betyr dette ikke automatisk at de kan bevege seg fritt i hele området. I mange ferieannlegg er eksempelvis bassengområdet og gressplener ikke tilgjengelig for hunder; dette gjelder især for restauranter o. l. Det kan også bestå plikt til å holde hunder på line. Bassenger som hører til eneboliger er også forbudt for hunder. Visse strandområder er stengt for husdyr mange steder, så man må ofte vise mobilitet i dette punktet.

   5.9 For spesielle tilbud, f.eks. 14 = 10 eller 7 = 5, ved prosentmessig husleierabatt, ved spesielle aksjoner som f.eks. tidligbestillingsrabatt eller spesialtilbud skal eventuelle varierende tilleggsutgifter betales for hele oppholdstiden. Faller reisetiden for spesialtilbud i to reisetider, legges alltid den lavere uke- hhv. dagprisen til grunn for rabatten.

   5.10 Inkludert i reisens pris er fly for alle personer som er registrert for reisen i Economy Class. Pro Erwachsenem und Kind ab 2 Jahren ist ein aufgegebenes Gepäckstück mit einem von der Airline vorgegebenen Maximalgewicht und ein kleines Handgepäckstück erlaubt. Vennligst vær oppmerksom på baggasjebestemmelsene til den ansvarlige flylinjen.

   5.11 Vær obs på at transferen for alle påmeldte reisende bare er inkludert i reisens pris hvis du har valgt en transfer under bestillingen. Overføringsperiodene som er angitt i tilbudene og bestillingsdokumentene, er estimerte verdier for gjennomsnittlig trafikk. Vi gjør deg oppmerksom på at avvikelser kan forekomme avhengig av trafikken.

   5.12 Hvis ADRIALIN BLUE uttrykkelig formidler programmer fra andre reisearrangører eller enkelte ytelser fra eksterne leverandører, eksempelvis svippturer, flyvninger, leiebiler, annulleringsforsikringer osv., så skylder ADRIALIN BLUE kun reglementert formidling, ikke selve ytelsen. Avslutningen av den formidlete avtalen og dens innhold er avhengig av de gjeldende lovmessige bestemmelsene og eventuelt av vilkårene til den respektive avtalepartneren.

   5.13 Som reisedeltaker aksepterer du en senere prisøkning på opptil 8% av reisens pris inntil 20 dager før reisens begynnelse, såfremt dette er skyldt transportprisen, økning av skatt og andre avgifter for reiseytelsen eller en endring av valutakurser som er relevant for reisen. Selvfølgelig har du som reisende retten til å bevise at de nevnte bestanddelene til prisen har blitt redusert senere og at du derfor har krav på en prisreduksjon.

   6. Endringer i ytelse

   6.1 Endringer eller avvikelser av enkelte reiseytelser fra reiseavtalens innhold som blir nødvendig etter at avtalen er avsluttet og som ikke ble forårsaket av oss mot aktsom god tro, er bare tillatt såfremt disse endringene ikke er betydelige og ikke berører reisen i sin helhet. Dette gjelder især eventuelle endringer av flytider. Eventuelle garantikrav er urørt av dette såfremt de forandrete ytelsene viser mangler.

   6.2 I tilfelle det foretas graverende endringer av reisen har du de samme rettighetene som nevnt i avsnittet ovenfor. Krav må gjøres gjeldende så snart de vesentlige endringene gjøres kjent.

   6.3 Kunden har ikke krav på endringer til reisedatoen, reisemålet, stedet til reisens begynnelse, losjiet eller transportmiddelet etter at reiseavtalen er inngått. Hvis imidlertid endringer du ønsker foretas likevel, forlanger vi en ekstraavgift på 30 € i tillegg til den nye prisen for reisen. Dette gjelder især navnendringer. Ytterligere endringer til bestillingen behandles som annulleringer.

   6.4 Endringer til en bestilling kan ikke gjennomføres innen de siste 7 dagene før ankomst.

   6.5 Eventuelle ekstra kostnader som oppstår på grunn av en endring til bestillingen, debiteres kunden i samsvar med den valgte betalingsmetoden.

   6.6 Hvis du ikke gjør bruk av enkelte ytelser som ble tilbudt deg avtalemessig på grunn av hendelser som ligger i ditt ansvar (f.eks. tidligere avreise), består intet krav på erstatning av reisens pris.

   7. Avbestilling

   7.1 På hvert tidspunkt før reisens begynnelse kan du tre tilbake fra reisen. Meldingen om dette er ikke bundet til noen form. Vi anbefaler imidlertid skriftlig form eller e-post med bekreftelse for senere referanse. Avgjørende for fratredelsen er ankomsten av meldingen hos ADRIALIN BLUE.

   7.2 Vårt summariske krav på annuleringsgebyrer beløper seg på:
   Ved en annullering

   • inntil 30 dager får ankomst 45% av reisens pris
   • fra 29 dager til 22 dager før framreisen: 50% av reisens pris
   • fra 21 dager til 15 dager før framreisen: 65% av reisens pris
   • mellom 14 dager og 10 dager før avreisen: 75% av reisens pris Reisepreises
   • mellom 9 dager til 7 dager før framreisen: 85% av reisens pris
   • mellom 7 dager og 4 dager før avreisen: 90% av reisens pris
   • Ved senere annullering eller fratredelse: 95% av reisens pris

   7.3 En fremgangsmåte som avviker fra reguleringene nevnt under Fratredelse, når du gjør bruk av retten din til å utnevne en stedfortredende reisende. Forutsetningen for dette er at ADRIALIN BLUE som reisearrangør får en forbindlig melding om dett i rett tid før reisens begynnelse, sånn at nødvendige omdisponeringer kan foretas. En videre forutsetning er at den stedfortredende reisende tilsvarer de spesielle kravene til reisen og at ingen lovmessige forskrifter eller bestemmelser står i veien for dette. Med bekreftelse av navnendringen gjennom reisearrangøren overtar den nye reisedeltakeren rettene og pliktene til den reisende i reiseavtalen. Vær oppmerksom op at dette kan føre til endringer i reisens pris. I tillegg beregnes en endringsavgift på 30,00 EUR.

   7.4 Du som reisende har alltid muligheten til å bevise til ADRIALIN BLUE som reisearrangør at ingen eller en vesentlig mindre skade er oppstått enn det krevde beløpet.

   7.5 For din sikkerhet anbefaler vi at du avslutter en annullerings- og en reiseavbruddforsikring hos EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, St. Alban-Anlage 56, Postfach , CH-4002 Basel. Denne forsikringen kan du tilføye reisen din under bestillingsprosessen.

   8. Fratredelse / oppsigelse fra ADRIALIN BLUEs side

   8.1 ADRIALIN BLUE kan tre tilbake fra reiseavtalen før reisens begynnelse eller heve reiseavtalen etter reisens begynnelse:

   • uten overholdelse av en frist, hvis den reisende forstyrrere reisen vedvarende til tross for å ha fått en advarsel eller truer andre eller seg selv eller forholder seg kontraktstridig på noen annen måte.
   • uten overholdelse av en frist, hvis gjennomføringen av reisen er atskillig innskrenket, i fare eller negativt påvirket på grunn av force majeure eller streik som ikke kunne forutsees ved avslutning av avtalen.

   Hvis ADRIALIN BLUE hever reiseavtalen i samsvar med punkt a), bortfaller reisens pris.
   Hvis ADRIALIN BLUE trer tilbake fra reiseavtalen før reisens begynnelse i samsvar med b), vil alle betalte beløpene erstattes med en gang. Ytterligere krav utelukkes uttrykkelig. Hvis ADRIALIN BLUE annullerer avtalen etter reisens begynnelse i henhold til b), får du erstattet den delen av reisens pris som tilsvarer de kostnadene ADRIALIN BLUE har innspart.

   8.2 Hvis et minimums antall deltakere er fastslått i reiseanbudet eller andre dokumenter som er del av avtalen, så kan ADRIALIN BLUE tre tilbake fra reiseavtalen inntil 22. dag før reisens begynnelse hvis dette antallet ikke oppnås. Hvis ADRIALIN BLUE fratrer fra reiseavtalen i et sånt tilfelle, kan kunden kreve å kunne delta i en annen reise, såfremt ADRIALIN BLUE er i stand til å levere denne fra sit eget tilbud uten prisøkning for kunden. Ellers vil kunden selvfølgelig få tilbake det fulle beløpet han har betalt for reisen i forveien med en gang.

   9. Utstyr i leieobjektet

   9.1 I ferieleilighetene og feriehusene er service og bestikk som regel komplett og nok til det bestilte personantall. Et kjøleskap hører i alle fall med til grunnutstyret og blir derfor ikke nevnt ekstra i objektbeskrivelsen. Alle andre tekniske husholdningsapparater finnes kun dersom de er utrykkelig nevnt i beskrivelsen.

   9.2 Dersom mottak via satellitt eller kabel er mulig, informerer en tekst i sat- eller kabel-TV om dette. Det er allikevel ikke dermed garantert at det også er mulig å motta program på kundens språk.

   9.3 Står hagemøbler oppført i beskrivelsen, er det ikke nødvendigvis en hagestol til hver person. Solsenger og parasoll finnes kun dersom de står oppført i objektbeskrivelsen.

   9.4 Alle losjiene som vi tilbyr, er godkjent og tillatt til utleie i samsvar med landets nasjonale bestemmelser. Ferieobjekter er generelt utelukkende tenkt til bruk som ferieboliger, hvilket viser seg i byggestilen og møbleringen. Badeværelset og soveværelsene er noen ganger mindre, sengene kan være annerledes en det du er vant til. Mange ting er først og fremst funksjonelle. Reisende skal holde i minne at det gjelder andre byggelover i andre land. Derfor kan balkong- og trapperekkverk være vesentlig lavere, trappene brattere, vinduer og dører tilsvarer muligvis ikke de vante industrinormer. Også lydisoleringen til objektene er ikke alltid som vant, mens de overholder de nasjonale bestemmelsene hvor lydvern er definert annerledes. I feriehus og ferieboliger bor utleieren ofte leiligheten selv undder året, sånn at det kan forekomme at noen møbler er låst fordi de inneholder utleierens eiendeler. Men leieren vil alltid ha nok plass for sakene sine.
   Den internasjonalt vanlige hotellklassifiseringen med stjerner gir en pekepinn på hotellstandarden og er grunnlagt på de enkelte kategorianførsler i de enkelte landene.

   9.5 Kvadratmeteroppgiftene for størrelsen av boligen er kun omtgrentlige og kan variere med opptil 10%. Oppgiftene om størrelsen omfatter også grunnflatene til innretningene som er bestemt til bruk gjennom deg. Dette gjelder især flatene til balkonger, loggiaer, vinterhager eller terrasser.

   10. Leietakers rettigheter og plikter

   10.1 Som leietaker har du rett til å benytte hele leieobjektet samt møbler og bruksgjenstander. Du forplikter deg til å behandle leieobjektet og inventaret samt eventuelle fellesinnretninger med størst mulig omhu.

   10.2 Du er forpliktet til å erstatte skader som oppstår i løpet av leietiden og som er forvoldt av deg, ditt reisefølge eller dine gjester.

   11. Personantall

   11.1 Det må ikke bo flere personer i leieobjektet enn det antall som står i katalogen og som bekreftes på voucheren (med unntak av et lite barn under 2 år)

   11.2 Bor det flere personer enn tillatt i objektet, har utleier rett til å tilbake- eller utvise de overtallige eller å kreve andelsmessig husleie i samt tilleggsutgifter.

   12. Avgangstider, innsjekking og avreisetider

   12.1 Din framreise- og bortreisedato finner du i bestillingsbekreftelsen og reisekupongen din. Hvis det forekommer en endring av flyvningstidene får du tidsnok melding om dette fra ADRIALIN BLUE. Innsjekking på flyplassen er mulig 120 minutter før avgangstiden for de fleste flyvningene. Hos kortdistanseflyvninger skal du være hos disken senest 90 minutter før avgangstiden. Hos middels- og langdistanseflyvninger skal du sjekke inn ved disken senest 120 minutter før flyvningen. Hvis du kommer for sent kan dette føre til at vi annullerer flyvningen din og du ikke transporteres.

   12.2 Vær obs på at noen flylinjer forlanger en ekstraavgift for innsjekking ved disken. For å unngå ekstrakostnader anbefaler vi å gjennomføre online innsjekking i forveien på nettstedet til flylinjen nevnt over. Muligheten til å sjekk inn online er som regel tilgjengelig 24 til 48 timer før avgang. Ytterligere informasjoner om online innsjekking sender vi sammen med reisedokumentene.

   12.3 Losjiet er tilgjengelig – fra klokka 14:00 på ankomstdagen, såfremt intet annet er angitt ?.

   12.4 På bortreisedagen må losjiet forlates senest klokka 10:00 og returneres til utleieren hhv. tjenesteyteren.

   12.5 Møtetiden i losjiet på bortreisens dag finner du i reisekupongen din. Hvis det opptrer endringer på kort varsel, blir du informert gjennom ADRIALIN BLUE eller personellet i losjiet.

   13. Garantiansvar

   13.1 ADRIALIN BLUE hefter i samsvar med due diligence for

   • påpasselig reiseforberedelse
   • omhyggelig utvalg og overvåkning av tjenesteyterne
   • korrekthet av ytelsens beskrivelse
   • forskriftsmessig leveranse av ytelsene fastslått i reiseavtalen.

   13.2 ADRIALIN BLUE's ansvar for skader som ikke er personskader, er begrenset til det tredobbelte av reisens pris, såfremt skaden til den reisende ikke ble utløst med overlegg eller grov uaktsomhet, eller hvis ADRIALIN BLUE er ansvarlig for en skade den reisende har opplevd, som er oppstodd alene på grunn av en tjenesteyters skyld.

   13.3 Erstatningskrav mot ADRIALIN BLUE er innskrenket eller utelukket såfremt erstetningskrav mot tjenesteyteren bare består under visse forutsetninger eller med restriksjoner, eller er utelukket under bestemte forutsetninger på grunn av overenskomster eller lovemessige forskrifter som støtter seg på sånne overenskomster som gjelder ytelser som en tjenesteyter skal levere.

   13.4 I henhold til de lovmessige bestemmelsene er du forpliktet til å gjøre alt som er rimelig å forvente av deg, til å avhjelpe baksider som eventuelt opptrer, og unngå eller forminske eventuelle skader som kan oppstå. Dette medfører især forpliktelsen til å melde påtaler til oppsynspersonene på stedet som er angitt i reisedokumentene med en gang. Ved skyldig unnlatelse å gi melding med en gang vil reisearrangørens skadeerstatningsansvar bortfalle.

   13.5 Tjenesteyterne (eiere, nøkkelholdere, agentur osv.) har hverken funksjonen til en reiseleder, eller er de representanter for ADRIALIN BLUE, eller har de myndighet til å anerkjenne krav og gi forbindtlige forklaringer eller ta dem imot.

   13.6 Krav på grunn av ikke avtalsmessig levering av reiseytelser kan du hevde mot ADRIALIN BLUE innen to år etter den avtalsmessige slutten av reisen. Vi anbefaler du gjør dette skriftlig. Ditt reisebyrå har ikke myndighet til å ta imot garanti- og erstatningskrav. Forutsetning er at reiseytelsene eller de forventede erstatningsytelser ikke har vært gitt i henhold til avtalen, at det omgående ble meldt fra om manglene og at den nødvendige hjelp ikke ble gitt Hvis reisen atskillig påvirkes negativt på grunn av defekter, så kan du oppheve reisekontrakten. Forutsetning er som regel at du har satt en rimelig frist for utbedring fra ADRIALIN og at denne fristen er omme uten resultat.

   13.7 Reiseoperatøren kan ikke ta ansvar for opplysninger i stedsbeskrivelsene, ettersom disse ikke er gjenstand for avtalen. Reiseoperatøren har ingen innflytelse på disse beskrivelsene og kan ikke kontrollere at de er korrekte.

   13.8 Mellom deg og ADRIALIN BLUE gjelder en foreldelsesfrist på et år etter den avtalemessige enden av reisen.

   13.9 En overføring av krav mot ADRIALIN BLUE til tredjepart, også ektefeller og førstegrads slektninger, er utelukket. Det samme gjelder representanter som handler i reisedeltakerens navn.

   13.10 Baggasjeskader eller leveringsforsinkelser ved flyreiser og annen transport må meldes til det ansvarlige transportselskapet med en gang på stedet og bekreftes i skriftelig form (f.eks. Lost Report ved flytransport) sånn at tap av krav i henhold til internasjonale avtaler kan unngås.

   14. Innreisebestemmelser

   14.1 Informasjoner om de gjeldene innreisebestemmelsene, pass- og visaforskrifter, finner du i utenriksdepartementets reise- og sikkerhetsinformasjoner under https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise og hos de ansvarlige ambassadene og konsulatene.

   14.2 Det er i ditt ansvar å overholde alle forskriftene som gjelder gjennomføring av reisen sånn som visa-, vaksine- og tollbestemmelser. Dette gjelder især plikten til å eie gyldige reisedokumenter. Alle baksider, spesielt betaling av annulleringskostnader, som oppstår på grunn av at sånne forskrifter ikke overholdes, går på din bekostning.

   14.3 Mot et gebyr på 20,00 EUR utsteder vi en spesiell bekreftelse som er nødvendig ved søknad om visum. Dette oversendes pr. post.

   15. Rettsgyldighet og verneting

   15.1 Det at enkelte bestemmelser i reiseavtalen gjøres uvirksomme har ikke til følge at hele reiseavtalen gjøres uvirksom.

   15.2 Kunden kan saksøke reisearrangøren kun på det stedet der denne er registrert.

   15.3 For klager av reisearrangøren mot kunder er kundens bopel avgjørende. For klager mot kunder hhv. avtalepartnere i reiseavtalen som er forretningsfolk, offentlige eller private juridiske personer eller personer med bopel eller vanlig oppholdssted i utlandet eller på et sted som er ukjent på tidspunktet da klagemålet reises, avgjøres reisearrangørens hovedsete som verneting.

   15.4 De ovenstående bestemmelser gjelder ikke

   • dersom og i den grad avtalemessig ufravikelige bestemmelser i internasjonale avtaler som kommer til anvendelse for reiseavtalen mellom kunden og reiseoperatøren fører til at det oppstår noe annet til kundens fordel eller
   • hvis og såfremt obligatoriske bestemmelser gjelder for reiseavtalen i EU-medlemstaten som kunden tilhører, som er fordelaktigere for kunden en bestemmelsene over eller de tilsvarende lovmessige forskriftenen.

   15.5 Den europeiske kommisjon har opprettet en plattform på Internett for løsning av stridigheter. Denne plattformen finner du under://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vår e-post-adresse er: no@adrialin.com