Cíle cesty
  ubytování

   Rezervační všeobecné obchodní podmínky pro

   Všeobecné podmínky pro rezervace ubytování od cestovní kanceláře Adrialin

   Stav: 17.01.2020

   Při rezervaci se text smlouvy neukládá. Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Vám k dispozici ve formátu PDF, si do paměti můžete uložit sami.

   1. Právní vztahy

   1.1 Právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švýcarsko, zapsaná u okresního soudu Luzern pod číslem CH-100.4.796.487-9 (následně označována jako ADRIALIN) se řídí zákonnými předpisy a podle následujících cestovních podmínek (VOP), které doplňují zákonná ustanovení. Formou přihlášky k zájezdu každý zákazník sám za sebe a za osoby, které přihlásí, tyto podmínky uznává jako jediné závazné.

   1.2 Do VOP je možno kdykoli nahlédnout v katalogu a on-line (verze k tisku).

   2. Uzavření nájemní smlouvy

   2.1 Přihlášku mohou podat plnoleté osoby písemně, ústně, telefonicky nebo on-line u cestovní kanceláře ADRIALIN. Rezervací Vašeho zájezdu udělujete ADRIALIN souhlas k uzavření nájemní smlouvy, přičemž jste až do písemného příslibu nebo odvolání ze stran ADRIALIN vázáni Vaší nabídkou. Cestovní smlouva se uskuteční zasláním písemného potvrzení o rezervaci /faktury ze strany cestovní kanceláře ADRIALIN, k němuž dojde obratem, nejpozději však do 7 dnů. automatické potvrzení o doručení přihlášky, které se odesílá ze strany cestovní kanceláře ADRIALIN e-mailem při on-line rezervacích, není potvrzením o rezervaci.

   2.2 Upozorňujeme na to, že k nabízeným službám neexistuje právo na odvolání, ale platí pouze zákonná práva na odstoupení a výpovědní práva.

   2.3 Cestovní kanceláře a jiní poskytovatelé vystupují pouze jako zprostředkovatelé.

   2.4 Pokud není objekt k dispozici, může CK ADRIALIN nabídnout klientovi jednu či více odpovídajících alternativ. An dieses neue Angebot sind Sie und ADRIALIN nicht gebunden. Pokud budete chtít tuto nabídku přijmout, bude se postupovat stejně jako při nové přihlášce.

   2.5 Požadavky zákazníků při rezervaci rádi převezmeme a předáme je pronajímatelům, resp. provozovatelům. Respektujte ovšem prosím skutečnost, že ADRIALIN nemůže ručit za splnění těchto požadavků Zvláštní přání a rezervace za určitých podmínek nebo ústní vedlejší ujednání jsou platná pouze tehdy, jestliže jsou společností ADRIALIN písemně potvrzena.

   3. Zaplatit

   Během procesu rezervace si můžete zvolit z následujících možností plateb:

   • Platba bankovním převodem
   • Platba platební kartou
   • platba inkasem (pouze v Německu)
   • platba prostřednictvím účtu PayPal

   U krátkodobých rezervací realizovaných během posledních 21 dnů před začátkem zájezdu lze platbu provést pouze prostřednictvím PayPal, kreditní karty nebo inkasního příkazu(pouze v Německu). Citlivá osobní data používaná online, jako číslo kreditní karty nebo účtu, jméno a adresa, přitom budou uzamčena v rámci služby s využitím technologie SSL. pokud nám pro účely provedení platby kartou poskytnete údaje o vaší platební kartě, pak tím dáváte souhlas s rezervací splatných částek na vaší platební kartě k úhradě záloh a doplacení zbývající částky do 30 dnů před jejich splatností ze strany Adrialin GmbH.

   3.1 Zaplatit

   3.1.1 Provedením rezervace je záloha splatná ihned. Doplatek je splatný 42. druhý den před nástupem zájezdu. V některých objektech je možné uhradit doplatek na místě při příjezdu v místní měně (kuna). Pokud je tato možnost nabízena, zobrazí se Vám při kalkulaci ceny. Výše zálohy a doplatku bude pro Vás udána na naší internetové stránce po kalkulaci ceny a uvedena v potvrzení rezervace. U krátkodobých rezervací, které proběhnou během 42 dnů před nástupem zájezdu, je celá cena zájezdu splatná ihned. U objektů, kdy je doplatek ceny hrazen přímo na místě, bude zaplacena pouze záloha a zbývající část ceny bude doplacena přímo na místě v měně dané země (kuny).

   3.1.2 Nedojde-li včas záloha nebo doplatek, resp. celková částka za nájemné u krátkodobých rezervací, může CK ADRIALIN odepřít plnění. Mimoto je CK ADRIALIN oprávněna po upomínce a po stanovení lhůty smlouvu vypovědět. ADRIALIN kann als Entschädigung Rücktrittsgebühren entsprechend der unter Punkt 7.2 bzw. 7.3 genannten Stornostaffeln verlangen, vorausgesetzt, es läge nicht bereits zu diesem Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor.

   3.2 Při platbě inkasem opravňujete společnost ADRIALIN, aby s asistencí Sparkasse Baden-Baden Gaggenau prostřednictvím inkasní platby SEPA inkasovala platby z uvedeného účtu a u své banky zadáte příkaz k provedení této inkasní platby. Lhůta pro předběžné oznámení je zkrácena na jeden den. Platí podmínky ujednané s Vaším peněžním ústavem. Inkasní platba nemůže být provedena ze spořících účtů.

   3.3 platba při rezervaci bez uhrazení zálohy
   U některých objektů je nabízena možnost uhrazení rezervace bez zálohy. Platba je provedena v den příjezdu prostřednictvím kreditní karty ověřené při rezervaci. Za ověřování je nárokován poplatek v výši 2,00 EUR, který je následně ihned stornován. Cena za pobyt je na kreditní kartě uvedené při rezervaci blokována 30 dnů před příjezdem, částka však bude odepsána až v den příjezdu. Jinou možností je platba prostřednictvím PayPal. V tomto případě bude celková částka za pobyt zarezervována při rezervaci a odečtena v den příjezdu.

   3.4 Jestliže je cena zájezdu zobrazen v jiné měně než v eurech, je cena uvedená v cizí měně pouze orientační.

   3.5 Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele a platba bude uhrazena jemu, řídí se podmínky platby podle ustanovení příslušného poskytovatele. Bližší informace si zjistěte u svého poskytovatele.

   4. dárkové poukazy

   4.1 Pokud máte kód voucheru pro okamžitý slevový kupón a chtěli byste ho uplatnit při rezervaci, musíte jej zadat při rezervaci. Cestovní cena je snížena o příslušnou hodnotu voucheru. Následné započtení oproti stávajícím rezervacím není možné.

   4.2 U poukázek na vrácení peněz vám bude po skončení cesty vyplacena odpovídající hodnota poukázky.

   4.3 Pokud vám byl v důsledku akce nabídnut poukaz nebo pokud jsou některé předměty inzerovány poukazem na vrácení peněz, platí příslušné podmínky poukazu.

   5. Podklady k zájezdu

   5.1 Po uhrazení doplatku ceny zájezdu, resp. celkové částky za pronájem zákazníkovi zašleme cestovní poukaz. Pokud se doplatek hradí na místě, cestovní poukaz zašleme po obdržení smluvně závazné zálohy. Tímto cestovním poukazem se vůči místní zastupující cestovní kanceláři nebo osobě, která Vám předá klíče (recepční, správce domu), resp. v hotelu nebo rekreačním zařízení prokážete jako nájemce. Poukaz obsahuje popis cesty k zastupující cestovní kanceláři nebo k zarezervovanému objektu, jejich adresu, telefonní čísla a dobu pro check-in. Zákazník by měl vzít na vědomí, že zbývající cestovní podklady mu budou zaslány teprve po přijetí kompletní platby.

   5.2 Bezodkladně nás prosím informujte, jestliže od nás jako objednavatel zájezdu nejpozději do 5 dnů před nástupem na dovolenou nedostanete své cestovní podklady. V tomto případě Vám je, za předpokladu, že jsme odbrželi Vaši platbu, okamžitě zašleme. Pokud nás o tom neinformujete a dovolenou nenastoupíte z důvodu chybějících cestovních podkladů, budeme nuceni postupovat stejným způsobem jako v případě odstoupení od smlouvy, které je spojené s příslušnými poplatky.

   5.3 U rezervací, které nevyžadují platbu předem budou podklady k zájezdu odeslány po úspěšném provedení rezervace ceny zájezdu na kreditní kartě uložené při rezervaci popř. z účtu P-Pal.

   5.4 Pokud jste provedli rezervaci prostřednictvím portálu jiného poskytovatele, je možné, že neobdržíte cestovní doklady od ADRIALIN, ale od nich. Zeptejte se svého poskytovatele.

   6. Služby, ceny

   6.1 Pro rozsah a typ služeb poskytovaných ze strany ADRIALIN v rámci nájemní smlouvy platí výhradně popisy, obrázky a údaje o cenách uvedené v katalozích popř. na internetových stránkách ADRIALIN, které jsou platné po dobu zájezdu, jež se staly základem pro uzavření smlouvy, stejně jako údaje v potvrzení rezervace zájezdu, které se k tomu vztahují. Vedlejší úmluvy, které mění rozsah smluvních služeb, vyžadují výslovného písemného potvrzení.

   6.2 Obce uplatňují paušální poplatek, tzv. 'pobytovou taxu' nebo 'lázeňský poplatek', který musí být uhrazen za osobu a den. V popisu objektu je uvedeno, zda je tento poplatek již zahrnutý v ceně, nebo zda se hradí na místě.

   6.3 Zda jsou následující služby a vedlejší náklady zahrnuty v ceně, zjistíte z popisu příslušného objektu: spotřeba elektřiny, vody a plynu, ložní prádlo, konečný úklid a jiné dodatečné služby, které jsou jako takové rozepsány.

   6.4 Jiné dodatečné služby jsou vypsány a platí se na místě.

   5.5 Při předávání klíčů může být požadována přiměřená částka (kauce) jako pojistka pro případ eventuálních škod. Její vrácení nebo zúčtování proběhne tehdy, jestliže jsou bytová jednotka a inventář při ukončení pobytu předány v řádném a čistém stavu.

   6.6 Závěrečný úklid v bytech a ve vilkách provádíte vždy Vy coby klient, nezávisle na závěrečném úklidu zajišťovaném pronajímatelem. K závěrečnému úklidu patří umytí a uklizení nádobí, odstranění všech odpadků a zametení všech místností, tak, aby bylo možno předat předmět nájmu v čistém stavu.

   6.7 V popisu objektu jsou uvedeny informace o tom, zda jsou v pronajímaném objektu k dispozici ručníky, nebo je nutné mít své vlastní. Utěrky na nádobí jsou v některých případech poskytnuty pronajímateli, všeobecně však doporučujeme vzít si své vlastní. V každém případě je nutné mít svůj vlastní toaletní papír (kromě pobytů v hotelu), prostředek na mytí nádobí a čisticí prostředky.

   6.8 V případě, že jsou k dispozici přistýlky a/nebo dětské postýlky, najdete u příslušného popisu objektu odpovídající informaci. Přistýlky a dětské postýlky musí být v každém případě objednány a zpětně potvrzeny při rezervaci, a ve voucheru musí být uvedena odpovídající poznámka.

   6.9 V popisu objektu je také uvedeno, zda je či není povoleno domácí zvíře. Přítomnost domácího zvířete musí být každopádně uvedena při rezervaci zájezdu, a to i tehdy, jestliže je dle popisu povoleno. Povolení v zásadě platí pouze pro jedno domácí zvíře. Pokud domácí zvířata povolena nejsou, neznamená to automaticky, že v domě nebo v rekreačním areálu žádná zvířata nepotkáte, nebo že se ve Vámi rezervovaném objekt občas zvíře nenachází. Pokud platí povolení pro domácí zvířata, pak není považováno za automatické, že se smí všude libovolně pohybovat. V mnoha venkovních areálech, např. u bazénů nebo na zelených plochách, je psům vstup zakázán. To stejné platí pro jejich přítomnost v restauracích a podobných zařízeních. Může se také objevit nařízení, že musí být psi připevněni na vodítku. Psům je zakázán vstup do bazénů v samostatných domech. Na mnoha místech je zakázán vstup domácích zvířat na úseky pláží nebo celé pláže. Pak je často nutné být mobilní.

   6.10 U zvláštních nabídek, např. 14=10 nebo 7=5, u procentuálních slev z ceny nájemného, u akcí jako jsou např. slevy za včasnou rezervaci nebo speciální nabídky, je nutno případně zaplatit variabilní vedlejší náklady za celou dobu pobytu. Pokud pobyt překročí u zvláštních nabídek dva turnusy, vychází se vždy z nižší ceny za týden, resp. za den jako sleva.

   6.11 Pokud výslovně cizím jménem zprostředkovává ADRIALIN programy nebo jednotlivé služby jiných poskytovatelů, např. výlety, lety, pronájem vozů atd., pak je ADRIALIN povinna zajistit pouze řádné zprostředkování, nikoli samotnou službu. Realizace zprostředkované smlouvy a její obsah se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a popřípadě podmínkami příslušného smluvního partnera.

   7. Změny služeb

   7.1 Změny nebo odchylky jednotlivých cestovních služeb od ujednaného obsahu nájemní smlouvy, které je nutné provést po uzavření smlouvy, a které nebyly z naší strany způsobeny v rozporu se zachováním důvěry, jsou povoleny pouze tehdy, jestliže nejsou změny a odchylky relevantní a neomezují celkové nastavení rezervovaného zájezdu. Případné záruční nároky tím nejsou dotčeny, pokud změněné služby budou vykazovat vady.

   7.2 Práva uvedená v předcházejícím odstavci Vám příslušejí i v případě podstatné změny zájezdu a musí být uplatněna rovněž bez zbytečného odkladu po oznámení podstatné změny.

   7.3 Änderungen innerhalb einer Buchung (Erhöhung der Personenzahl falls zulässig, Verlängerung) erledigt ADRIALIN gegen einen Mehrkostenzuschlag von 30 €. Anderweitige Änderungen der Buchung werden wie ein Rücktritt behandelt.

   7.4.1 Během posledních 7 dnů před příjezdem není možné provádět žádné změny rezervace. Eventuální vícenáklady, které vzniknou v důsledku změny rezervace během posledních 3 týdnů před příjezdem, mohou být hrazeny pouze prostřednictvím kreditní karty.

   7.4.2 Změny rezervace okružních plaveb jsou možné pouze do 60 dnů před zahájením plavby. Poplatek za změnu rezervace činí 5 % potvrzené charterové ceny. V případě stornování účasti jednotlivých osob (změna skutečného počtu účastníků) od 3 dnů před zahájením plavby musí být objednaná strava (polopenze nebo plná penze) uhrazena v plné výši i za stornované osoby.

   8. Odmítnutí zájezdu

   8. 1 Kdykoli před nástupem cesty jste oprávněni odstoupit od cestovní smlouvy. Prohlášení o odstoupení není vázáno na určitou formu, z důvodů prokazatelnosti pro obě smluvní strany ovšem doporučujeme zaslat písemné prohlášení nebo e-mail a vyžádat si potvrzení o přijetí. Pro uznání odstoupení je rozhodující okamžik doručení prohlášení o odstoupení společnosti ADRIALIN.

   8.2 Výše našeho nároku na poplatek za odstoupení od rezervace se řídí aktuálními stornovacími podmínkami příslušného objektu. Podmínky budou po výpočtu ceny pobytu uvedeny na naší internetové stránce a obdržíte je společně s potvrzením Vaší rezervace.

   8.3 Odlišně od ustanovení uvedených pod odstoupením se postupuje, pokud uplatníte své právo a poskytnete náhradníka. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass ADRIALIN als Anbieter rechtzeitig vor Reisebeginn eine verbindliche Mitteilung vorliegt, damit die notwendigen Umdispositionen vorgenommen werden können. Dalším předpokladem je, aby náhradní najímatel splňoval zvláštní požadavky zájezdu a nebránili tomu zákonné předpisy popř. úřední požadavky. Potvrzením změny jména ze strany cestovní kanceláře vstoupí nový účastník do práv a povinností vyplývajících z cestovní smlouvy. Náklady, které v důsledku této změny vzniknou CK ADRIALIN, Vám budou účtovány částkou ve výši 30 EUR za jednu operaci.

   8.4 Vám jako najímateli je dovoleno dle vlastní vůle, prokázat společnosti ADRIALIN, jako poskytovateli nabídek, že nevznikla žádná nebo vznikla jen mnohem menší škoda, než jaká je požadovaná výše paušální částky.

   8.5 Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele, mohou být uplatňovány rozdílné poplatky za zrušení zájezdu.

   9. Zrušení ze strany ADRIALINU

   9.1 před začátkem zájezdu může ADRIALIN odstoupit od nájemní smlouvy nebo může nájemní smlouvu po zahájení zájezdu vypovědět.:

   1. bez dodržení výpovědní lhůty, jestliže účastník zájezdu/pobytu i přes upozornění dlouhodobě narušuje realizaci zájezdu, nebo svým chováním ohrožuje ostatní, nebo jinak jedná v rozporu se smlouvou.
   2. bez dodržení výpovědní lhůty, jestliže je realizace zájezdu výrazně ztížena, ohrožena nebo narušena v důsledku vyšší moci nebo stávky, které nebyly před uzavřením smlouvy předvídány.

   Pokud ADRIALIN vypoví nájemní smlouvu podle bodu a), pak cena zájezdu propadne. Pokud ADRIALIN podle b) odstoupí od smlouvy, všechny zaplacené částky se ihned vracejí, jiné požadavky se výslovně vylučují. Pokud ADRIALIN vypoví smlouvu podle b) po zahájení zájezdu, dostanete z ceny zpět tu část, která odpovídá ušetřenému úsilí ADRIALINU.

   9.2 Pokud je v popisu zájezdu nebo v jiných podkladech, které tvoří součást obsahu smlouvy, stanoven minimální počet účastníků, může ADRIALIN nejpozději 22. den před nástupem cesty od nájemní smlouvy odstoupit, pokud nebude daný počet naplněn. Pokud ADRIALIN v takovém případě od nájemní smlouvy odstoupí, může zákazník požadovat účast v jiném zájezdu, pokud je ADRIALIN schopna zákazníkovi takovou nabídku z vlastních nabízených zájezdů bez příplatku poskytnout. V opačném případě bude zákazníkovi samozřejmě bezodkladně vrácena uhrazená platba ceny zájezdu.

   10. Vybavení pronajímaných objektů

   10.1 V apartmánech a ve vilkách je zpravidla k dispozici kompletní nádobí a příbory odpovídající počtu osob uvedených v rezervaci. Lednička patří v každém případě k základnímu vybavení a není proto vždy výslovně zmiňována v popisech objektů. Všechny ostatní technické domácí spotřebiče jsou k dispozici jen tehdy, pokud jsou výslovně zmíněny v popisu.

   10.2 Pokud je možný příjem prostřednictvím satelitu nebo kabelu, je toto v textu označeno jako Sat-TV, resp. Kabel-TV. Tím ovšem není bezpodmínečně zaručeno, že bude možné přijímat také programy v jazyce zákazníka.

   10.3 Pokud je v popisu uveden zahradní nábytek, není zaručeno, že bude k dispozici židle pro každou osobu. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici jen tehdy, když jsou uvedeny v popisu objektu.

   10.4 Všechny nabídky ubytování jsou schválené podle místních a v dané zemi běžných ustanovení pro ubytovávání hostů. Rekreační objekty jsou všeobecně určeny výhradně k rekreačním účelů, což může být patrné na konstrukci staveb a vybavení objektů. Koupelna a ložnice jsou mnohem menší a lůžka jsou jinak uspořádána, než v obvyklých obytných prostorách. Většina vybavení je zvolena především pro jejich účelnost. Hosté by si měli být vědomi toho, že v každé zemi platí jiné stavební předpisy. Zábradlí na balkonech a schodištích tak mohou být mnohem nižší, schody strmější, okna a dveře nemusí odpovídat obvyklým normám. Také zvuková izolace objektů nemusí být vždy taková, na jakou jste zvyklí, odpovídá však místním podmínkám. Protihluková ochrana se proto může lišit. Rekreační domy a rekreační bytové jednotky jejich majitelé v průběhu roku sami obývají, proto mohou popřípadě být některé části bytového zařízení obsahující osobní věci majitelů zamčené. Pro nájemníky je však v každém případě k dispozici dostatek úložných prostor a místa. Mezinárodně uznávaná klasifikace hotelů podle počtu hvězdiček poskytuje informaci o hotelovém standardu a spočívá na příslušných hodnocených kategoriích příslušné země.

   10.5 Metrické údaje v souvislosti s velikostí bytů jsou přibližné a mohou se o 10 % lišit od skutečných rozměrů. Informace o velikosti zahrnují také půdorysnou plochu těch částí, které jsou určeny hostům k užívání. Sem patří především plochy balkonů, lodžií, zimních zahrad nebo teras.

   11. Práva a povinnosti nájemce

   11.1 Vy coby nájemce máte právo užívat celý předmět nájmu a užívacích předmětů. Zavazujete se, že budete s předmětem nájmu a s jeho inventářem a s případnými společnými zařízeními zacházet s maximální možnou pečlivostí.

   11.2 Jste povinni nahradit škodu, která vznikne po dobu nájmu Vaším zaviněním nebo zaviněním osob, které Vás doprovázejí a hostů.

   12. Počet osob

   12.1 Předmět nájmu nesmí být obsazován více osobami, než je uvedeno v katalogu a než je potvrzeno ve voucheru (s výjimkou jednoho dítěte do 2 let).

   12.2 Při obsazení vyšším počtem osob má pronajímatel právo nadbytečné osoby vykázat nebo požadovat poměrné nájemné plus vedlejší náklady.

   13. čas příjezdu a odjezdu

   13.1 Doba příjezdu je vždy v den příjezdu, pokud není stanoveno jinak, mezi 14 hod. a 19 hod. Jestliže nemůžete smluvenou dobu příjezdu dodržet, není možné zaručit řádné přijetí.

   13.2 V den odjezdu je nutno opustit předměty nájmu do 10 hod. a předat je pronajímateli, resp. jím pověřeným osobám.

   14. Odpovědnost

   14.1 ADRIALIN nese odpovědnost za svědomitou přípravu zájezdu v rámci povinnosti jednat jako řádný obchodník.

   1. svědomitá příprava zájezdu
   2. pečlivý výběr a kontrola poskytovatelů služeb
   3. správnost popisu služby
   4. řádné plnění smluvně ujednaných nájemních cestovních služeb.

   14.2 Odpovědnost CK ADRIALIN za škody, které nejsou fyzickýn poškozením, je omezena na trojnásobek ceny za zájezd, pokud nebyla škoda klientovi způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo pokud CK ADRIALIN neodpovídá za škodu vzniklou klientovi z důvodu zavinění poskytovatele služeb.

   14.3 Žádost o náhradu škody od ADRIALINU je omezena nebo vyloučena tak, jak stanoví mezinárodní dohody a příslušné zákonné předpisy, které mají být použity na služby poskytnuté poskytovatelem služby, žádost o náhradu škody od poskytovatele služby lze vystavit jen za stanovených podmínek nebo omezení, nebo je za stanovených podmínek vyloučena.

   14.4 V rámci zákonných ustanovení jste v případě eventuálně vzniklých závad v poskytovaných službách povinni učinit vše, co je ve Vašich silách, abyste napomohli k odstranění těchto závad a případně vzniklé škody udrželi na minimální úrovni nebo jim zabránili. Z toho vyplývá především povinnost neprodleně oznámit reklamace přímo na místě příslušné/kontaktní osobě uvedené v cestovních podkladech. Při záměrném zanedbání povinnosti neprodleného nahlášení škod zaniká povinnost poskytovatele na snížení ceny nebo náhradu škody.

   14.5 Poskytovatelé služeb (majitelé, držitelé klíčů, agentury atd.) nemají funkci zástupce a nejsou zástupci ADRIALINU a tudíž nemají ani pravomoci přijímat stížnosti, vystavovat právní přihlášení ani je přijímat.

   14.6 Nároky z důvodu poskytnutí služeb neodpovídajících cestovní smlouvě můžete uplatnit do jednoho měsíce od ukončení cesty stanoveného ve smlouvě vůči CK ADRIALIN, přičemž naléhavě doporučujeme písemnou formu. Vaše cestovní kancelář není oprávněna přijímat přihlášení záručních nákladů a nákladů na náhradu škody. Předpokladem je, že cestovní služby nebo náhradní služby, které jste přijali, nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou, že jste vady bez zbytečného odkladu oznámili a že nedošlo k dostatečné nápravě. Pokud zájezd bude v důsledku vady závažně negativně ovlivněn, jste oprávněni vypovědět cestovní smlouvu. Předpokladem je vždy, že jste CK ADRIALIN požádali o nápravu a stanovili náhradní lhůtu a že tato lhůta bezvýsledně uplynula.

   14.7 Za údaje uvedené v popisu obcí nenese ADRIALIN žádnou odpovědnost, jelikož nejsou předmětem smlouvy a nemůže jejich sepsání nijak ovlivnit ani ověřit jejich správnost.

   14.8 Mezi Vámi a společností ADRIALIN je ujednána promlčecí lhůta v délce 6 měsíců po smluvně plánovaném ukončení zájezdu.

   14.9 Postoupení nároků vůči společnosti ADRIALIN třetím osobám, a to i manželům a příbuzným 1. stupně, je vyloučeno. Také právní realizace stížnosti účastníka zájezdu třetí osobou jejím jménem není možná.

   14.10 Poškození zavazadel nebo zpožděné dopravení zavazadel u leteckých zájezdů a jiných přepravních služeb byste měli neprodleně na místě oznámit také příslušným přepravním společnostem a vyžádat si písemné potvrzení (např. lost report u leteckých dopravců), aby nedošlo k zániku uplatnění nároků dle mezinárodních dohod.

   15. Ustanovení zájezdu

   15.1 Pro Chorvatsko, Itálii, Španělsko, Francii, Rakousko a Turecko potřebují občané členských států EU při vstupu platný cestovní pas nebo občanský průkaz (při pobytu do 30 dnů).

   15.2 Státní příslušníci ze zemí mimo EU sami zodpovídají za dodržení veškerých vízových a celních předpisů a předpisů o očkování, důležitých pro realizaci cesty. Veškeré škody, zejména úhrada nákladů na odstoupení od smlouvy, které vyplývají z nerespektování těchto předpisů, jdou k Vaší tíži.

   15.3 Za příplatek ve výši 20,00 EUR Vám vystavíme zvláštní potvrzení, která jsou potřebná pro žádost o vízum. Tato potvrzení Vám zašleme poštou.

   16. Působení a příslušnost soudu

   16.1 Neúčinnost jednotlivých ustanovení nájemní smlouvy nemá vliv na účinnost celkové nájemní smlouvy.

   16.2 Zákazník může na poskytovatel podat žalobu pouze v místě jeho sídla.

   16.3 Pro podání žalovy poskytovatele proti zákazníkovi je rozhodující bydliště zákazníka. V případě podání žaloby proti zákazníkovi popř. smluvním partnerům v rámci nájemní smlouvy, kterými jsou obchodníci, právnické osoby veřejného nebo soukromého práva nebo osoby, jejichž místo trvalého nebo běžného pobytu je v zahraničí, nebo jejichž místo trvalého nebo běžného pobytu není v době podání žaloby známé, je ujednána soudní příslušnost v místě sídla poskytovatele.

   16.4 Výše uvedená ustanovení neplatí,

   • jestliže a pokud ze smluvně neujednaných ustanovení mezinárodní dohody, která jsou aplikována na nájemní smlouvu ujednanou mezi zákazníkem a poskytovatelem, vyplývá něco jiného ve prospěch zákazníka nebo
   • jestliže a pokud jsou smluvně neujednaná ustanovení v členské zemi EU, jíž je zákazník občanem, a které jsou aplikovatelné na nájemní smlouvu, pro zákazníka výhodnější než předložená ustanovení nebo příslušné zákonné předpisy.

   16.5 Evropská komise připravila platformu pro účely řešení sporů online. Platformu najdete na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa: cs@adrialin.com .

   doplnění Všeobecných obchodních podmínek

   Stav: 28.11.2013

   Doplněk 1: Okružní plavby na motorových plachetnicích v Chorvatsku

   17.1 Veškeré lodě, nabízené společností ADRIALIN, splňují podmínky chorvatského rejstříku plavidel a ostatní zákonné předpisy ohledně jejich stavu a jejich bezpečnostního vybavení. V zájmu bezpečnosti může v případech vyšší moci, např. při havárii nebo poškození motoru, dojít ke změnám průběhu zájezdu, nasazení jiných lodí nebo k doplutí do nejbližšího přístavu, k němuž je posádka vyzvána z opatrnosti. Eventuální nároky na plnění ze záruky tím v tomto smyslu nebudou dotčeny.

   17.2 Všichni účastníci zájezdu musí respektovat nařízení příslušného kapitána a vyvěšený lodní řád. V případě nedodržování těchto podmínek si kapitán vyhrazuje právo na vykázání hostů z lodi. Všichni účastníci zájezdu jsou taktéž povinni předat kapitánovi v den příjezdu na loď svůj cestovní pas.

   17.3 Není dovoleno nosit na palubu vlastní potraviny a nápoje, s výjimkou ovoce a pečiva.

   17.4 Náklady za poškození lodního vybavení nese host a budou uhrazeny kapitánovi.

   17.5 V případě reklamací se prosím obraťte na kapitána.

   17.6 Vezměte si s sebou vlastní ručníky (v kajutách kategorie A a A+ budou hostům zapůjčeny 2 ručníky na týden). Další ručníky si lze zapůjčit za příplatek ve výši 3,00 EUR (ručníky), popř. 4,00 EUR(plážové osušky).

   17.7 Z důvodu speciálních podmínek a požadavků pro kotvení v některých chorvatských přístavech kotví lodě bok po boku tak, že musí cestující překročit mezeru mezi loděmi, aby se dostali na břeh. V tomto případě musí být cestující při překračování velmi opatrní a činí tak na vlastní riziko.

   17.8 Účast na cyklistických a turistických akcích je na vlastní nebezpečí každého účastníka výpravy. Účastník souhlasí s tím, že bude respektovat pokyny a rozhodnutí průvodce. Průvodce si vyhrazuje právo změnit trasu z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo z důvodu všeobecných znalostí skupiny. Účastník výpravy nese plnou odpovědnost za vypůjčené kolo a vybavení, které mu bylo poskytnuto. Zavazuje se k tomu, že veškeré zapůjčené vybavení vrátí v původním stavu.

   Doplněk 2: Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (RRS)

   18.1 Pokud se zákazník rozhodne pro pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (RRS) od společnosti ADRIALIN, budou tyto splatné po uzavření cestovní smlouvy.

   18.2.1 Pokud jste si zarezervovali alternativní pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty, upustíme od vymáhání smluvně stanovených stornopoplatků (po odečtení 20 % spoluúčasti), jestliže účastník zájezdu cestu nenastoupí z následujících důvodů:

   • Úmrtí, těžký úraz, nečekané závažné onemocnění nebo alergická reakce účastníka zájezdu na očkování;
   • Škody na majetku účastníka zájezdu vzniklé v důsledku požáru, živelních pohrom nebo trestného jednání třetích osob, pokud je škoda značná nebo je ke zjištění rozsahu škod nutná přítomnost účastníka zájezdu;
   • nečekaná výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, podmíněná situací v podníku, pokud je spojená se ztrátou pracovního místa účastníka zájezdu;
   • zahájení pracovního poměru ze strany účastníka zájezdu, pokud byl tento při rezervaci zájezdu nahlášený jako nezaměstnaný a pokud úřad práce se zájezdem souhlasil;
   • nečekané povolání účastníka zájezdu k výkonu základní vojenské služby, k výkonu náhradní vojenské služby nebo k výkonu jiné s tím spojené služby, jestliže není možné termín nástupu posunout a účastník zájezdu nemůže požadovat náhradu nákladů na stornopoplatky od třetí osoby;
   • opakování nesložené zkoušky účastníka zájezdu ve škole nebo na univerzitě, pokud je účelem této zkoušky zabránění prodloužení školní docházky nebo studia, zájezd byl zarezervován před termínem nesložené zkoušky a termín opakované zkoušky spadá do období objednaného zájezdu;
   • tšžký úraz, nečekané závažné onemocnění nebo negativní reakce na očkování u psa účastníka zájezdu, který byl přihlášený k zájezdu spolu se svým majitelem.

   18.2.2 To samé platí pro každého spolucestujícího, který si zájezd a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty zarezervoval spolu s účastníkem zájezdu.

   18.2.3 Důvody uvedené pod písmeny a) a b) platí dále odpovídajícím způsobem, pokud jsou postiženými rodinní příslušníci účastníka zájezdu nebo jemu na roveň postaveného spolucestujícího nebo pokud jsou postiženými osoby, které pečují o k zájezdu nepřihlášené nezletilé osoby nebo péči vyžadující rodinné příslušníky místo účastníka zájezdu nebo místo spolucestujícího. Pokud si zájezd společně zarezervovaly více než 4 osoby, platí pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty pouze pro ty účastníky zájezdu nebo spolucestující, jejichž rodinní příslušníci nebo ošetřované osoby jsou postiženy.

   18.3 Účastník zájezdu a každý jeho spolucestující je povinen,

   • po vzniku důvodu k odstoupení od smlouvy zájezd stornujte bezodkladně, aby byly náklady na toto stornování co nejnižsí;
   • těžký úraz, nečekané závažné onemocnění a alergickou reakci na očkování doložit lékařským potvrzením, psychiatrické onemocnění potvrzením odborného lékaře v oboru psychiatrie, úmrtí pak úmrtním listem. Na vyžádání je třeba předložit potvrzení odborného lékaře a potvrzení o pracovní neschopnosti a otázku neschopnosti nastoupit cestu z důvodu těžkého úrazu nebo nečekaného závažného onemocnění nechat prověřit formou posudku od odborného lékaře. Ošetřující lékaři jsou za tímto účelem zbaveni své povinnosti mlčenlivosti;
   • v případě ztráty pracovního místa je nezbytné předložit písemnou výpověď ze strany zaměstnavatele;
   • v případě zahájení pracovního poměru je nezbytné předložit potvrzení o souhlasu úřadu práce se stornovaným zájezdem;
   • je třeba vyvarovat se všeho, co by mohlo vést ke zbytečnému zvýšení nákladů;
   • postoupit nároky na odškodnění vůči třetím osobám ve výši stornopoplatků poskytovateli.

   18.4 Pokud účastník zájezdu nebo jeho spolucestující poruší některou z těchto povinností, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty zaniká. Toto neplatí, pokud účastník zájezdu nebo jeho spolucestující prokáže, že nejednal ani úmyslně ani hrubě nedbale. Dále toto neplatí, jestliže účastník zájezdu nebo jeho spolucestující prokáže, že jednal pouze hrubě nedbale a porušení povinností se kauzálně neprojevilo na výši stornopoplatků.

   18.5 Spoluúčast účastníka zájezdu nebo jeho spolucestujícího činí 20 % hrazenéo odškodnění na každou vzniklou pojistnou událost související se zrušením cesty.

   Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkované nabídky

   Stav: 26.04.2019

   Následující podmínky upravují právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švýcarsko (následně uváděna jako ADRIALIN) a jsou součástí zprostředkovatelské smlouvy.

   Tyto podmínky platí pro

   • zprostředkovávané ubytovací služby jiného poskytovatele. Platba bude uhrazena příslušnému poskytovateli služeb přímo na místě.
   • Zprostředkování pronájmu vozu od Sunny Cars GmbH.

   Při rezervaci se text smlouvy neukládá. Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Vám k dispozici ve formátu PDF, si do paměti můžete uložit sami.

   1. Pozice společnosti Adrialin a právní vztahy

   1.1 V případě pronájmu ubytování jiného poskytovatele nebo vozuod SunnyCars nebude ADRIALIN organizovat tyto zájezdy na vlastní odpovědnost ve smyslu ustanovení cestovního práva a přebírá tak pozici zprostředkovatele mezi Vámi a poskytovatelem. Jako takoví ručíme za řádné zprostředkování cestovních služeb nabízených na tomto portálu dle zákonných ustanovení a předložených podmínek zprostředkování. Z nich vyplývají vzájemná práva a povinnosti mezi ADRIALIN a Vámi.

   1.2 Svou rezervací poskytujete příslušnému poskytovateli závazný souhlas k uzavření nájemní nebo ubytovací smlouvy. Vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi a poskytovatelem služeb vyplývají ze zákonných ustanovení a jejich všeobecných obchodních podmínek, které máte možnost prostudovat v rámci procesu rezervace a také vyjádřit svůj souhlas. Zde jsou uvedeny mimo jiné nejdůležitější podmínky týkající se platby ceny zájezdu a stornování.

   2. Smlouva o zprostředkování

   2.1 Rezervaci mohou být dospělou osobou provedeny písemně, ústně, telefonicky nebo online. Svou rezervací pověřujete Adrialin, aby pro Vás u příslušného poskytovatele zajistila požadované cestovní služby. Současně tak udělujete příslušnému poskytovateli závazný souhlas s uzavřením smlouvy.

   2.2 ADRIALIN ručí pouze za řádné prostředkování rezervovaných služeb, nikoli však za jejich provedení. Realizace služeb je součástí smlouvy mezi Vámi a příslušným poskytovatelem.

   2.3 Při rezervaci nám můžete sdělit Vaše přání, která předáme poskytovateli. Je však nutné respektovat, že ani ADRIALIN ani poskytovatel neručí za jejich splnění.

   2.4 Pro účely splnění žádosti o zprostředkování pověřujete nás, abychom za Vás Vaším jménem předali příslušnému poskytovateli důležitá prohlášení. To platí především také pro případ změny rezervace nebo storna zájezdu na základě Vašeho pověření.

   3. Kontrola a oprava rezervačních údajů

   3.1 Jako cestující jste povinni se před kliknutím na odkaz „závazně objednat a uhradit“ ubezpečit o tom, že jsou údaje o zájezdu i Vaše osobní údaje v pořádku a správně uvedeny.

   3.2 V návaznosti na Vaši rezervaci obdržíte potvrzení o doručení společně se shrnutím Vaší rezervace a s Vašimi údaji. Po obdržení potvrzení o doručení Vaší rezervace jste povinni provést ještě jednou kontrolu údajů a v případě nesrovnalostí nás ihned kontaktujte, abychom případné nesrovnalosti okamžitě opravili.

   3.3 V případě provedení dodatečné opravy mohou být ze strany poskytovatele požadovány poplatky, které Vám budou vyúčtovány.

   4. realizace platby

   4.1 Platba se provádí přímo příslušnému poskytovateli služeb. Po odeslání Vaší rezervace nebo přímo na místě obdržíte poskytovatelem vystavenou fakturu.

   4.2 Pokud je to možné, předáme společnosti Sunny Cars zvolený typ platby, který jste zadali při rezervaci pronájmu vozu v souvislosti s rezervací ubytování nebo paušálního zájezdu.

   4.2.1 Jestliže hradíte ubytování nebo paušální zájezdový balíček formou inkasa, vyjadřujete svůj výslovný souhlas s postoupením Vašeho bankovního spojení společnosti Sunny Cars pro účely odečtení ceny za pronajaté vozidlo.

   4.2.2 Pokud budete úhradu ubytování nebo paušálních zájezdových služeb hradit platební kartou, budete pro účely úhrady ceny za pronájem vozu přesměrování na samostatný platební formulář od Sunny Cars, v němž ještě jednou zadáte údaje pro odúčtování ceny za pronájem vozu prostřednictvím Sunny Cars nebo můžete zvolit jiný typ platby.

   4.2.3 Budete-li ubytování nebo paušální zájezdové sužby hradit prostřednictvím PayPal, předáme informaci o zvoleném typu platby společnosti Sunny Cars. Společně s potvrzením o rezervaci od Sunny Cars obdržíte odkaz, jehož prostřednictvím můžete na svém účtu PayPal potvrdit platbu pro Sunny Cars.

   4.3 Pokud bude platba ceny provedena na místě, musí být uhrazena v příslušné místní měně.

   5. Změny stávajících rezervací

   5.1 Zda a za jakých podmínek je možné provádět změny stávající rezervace, je stanoveno ve všeobecných obchodních podmínkách poskytovatele služeb.

   5.2 Splatné poplatky za změnu nebo zrušení rezervace se řídí všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb.

   5.3 Požadavek na změnu rezervace za Vás rádi předáme poskytovateli služeb. Z důvodu vzájemné prokazatelnosti Vám doporučujeme sdělení požadavku na změnu textovou formou.

   6. Odstoupení od rezervace zájezdu a předčasné ukončení zájezdu

   6.1 Jako cestující můžete od rezervace kdykoli před nástupem cesty odstoupit. Ve všech takových případech platí, že je ze strany provozovatelů ubytovacích objektů požadován poplatek za storno. Výše poplatku za odstoupení od rezervace je uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách příslušného provozovatele ubytovacího objektu.

   6.2 Storno lze provést naším prostřednictvím. Odstoupení od rezervace sice není vázáno konkrétní formou, z důvodu oboustranné prokazatelnosti Vám však doporučujeme, abyste nám své odstoupení doručili v písemné podobě. Pro odstoupení je podstatné doručení prohlášení o odstoupení.

   6.3 Doporučujeme Vám uzavřít pojištění pro případ odstoupení od rezervace, které za Vás v případě stornování zájezdu dle příslušných ustanovení pokryje náklady na poplatky za storno.

   6.4 V případě předčasného ukončení zájezdu zpravidla nedochází ze strany poskytovatele služeb k vrácení peněz za nevyužité služby. Zde doporučujeme uzavřít pojištění pro případ přerušení zájezdu.

   7. Cestovní služby

   7.1 Typ a rozsah neposkytnutých smluvně ujednaných služeb se řídí popisem zájezdu a všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele.

   7.2 Za poskytnutí cestovních služeb je odpovědný pouze poskytovatel služeb.

   8. Odpovědnost a promlčecí lhůta

   8.1 Při rezervaci nabídek jiných poskytovatelů vstupuje ADRIALIN do pozice zprostředkovatele. Smluvním partnerem a odpovědnou osobou za poskytnutí a splnění smluvně ujednaných cestovních služeb je příslušný poskytovatel služeb. ADRIALIN ručí v rámci povinné péče řádného obchodníka pouze za řádné zprostředkování těchto služeb

   8.2 Smluvní odpovědnost společnosti ADRIALIN jako zprostředkovatele plynoucí ze smlouvy o zprostředkování je v případě jakéhokoli poškození zákazníka, nejedná-li se o tělesnou újmu, omezena na trojnásobek ceny zájezdu zprostředkovaného výkonu, pokud nebylo poškození zákazníka způsobeno ze strany ADRIALIN záměrně či hrubou nedbalostí.

   8.3 Žádáme Vás o to, abyste jakékoli nároky vůči společnosti ADRIALIN uplatnili ihned, nejpozději však jeden měsíc po ukončení zájezdu.

   8.4 Nároky na náhradu škody vůči ADRIALIN plynoucí ze zprostředkování zájezdu, nejedná-li se o ublížení na životě, o tělesnou nebo zdravotní újmu, včetně smluvních nároků na bolestné, které se nezakládají na nedbalém porušení povinností společnosti ADRIALIN nebo na úmyslném či nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pomocníka společnosti ADRIALIN při plnění povinností, nebo které se nezakládají na hrubě nedbalém porušení povinností společnosti ADRIALIN nebo na úmyslném či hrubě nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pomocníka společnosti ADRIALIN při plnění povinností, jsou po jednom roce považovány za promlčené. V ostatních případech platí zákonná ustanovení týkající se promlčecí lhůty.

   8.5 Nároky z důvodu vykonání cestovních služeb v rozporu se smlouvou musí být poskytovateli služeb předloženy do jednoho měsíce po smluvně stanoveném ukončení.

   9. Ustanovení týkající se příjezdu, očkovací a celní nařízení

   9.1 Za splnění všech podmínek pro vjezd do dané země, očkovacích a celních předpisů, které jsou pro realizaci zájezdu důležité, nesete sami zodpovědnost.

   9.2 Včas si zjistěte informace o nařízeních, která pro Vás platí. Za poskytnutí informací o platných podmínkách výjezdu do příslušné země je odpovědný poskytovatel služeb. Němečtí občané se mohou v této souvislosti informovat na internetových stránkách ministerstva zahraničí (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit). Příslušníkům jiných států doporučujeme, aby se včas informovali u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

   9.3 Pokud jsou pod příslušným odkazem uvedeny informace k tomuto tématu, nenese ADRIALIN žádnou zodpovědnost za úplnost a správnost uvedených údajů.

   9.4 Veškeré újmy, především úhrada nákladů za odstoupení, které vzniknou z důvodu nedodržení těchto předpisů, budou hrazeny na Vaše náklady.

   10. Ochrana dat

   Informace o ochraně údajů a manipulaci s Vašimi osobními údaji najdete v našem dokumentu Ochrana dat

   11. Závěrečná ujednání

   11.1 Neúčinnost jednotlivých ustanovení smlouvy s příslušným poskytovatelem nemá vliv na účinnost ostatních ustanovení nebo zprostředkovatelské smlouvy.

   11.2 Zákazník smí vůči společnost ADRIALIN zažalovat pouze v místě sídla firmy.

   11.3 V případě podání žaloby ze strany ADRIALIN vůči zákazníkovi je rozhodující trvalé bydliště zákazníka. V případě podání žaloby vůči zákazníkovi, popř. smluvnímu partnerovi plynoucího ze smlouvy o zprostředkování, obchodníkům, právním osobám veřejného nebo soukromého práva nebo osobám, kteří mají trvalý pobyt nebo místo jejich obvyklého pobytu v zahraničí, nebo není v době podání žaloby místo jejich trvalého či obvyklého pobytu známé, je ujednána soudní příslušnost v místě sídla společnosti ADRIALIN.

   11.4 Výše uvedená ustanovení neplatí,

   • jestliže a pokud ze smluvně nenahraditelných ustanovení mezinárodních dohod, která jsou aplikovatelná na zprostředkovatelskou smlouvu mezi zákazníkem a zprostředkovatelem, vyplývá ve prospěch zákazníka něco jiného nebo
   • jestliže a pokud jsou na zprostředkovatelskou smlouvu aplikovatelná, nenahraditelná ustanovení v členském státě EU, jehož je zákazník příslušníkem, pro zákazníka výhodnější než předložená ustanovení nebo odpovídající zákonné předpisy.
   Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci paušálních leteckých zájezdů

   Stav: 09.10.2018

   Následující podmínky řídí právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a společností Adrialin Blue GmbH (dále označována jako ADRIALIN BLUE) a je součástí cestovní smlouvy. Při rezervaci se text smlouvy neukládá. Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Vám k dispozici ve formátu PDF, si do paměti můžete uložit sami.

   1. Právní vztahy

   1.1 Právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a Adrialin Blue GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švýcarsko, zapsaná u okresního soudu Luzern pod číslem CH-100.4.805.078-4 (následně uváděna jako ADRIALIN BLUE, ?zprostředkovatel zájezdu? nebo?zprostředkovatel?) se řídí zákonnými předpisy a následujícími cestovními podmínkami, které doplňují zákonná ustanovení. Každý zákazník svým přihlášením zájezdu uznává tyto podmínky pro sebe a spolu s ním přihlášené osoby jako závazné.

   1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoli k dispozici v katalogu a online (verze pro tisk)

   2. Uzavření cestovní smlouvy

   2.1 Zájezdy u ADRIALIN BLUE mohou písemně, ústně, telefonicky nebo online objednávat zletilé osoby. Objednáním zájezdu závazně poskytujete ADRIALIN BLUE souhlas k uzavření cestovní smlouvy, přičemž jste do písemného potvrzení nebo zamítnutí ze strany ADRIALIN BLUE vázáni na Vaši nabídku. Cestovní smlouva bude nejpozději do 7 dnů realizována online doručením potvrzení rezervace/faktury v textové podobě a ze strany ADRIALIN BLUE doručena e-mailem. Upozornění: ze strany ADRIALIN BLUE e-mailem doručené automatické potvrzení o přijetí objednávky zájezdu, které je u online-rezervací zasíláno, není potvrzením rezervace.

   2.2 Upozorňujeme na to, že podle zákonných předpisů není možné uplatnit u nabízených služeb právo na odvolání, nýbrž platí pouze zákonné právo na odstoupení nebo vypovězení.

   2.3 Jiné cestovní kanceláře vystupují jen jako zprostředkovatelé.

   2.4 Pokud objekt není dostupný, může ADRIALIN BLUE nabídnout zákazníkovi jedenu nebo více adekvátních alternativních nabídek. Touto novou nabídkou nejste Vy ani zprostředkovatel zájezdu vázáni Pokud budete chtít tuto nabídku přijmout, bude se postupovat stejně jako při nové přihlášce.

   2.5 Požadavky zákazníků při rezervaci rádi převezmeme a předáme je pronajímatelům, resp. provozovatelům. Upozorňujeme však na to, že ADRIALIN BLUE nemůže zaručit jejich splnění. Speciální požadavky a rezervace pod podmínkou a vedlejší ústní ujednání jsou platné pouze tehdy, pokud budou ze strany ADRIALIN BLUE písemně potvrzeny.

   3. Zaplatit

   Během procesu rezervace si můžete zvolit z následujících možností plateb:

   • Platba platební kartou
   • Platba inkasem (pouze v Německu a Rakousku)
   • platba prostřednictvím účtu PayPal
   • Platba přímým bankovním převodem.

   Citlivá osobní data používaná online, jako číslo kreditní karty nebo účtu, jméno a adresa, přitom budou uzamčena v rámci služby s využitím technologie SSL.

   3.1 Zaplatit

   3.1.1 Provedením rezervace je záloha splatná ihned. Doplatek je splatný 42. druhý den před nástupem zájezdu. Výše zálohy a doplatku bude pro Vás udána na naší internetové stránce po kalkulaci ceny a uvedena v potvrzení rezervace. U krátkodobých rezervací, které proběhnou během 42 dnů před nástupem zájezdu, je celá cena zájezdu splatná ihned.

   3.1.2 Nebude-li splatná částka včas připsána na účet ADRIALIN BLUE, může ADRIALIN BLUE platbu odmítnout. Kromě toho může ADRIALIN BLUE po zaslání upomínky a stanovení lhůty smlouvu vypovědět. Zprostředkovatel může jako náhradu škody požadovat poplatky za odstoupení podle odstupňovaných storno poplatků uvedených v bodech 7.2 popř. 7.3 za předpokladu, že v daném okamžiku již neexistuje nedostatek opravňující k odstoupení.

   3.2 Platba inkasem (pouze prostřednictvím německého nebo rakouského bankovního účtu)
   Při platbě formou inkasa opravňujete ADRIALIN BLUE, aby za pomoci Sparkasse Baden-Baden – Gaggenau, realizovala inkasní platby z uvedeného účtu prostřednictvím SEPA a svému peněžnímu ústavu dáte souhlas k provedení této inkasní platby. Předběžná oznamovací lhůta je zkrácena na jeden den. Platí podmínky ujednané s Vaším peněžním ústavem. Inkasní platby nelze provádět ze spořicích účtů.

   3.3 Platba přímým bankovním převodem
   Při platbě formou přímého platebního převodu budete při procesu rezervace přesměrováni na platební formulář, jehož prostřednictvím na základě zadání Vašich údajů pro online bankovní transakce potvrdíte platbu ve prospěch bankovního účtu našeho poskytovatele finančních služeb BS PAYONE. Vaše platba bude následně převedena z účtu BS PAYONE na účet ADRIALIN BLUE. Jestliže je za rezervaci stanoven pozdější termín splatnosti doplatku, obdržíte společně s potvrzením rezervace údaje o bankovním spojení pro účely úhrady doplatku.

   3.4 Platba platební kartou
   Pokud nám pro účely platby poskytnete údaje o Vaší platební kartě, souhlasíte s tím, že budou splatné částky na úhradu zálohy a doplatku po dobu 30 dnů před jejich splatností prostřednictvím Adrialin Blue GmbH na Vaší platební kartě rezervovány.

   3.5 Informace o zabezpečení finančních prostředků zákazníka
   Vámi uhrazené částky jsou zabezpečeny pojištěním finančních prostředků zákazníka, které poskytuje Swiss Travel Security, Zürcherstrasse 49, 8903 Birmensdorf, Švýcarsko, tel.: +41 (0)44 439 60 60. V případě insolvence zprostředkovatele jste povinni uplatnit Vaši pohledávku u poskytovatele pojištění finančních prostředků zákazníka do 60 dnů po uskutečnění zájezdu a doručit podklady k zájezdu (potvrzení rezervace, fakturu atd.) a doklady o zaplacení výhradně v originální provedení.
   Další informace najdete na https://star.ch/swiss-travel-security-sts

   3.6 Jestliže je cena zájezdu zobrazen v jiné měně než v eurech, je cena uvedená v cizí měně pouze orientační.

   4. Podklady k zájezdu

   4.1 Za realizovanou platbu ceny zájezdu bude zákazníkovi odeslán cestovní poukaz. Tento poukaz Vás ve vztahu k poskytovateli služeb opravňuje k užívání rezervovaných služeb. Popř. zde může být uveden popis cesty k cestovní agentuře nebo k rezervovanému objektu, případně jejich adresa, telefonní číslo a časové rozmezí pro přihlášení pobytu. Dále zde najdete veškeré informace o Vašem letu a popř. o Vašem rezervovaném transferu. Upozorňujeme na to, že zbývající podklady k zájezdu obdrží zákazník až po připsání celé ceny zájezdu.

   4.2 Bezodkladně nás prosím informujte, jestliže od nás jako objednavatel zájezdu nejpozději do 5 dnů před nástupem na dovolenou nedostanete své cestovní podklady. V tomto případě Vám je, za předpokladu, že jsme odbrželi Vaši platbu, okamžitě zašleme. Pokud nás o tom neinformujete a dovolenou nenastoupíte z důvodu chybějících cestovních podkladů, budeme nuceni postupovat stejným způsobem jako v případě odstoupení od smlouvy, které je spojené s příslušnými poplatky.

   5. Služby, ceny

   5.1 Pro rozsah a typ služeb poskytnutých v rámci cestovní smlouvy ADRIALIN BLUE platí výhradně popisy, obrázky a údaje o cenách uvedené v katalogu popř. na internetových stránkách ADRIALIN BLUE, které platí pro daný termín zájezdu a slouží jako podklad k uzavření smlouvy, jakož i k tomu se vztahující údaje v potvrzení zájezdu. Vedlejší ujednání, které mění rozsah smluvně ujednaných výkonů, musí být výslovně písemně potvrzeny.

   5.2 Zda jsou následující služby a vedlejší náklady zahrnuty v ceně, zjistíte z popisu příslušného objektu: spotřeba elektřiny, vody a plynu, ložní prádlo, konečný úklid a jiné dodatečné služby, které jsou jako takové rozepsány.

   5.3 Jiné dodatečné služby jsou vypsány a platí se na místě.

   5.4 Při předávání klíčů může být požadována přiměřená částka (kauce) jako pojistka pro případ eventuálních škod. Její vrácení nebo zúčtování proběhne tehdy, jestliže jsou bytová jednotka a inventář při ukončení pobytu předány v řádném a čistém stavu.

   5.5 Závěrečný úklid v bytech a ve vilkách provádíte vždy Vy coby klient, nezávisle na závěrečném úklidu zajišťovaném pronajímatelem. K závěrečnému úklidu patří umytí a uklizení nádobí, odstranění všech odpadků a zametení všech místností, tak, aby bylo možno předat předmět nájmu v čistém stavu.

   5.6 V popisu objektu jsou uvedeny informace o tom, zda jsou v pronajímaném objektu k dispozici ručníky, nebo je nutné mít své vlastní. Utěrky na nádobí jsou v některých případech poskytnuty pronajímateli, všeobecně však doporučujeme vzít si své vlastní. V každém případě je nutné mít svůj vlastní toaletní papír (kromě pobytů v hotelu), prostředek na mytí nádobí a čisticí prostředky.

   5.7 V případě, že jsou k dispozici přistýlky a/nebo dětské postýlky, najdete u příslušného popisu objektu odpovídající informaci. Přistýlky a dětské postýlky musí být v každém případě objednány a zpětně potvrzeny při rezervaci, a ve voucheru musí být uvedena odpovídající poznámka.

   5.8 V popisu objektu je také uvedeno, zda je či není povoleno domácí zvíře. Přítomnost domácího zvířete musí být každopádně uvedena při rezervaci zájezdu, a to i tehdy, jestliže je dle popisu povoleno. Povolení v zásadě platí pouze pro jedno domácí zvíře. Pokud domácí zvířata povolena nejsou, neznamená to automaticky, že v domě nebo v rekreačním areálu žádná zvířata nepotkáte, nebo že se ve Vámi rezervovaném objekt občas zvíře nenachází. Pokud platí povolení pro domácí zvířata, pak není považováno za automatické, že se smí všude libovolně pohybovat. V mnoha venkovních areálech, např. u bazénů nebo na zelených plochách, je psům vstup zakázán. To stejné platí pro jejich přítomnost v restauracích a podobných zařízeních. Může se také objevit nařízení, že musí být psi připevněni na vodítku. Psům je zakázán vstup do bazénů v samostatných domech. Na mnoha místech je zakázán vstup domácích zvířat na úseky pláží nebo celé pláže. Pak je často nutné být mobilní.

   5.9 U zvláštních nabídek, např. 14=10 nebo 7=5, u procentuálních slev z ceny nájemného, u akcí jako jsou např. slevy za včasnou rezervaci nebo speciální nabídky, je nutno případně zaplatit variabilní vedlejší náklady za celou dobu pobytu. Pokud pobyt překročí u zvláštních nabídek dva turnusy, vychází se vždy z nižší ceny za týden, resp. za den jako sleva.

   5.10 V ceně zájezdu jsou zahrnuty lety ve kategorii economy class pro všechny osoby přihlášené při rezervaci. Každá dospělá osoba a dítě nad dva roky mají dovoleno jedno zavazadlo k uložení do zavazadlového prostoru, které musí splňovat maximální povelnou hmotnost příslušné společnosti, a jedno malé příruční zavazadlo. V souvislosti se zavazadly respektujte podmínky příslušné letecké společnosti.

   5.11 Berte v potaz, že přeprava je pro všechny přihlášené účastníky zájezdu zahrnuta v ceně pouze tehdy, jestliže jste si dopravu v rezervaci vybrali. Informace o délce cesty, které jsou uvedené v nabídkách nebo rezervačních dokumentech, jsou pouze orientační a je u nich přihlíženo k průměrné intenzitě provozu. Upozorňujeme na to, že podle dopravní situace zde může dojít k odchýlení.

   5.12 Zprostředkovává-li ADRIALIN BLUE výslovně cizím jménem programy jiných pořadatelů zájezdů nebo jednotlivé služby jiný poskytovatelů, např. výlety, lety, pronájem vozů, pojištění nákladů pro případ odstoupení atd., pak je ADRIALIN BLUE povinna zajistit pouze řádné zprostředkování, nikoli však službu samotnou. Realizace zprostředkované smlouvy a její obsah se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a případně podmínkami příslušného smluvního partnera.

   5.13 Jako cestující akceptujete dodatečné navýšení ceny až o 8 % ceny zájezdu do 20 dnů před nástupem zájezdu, pokud se toto navýšení zakládá na zvýšení ceny za dopravu, zvýšení daní a jiných poplatků za cestovní služby nebo na změně směnného kurzu, který je pro daný zájezd směrodatný.. Samozřejmě záleží na Vás jako cestujícím, zda prokážete, že došlo k dodatečnému snížení ceny u uvedených částí a máte v tomto případě nárok na dodatečné snížení ceny.

   6. Změny služeb

   6.1 Odchylky a změny u poskytnutých jednotlivých cestovních služeb od ujednaného obsahu cestovní smlouvy, které je nutné provést po uzavření smlouvy a které nejsou z naší strany způsobeny porušením důvěry, jsou povoleny pouze tehdy, pokud se nejedná o změny a odchylky závažné a nenaruší celkové nastavení rezervovaných zájezdů. To platí také především pro případné změny letových časových údajů. Případné nároky na záruční plnění zůstávají nedotčeny, pokud změněné služby vykazují nedostatky.

   6.2 Práva uvedená v předcházejícím odstavci Vám příslušejí i v případě podstatné změny zájezdu a musí být uplatněna rovněž bez zbytečného odkladu po oznámení podstatné změny.

   6.3 Zákazník nemá po uzavření smlouvy nárok na změnu v souvislosti s termínem zájezdu, destinací, místem příjezdu, ubytováním nebo způsobem přepravy (změna rezervace). Budou-li přesto na Vaši žádost změny v rámci rezervace provedeny, bude dodatečně k nové ceně zájezdu připočten poplatek ve výši 30 EUR. To platí především pro změny jmen. Ostatní změny rezervací budou zpracovány stejně jako odstoupení.

   6.4 V průběhu posledních 7 dnů před nástupem již nelze provést změnu rezervace.

   6.5 Případné dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti se změnou rezervace, budou zákazníkovi vyúčtovány v souladu se zvoleným typem platby.

   6.6 Nebudete-li jednotlivé cestovní služby, které vám byly řádně nabídnuty, požadovat z důvodů, které jsou přisuzovány Vám (např. z důvodu předčasného návratu nebo z jiných naléhavých důvodů), nemáte nárok na náhradu poměrné částky z ceny zájezdu.

   7. Odmítnutí zájezdu

   7.1 Kdykoli před nástupem zájezdu můžete od rezervace odstoupit. Prohlášení o odstoupení není vázáno na konkrétní formu, z důvodu prokazatelnosti pro obě strany však doporučujeme písemné prohlášení o odstoupení nebo e-mail s potvrzovacím požadavkem. Pro odstoupení je rozhodující doručení prohlášení o odstoupení společnosti ADRIALIN BLUE.

   7.2 Náš požadavek v podobě paušální částky určený na pokrytí poplatku za odstoupení od rezervace činí:
   V případě storna

   • do 30 dnů před příjezdem: 45 % z ceny zájezdu
   • do 29 až 22 dnů před příjezdem: 50 % z ceny zájezdu
   • do 21 až 15 dnů před příjezdem: 65 % z ceny zájezdu
   • v průběhu 14 až 10 dnů před příjezdem: 75 % z ceny zájezdu
   • do 9 až 7 dnů před příjezdem: 85 % z ceny zájezdu
   • do 7 až 4 dnů před příjezdem: 90 % z ceny zájezdu
   • V případě pozdějšího storna nebo nenastoupení k zájezdu: 95 % z ceny zájezdu

   7.3 Odlišným způsobem, než jak je uvedeno v nařízení o odstoupení, se postupuje v případě, že využijete Vašeho práva zařadit do rezervace náhradníka. Podmínkou však je, aby byla společnost ADRIALIN BLUE, jako pořadatel zájezdu, před začátkem zájezdu informována závazným sdělením, aby mohly být provedeny potřebné změny dispozic. Dále je podmínkou, aby náhradník splňoval speciální požadavky v souvislosti se zájezdem a aby tomu nebránily zákonné předpisy popř. úřední nařízení. Potvrzením o změně jména ze strany pořadatele zájezdu se náhradník stává novým účastníkem cestovní smlouvy a z ní vyplývajících práv a povinností. Upozorňujeme na to, že tímto může dojít ke změně ceny zájezdu. K ceně zájezdu bude dodatečně připočten poplatek za provedení změny ve výši 30,00 EUR.

   7.4 Je na vlastní vůli cestujícího, aby ADRIALIN BLUE jako zprostředkovateli prokázal, že nevznikla žádná škoda, nebo vznikla škoda výrazně nižší, než je požadovaná paušální platba.

   7.5 Pro Vaši jistotu Vám doporučujeme uzavření pojištění storna a pojištění pro případ předčasného ukončení zájezdu u EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, St. Alban-Anlage 56, Postfach , CH-4002 Basel. Požadavek na výše uvedené pojištění můžete uvést v procesu rezervace Vašeho zájezdu.

   8. Odstoupení / výpověď ze strany ADRIALIN BLUE

   8.1 ADRIALIN BLUE může před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy nebo cestovní smlouvu vypovědět.:

   • bez dodržení výpovědní lhůty, jestliže účastník zájezdu/pobytu i přes upozornění dlouhodobě narušuje realizaci zájezdu, nebo svým chováním ohrožuje ostatní, nebo jinak jedná v rozporu se smlouvou.
   • bez dodržení výpovědní lhůty, jestliže je realizace zájezdu výrazně ztížena, ohrožena nebo narušena v důsledku vyšší moci nebo stávky, které nebyly před uzavřením smlouvy předvídány.

   Vypoví-li ADRIALIN BLUE cestovní smlouvu podle bodu a), cena zájezdu propadne.
   Odstoupí-li ADRIALIN BLUE před nástupem zájezdu od smlouvy podle bodu b), budou všechny uhrazené platby neprodleně vráceny, další nároky jsou výslovně vyloučeny. Vypoví-li ADRIALIN BLUE po zahájení zájezdu smlouvu podle bodu b), obdržíte zpět část ceny zájezdu, jejíž výše odpovídá ušetřeným nákladům společnosti ADRIALIN BLUE.

   8.2 Je-li v rozpisu zájezdu nebo v jiných podkladech, které tvoří obsah smlouvy, stanoven minimální počet účastníků, může ADRIALIN BLUE nejpozději do 22. dne před začátkem zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud nebude stanoveného počtu dosaženo. Pokud ADRIALIN BLUE v takovém případě od cestovní smlouvy odstoupí, může zákazník požadovat účast v rámci jiného zájezdu, jestliže je ADRIALIN BLUE schopna zákazníkovi takový zájezd bez příplatku z vlastní nabídky poskytnout. V opačném případě samozřejmě budou zákazníkovi již uhrazené platby vráceny.

   9. Vybavení pronajímaných objektů

   9.1 V apartmánech a ve vilkách je zpravidla k dispozici kompletní nádobí a příbory odpovídající počtu osob uvedených v rezervaci. Lednička patří v každém případě k základnímu vybavení a není proto vždy výslovně zmiňována v popisech objektů. Všechny ostatní technické domácí spotřebiče jsou k dispozici jen tehdy, pokud jsou výslovně zmíněny v popisu.

   9.2 Pokud je možný příjem prostřednictvím satelitu nebo kabelu, je toto v textu označeno jako Sat-TV, resp. Kabel-TV. Tím ovšem není bezpodmínečně zaručeno, že bude možné přijímat také programy v jazyce zákazníka.

   9.3 Pokud je v popisu uveden zahradní nábytek, není zaručeno, že bude k dispozici židle pro každou osobu. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici jen tehdy, když jsou uvedeny v popisu objektu.

   9.4 Všechny nabízené ubytovací možnosti jsou podle místních a v dané zemi obvyklých ustanovení schváleny pro ubytovací účely. Rekreační objekty jsou celkově určeny výhradně k účelům rekreace, což se projevuje na jejich stavebním rázu a vybavení. Koupelna i ložnice mohou být výrazně menší a postele jiné, než na jaké jste zvyklí. Velká část vybavení je především účelově uzpůsobena. Hosté by si měli být vědomi toho, že v jiných zemích platí jiné stavební předpisy. Balkonové a schodišťové zábradlí proto může být výrazně nižší, schody příkřejší, okna a dveře nemusí odpovídat obvyklým průmyslovým normám. Také protihluková izolace objektů není vždy podle obvyklých směrnic, odpovídá však typickým místním podmínkám, z čehož vyplývá, že může být protihluková ochrana odlišná. U rekreačních domů a bytů často pronajímatelé sami v průběhu roku pronajímané objekty obývají, proto mohou být podle okolností části vybavení, ve kterých mají uschovány své osobní věci, uzamčeny. Nájemci mají v každém případě k dispozici dostatek úložných prostor a místa.
   Mezinárodně běžná klasifikace hotelů podle hvězdiček informuje o hotelovém standardu a je založena na příslušné kategorizaci dané země.

   9.5 Metrické údaje v souvislosti s velikostí bytů jsou přibližné a mohou se o 10 % lišit od skutečných rozměrů. Informace o velikosti zahrnují také půdorysnou plochu těch částí, které jsou určeny hostům k užívání. Sem patří především plochy balkonů, lodžií, zimních zahrad nebo teras.

   10. Práva a povinnosti nájemce

   10.1 Vy coby nájemce máte právo užívat celý předmět nájmu a užívacích předmětů. Zavazujete se, že budete s předmětem nájmu a s jeho inventářem a s případnými společnými zařízeními zacházet s maximální možnou pečlivostí.

   10.2 Jste povinni nahradit škodu, která vznikne po dobu nájmu Vaším zaviněním nebo zaviněním osob, které Vás doprovázejí a hostů.

   11. Počet osob

   11.1 Předmět nájmu nesmí být obsazován více osobami, než je uvedeno v katalogu a než je potvrzeno ve voucheru (s výjimkou jednoho dítěte do 2 let).

   11.2 Při obsazení vyšším počtem osob má pronajímatel právo nadbytečné osoby vykázat nebo požadovat poměrné nájemné plus vedlejší náklady.

   12. Časy odletů, check-in a časy odjezdů

   12.1 Čas Vašeho odletu v den příjezdu a odjezdu je uveden v potvrzení Vaší rezervace a ve Vašem cestovním poukazu. V případě změny času odletu budete ze strany ADRIALIN BLUE o změně včas informováni. Check-in na letišti probíhá u většiny letů 120 minut před stanoveným časem odletu. U krátkých letů byste se k přepážce měli dostavit nejpozději 90 minut před stanoveným časem odletu. U středně dlouhých a dlouhých letů byste se k přepážce měli dostavit nejpozději 120 minut před stanoveným časem odletu. Pokud na místo dorazíte později, je to považováno za nedostavení se k odletu a následkem může být neuskutečnění přepravy.

   12.2 Upozorňujeme na to, že u některých leteckých přepravních společností mohou být při přihlášení k odletu na přepážce požadovány dodatečné poplatky. Abyste se vyhnuli dodatečným nákladům, doporučujeme Vám provést check-in online přes internetovou stránku výše uvedené letecké přepravní společnosti. Přihlášení k odletu online je zpravidla k dispozici 24 až 48 hodin před odletem. Potřebné informace k online check-in Vám budou poskytnuty společně s podklady k zájezdu.

   12.3 Nástup ubytování je v den příjezdu ? pokud není průkazně dohodnuto jinak – možný od 14:00 hodin.

   12.4 V den odjezdu je nutné opustit ubytovací objekt nejpozději do 10 hodin a předat jej pronajímateli popř. vykonavateli.

   12.5 Čas, kdy budete v ubytovacím zařízení v den odjezdu vyzvednuti, je uveden v cestovním poukazu. O případném krátkodobém provedení změn budete ze strany ADRIALIN BLUE nebo prostřednictvím personálu v ubytovacím objektu včas informováni.

   13. Odpovědnost

   13.1 ADRIALIN BLUE odpovídá v rámci povinné péče řádného obchodníka za

   • svědomitá příprava zájezdu
   • pečlivý výběr a kontrola poskytovatelů služeb
   • správnost popisu služby
   • řádné poskytnutí smluvně ujednaných cestovních služeb.

   13.2 Odpovědnost ADRIALIN BLUE za škody, které nespadají do kategorie tělesné újmy, je omezena na trojnásobek ceny zájezdu, jestliže nebyla škoda účastníkem zájezdu způsobena schválně nebo hrubou nedbalostí nebo pokud je ADRIALIN BLUE odpovědná za škodu způsobenou cestujícímu výhradně z důvodu provinění poskytovatele služby.

   13.3 Nárok na náhradu škody vůči ADRIALIN BLUE je omezen nebo vyloučen v rozsahu, v němž může být základě mezinárodních dohod, nebo na nich se zákládajících zákonných předpisů, které se aplikují na služby poskytované ze strany poskytovatele služeb, pouze za určitých podmínek nebo omezení uplatněn nárok na náhradu škody vůči poskytovateli služeb nebo může být za určitých podmínek vyloučen.

   13.4 V rámci zákonných ustanovení jste povinni udělat v případě vzniku jakýchkoli závad v plnění závazků všechno co je ve Vašich možnostech, abyste k odstranění závady přispěli a případně vzniklou škodu minimalizovali nebo jejímu vzniku zabránili. Z toho plyne především povinnost neprodleně ohlásit závady zástupcům/kontaktním osobám v místě pobytu, kteří jsou uvedeni v ubytovacích dokumentech. Při zanedbání povinnosti neprodleného ohlášení závad zaniká povinnost zprostředkovatele zájezdu vztahující se na snížení ceny nebo náhradu škody.

   13.5 Poskytovatelé služeb (majitel, držitel klíče, agentura atd.) nemají funkci vedoucího zájezdu ani nejsou zástupcem ADRIALIN BLUE, ani nemají oprávnění k akceptování nároků a vydávání a/nebo přijímání právně závazných prohlášení.

   13.6 Nároky z důvodu poskytnutí cestovních služeb v rozporu se smluvním ujednáním můžete proti ADRIALIN BLUE uplatnit do dvou let po smluvně naplánovaném ukončení zájezdu, přičemž je striktně vyžadována písemná forma. Vaše cestovní kancelář není oprávněna přijímat přihlášení záručních nákladů a nákladů na náhradu škody. Předpokladem je, že cestovní služby nebo náhradní služby, které jste přijali, nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou, že jste vady bez zbytečného odkladu oznámili a že nedošlo k dostatečné nápravě. Bude-li zájezd způsobeným nedostatkem velmi závažně narušen, můžete cestovní smlouvu vypovědět. Ve všech pravidlech je podmínkou, že jste u ADRIALIN BLUE požadovali pomoc s přiměřenou lhůtou pro její poskytnutí a tato lhůta uplynula bez výsledku.

   13.7 Organizátor nemůže převzít odpovědnost za údaje uvedené v popisu místa, protože nejsou součástí smlouvy, a nemůže na ně mít vliv a nemůže prověřit jejich správnost.

   13.8 Mezi Vámi a ADRIALIN BLUE je sjednána promlčecí lhůta v délce jednoho roku po smluvně plánovaném ukončení zájezdu.

   13.9 Postoupení od nároků vůči ADRIALIN BLUE třetím osobám, také manželovi/manželce a příbuzným 1. stupně, je vyloučené. Taktéž soudní uplatnění nároků účastníka zájezdu vlastním jménem třetích osob je nepřípustné.

   13.10 Poškození zavazadel nebo zpožděné dopravení zavazadel u leteckých zájezdů a jiných přepravních služeb byste měli neprodleně na místě oznámit také příslušným přepravním společnostem a vyžádat si písemné potvrzení (např. lost report u leteckých dopravců), aby nedošlo k zániku uplatnění nároků dle mezinárodních dohod.

   14. Ustanovení zájezdu

   14.1 Informace o platných podmínkách pro vjezd do země, předpisech pro cestovní doklady a víza Vám budou poskytnuty v pokynech k zájezdu a bezpečnostních pokynech ministerstva zahraničí na https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise a na příslušných velvyslanectvích a konzulátech.

   14.2 Jako cestující sami nesete odpovědnost za dodržení všech povinností v souvislosti s vízy, očkováním a celními záležitostmi, které jsou pro realizaci Vaší cesty požadovány. V každém případě zde platí povinnost mít při příjezdu připraveny platné cestovní doklady. Veškeré újmy, především pak úhrada nákladů za odstoupení, které vzniknou z důvodu nedodržení těchto předpisů, budou připsány na Váš účet.

   14.3 Za příplatek ve výši 20,00 EUR Vám vystavíme zvláštní potvrzení, která jsou potřebná pro žádost o vízum. Tato potvrzení Vám zašleme poštou.

   15. Působení a příslušnost soudu

   15.1 Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy o zájezdu.

   15.2 Zákazník může touroperátora zažalovat pouze v místě jeho sídla.

   15.3 Pro případ podání žaloby ze strany zprostředkovatele zájezdu proti zákazníkovi je rozhodující místo bydliště zákazníka. Pro případ podání žaloby proti zákazníkům, popř. smluvním partnerům v rámci cestoví smlouvy, obchodníkům, právnickým osobám veřejného nebo soukromého práva nebo proti osobám, jejichž trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu je v zahraničí, nebo není v okamžiku podání žaloby známé, se ujednává soudní příslušnost v sídle zprostředkovatele zájezdu.

   15.4 Výše uvedená ustanovení neplatí,

   • jestliže a pokud ze smluvně nesjednaných ustanovení mezinárodních dohod, které lze aplikovat na cestovní smlouvu mezi zákazníkem a touroperátorem, vyplývá něco jiného ve prospěch zákazníka nebo
   • jestliže a pokud jsou na cestovní smlouvu aplikovatelná, nenahraditelná ustanovení v členském státě EU, jehož je zákazník příslušníkem, pro zákazníka výhodnější než předcházející ustanovení nebo odpovídající zákonná ustanovení.

   15.5 Evropská komise zřídila platformu pro účely urovnávání sporů online. Tuto platformu najdete http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa zní: cs@adrialin.com