Odredišta
  smještajnejedinice

   Impresum

   Ponuditelj i ugovorni partner za sve rezervacije samo smještaja i posrednik pri rezervaciji najma vozila:

   Adrialin GmbH

   Werftestrasse 4

   6005 Luzern

   Švicarska

   Kontakt:

   Broj za kontakt:: 0800 73 73

   E-Mail info@adrialin.hr

   Registarski podaci:

   Društvo je upisano kod Prvostupanjskog suda u Luzernu pod brojem: CH-100.4.796.487-9

   Direktor: Markus Graw

   PDV broj:

   CHE-319.873.701 MWST

   Podatci o banci:

   Broj računa: 30 18 35 29

   Broj banke: 66250030

   Ime banke: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Am Bahnhofsplatz 8, D-76571 Gaggenau

   SWIFT/BIC-Kod: SOLADES1BAD

   IBAN-kod: DE 50 6625 0030 0030 1835 29

   Ako rezervirate paket- aranžmane koji uključuju letove Vaš ugovorni partner je::

   Adrialin Blue GmbH

   Werftestrasse 4

   6005 Luzern

   Švicarska

   Kontakt:

   Broj za kontakt:: 0800 73 73

   E-Mail hr@adrialin.com

   Registarski podaci:

   Društvo je upisano kod Prvostupanjskog suda u Luzernu pod brojem: CH-100.4.805.078-4

   Direktor: Markus Graw

   PDV broj:

   CHE-173.869.773 MWST

   Podatci o banci:

   Broj računa: 30 13 29 89

   Broj banke: 66250030

   Ime banke: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Am Bahnhofsplatz 8, D-76571 Gaggenau

   SWIFT/BIC-Kod: SOLADES1BAD

   IBAN-kod: DE34 6625 0030 0030 1329 89