Cíle cesty
  ubytování

   Ochrana dat

   Co se Vašich osobních údajů týká, chceme, abyste se na stránkách společnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH (www.adrialin.com) cítili bezpečně. Proto Vás chceme následně informovat o tom, k jakým účelům shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje a jak můžete využít svých práv.

   1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a zástupce

   Zodpovědný za osobní údaje v rámci rezervací ubytování a zprostředkování pronájmu vozu dle článku 4 odstavce 7 GDPR
   Zodpovědný za osobní údaje v rámci rezervací paušálních leteckých zájezdů dle článku 4 odstavce 7 GDPR
   Adrialin GmbH
   Werftestrasse 4
   6005 Luzern
   Švýcarsko
   Telefonní číslo: +420 224 245 813
   E-mail: cs@adrialin.com
   Jednatel: Markus Graw
   Adrialin Blue GmbH
   Werftestrasse 4
   6005 Luzern
   Švýcarsko
   Telefonní číslo: +420 224 245 813
   E-mail: cs@adrialin.com
   Jednatel: Markus Graw

   Zástupcem společnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH V Evropské unii v oblasti dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů je
   Adrialin GmbH
   Klehestraße 3-5
   76571 Gaggenau
   Německo
   Telefonní číslo: +420 224 245 813
   E-mail: cs@adrialin.com
   Jednatel: Josip Sojat

   2. Všeobecné informace pro návštěvníky této webové stránky

   2.1. Cookies

   Pro účely zpracování v rámci rezervačního procesu jsou částečně ukládány cookie z Vašeho prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Jedná se textové soubory, které můžete kdykoli smazat. Většina webových prohlížečů akceptuje cookie automaticky. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete změnit podle individuálních požadavků.

   Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby jste byli o použití cookie informováni a mohli v jednotlivých případech rozhodnout o přijetí nebo zásadním zamítnutí cookie. V případě nepřijetí cookie může být funkčnost našeho portálu omezena.

   Po Vašem sezení s prohlížečem zůstávají následující cookies:

   -pid: Jedná se o cookie, který se používá pouze tehdy, jestliže na stránky vstoupíte z partnerské stránky, která obsahuje odkaz na Adrialin. Uloženo je pouze identifikační číslo partnera. Doba platnosti: 30 dnů

   -utm_term: Tento cookie se používá, jestliže jste na naši internetovou stránku přepojeni z jedné z internetových stránek HomeToGo. Uloženo bude ID kliknutí z něhož jste k nám byli přepojeni. Neposkytuje žádné reference o osobních údajích, ale slouží k vytváření interních statistik HomeToGo (např. odbyt rezervací, jaký objekt by vybrán, jaké filtry byly použity, atd.) Doba platnosti: 30 dnů

   Tyto cookie slouží ke kontrole úspěšnosti marketingových akcí. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme provádět vyhodnocování marketingových kampaní a optimálně je řídit. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH mají oprávněný zájem o vyhodnocování úspěšnosti svých reklamních kampaní a jejich vhodné řízení. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

   -seen_on: Tento cookie se používá, jestliže na stránku našeho popisu objektu nebo zájezdu vstoupíte prostřednictvím naší inzerce zveřejněnéna jiné internetové stránce. V tomto případě se ukládá kód příslušné stránky s inzercí, ze které jste na naše stránky vstoupili. Jestliže provedete rezervaci, dojde na stránce rezervace prostřednictvím cookie k výběru, zda má být kód exportován pro tzv. conversion tracking. Můžeme tak zjistit, které reklamní inzerce dovedou naše zákazníky k rezervaci. Nedochází přitom k přiřazování žádných osobních údajů. Doba platnosti: 30 dnů

   -cookieconsent_status: Jedná se o cookie, který se používá, jakmile odsouhlasíte používání cookie. Hlášení díky tomu nebude zobrazováno při každém novém otevření stránky. Doba platnosti: 1 rok.

   -XSRF-TOKEN: Tento cookie slouží k ochraně před změnou údajů ze strany třetích osob. Tento cookie není vázán na pevně stanovenou dobu platnosti a je znovu použitý při každém otevření stránky.

   -adrialin_session: Tento cookie slouží k identifikaci aktuální relace prohlížeče. doba platnosti: 60 minut

   Tyto cookies slouží ke zdokonalování optimálního uživatelského nastavení na našich stránkách. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH mají oprávněný zájem o maximální zdokonalení Vaší internetové prezentace, která bude pro uživatele optimální, aby se zvýšil prodej Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

   2.2. Local Storage

   Abychom Vám co nejvíce usnadnili používání naší internetové stránky, používáme vedle cookie také lokální paměť (zvaná také local storage, nebo „lokální data“). Data jsou lokálně ukládána do paměti (cache) Vašeho prohlížeče a zůstanou zde k vyčtení zachována i po zavření okna prohlížeče nebo po ukončení programu – pokud paměť (cache) nesmažete. Zde jsou ukládány následující informace:

   1. appFileName: Zde je uložen název začleněného souboru JavaScript. To je potřeba k vyprázdnění lokální paměti (locale Storage) (a jiných pamětí vyhledávače), jakmile je k dispozici nový soubor JavaScript. Tím bude zajištěno, že je paměť ve Vašem prohlížeči identická s tím, co požadujeme v rámci Code.
   2. appFileDate: Zde je paralelně k appFileName uloženo datum. To je určeno primárně ke sledování vývoje tak, abychom mohli v případě problémů rychleji lokalizovat výskyt chyb.
   3. navBarFontSize: To je velikost písma v hlavním menu. U různých jazykových verzí se délka slov liší, proto je velikost písma variabilní a uložena tak, aby bylo hlavní menu vždy jednořádkové.
   4. search: Zde jsou uloženy Vaše parametry pro vyhledávání (např. termín zájezdu, počet osob, typ objektu).

   Lokální úložiště slouží ke zdokonalení použitelnosti. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH mají oprávněný zájem o maximální zdokonalení Vaší internetové prezentace, která bude pro uživatele optimální, aby se zvýšil prodej Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

   Pokud si nepřejete, aby byly funkce lokální paměti používány, můžete jejich zrušení nastavit v sekci nastavení Vašeho prohlížeče v závislosti na platformě v provozním systému příslušné aplikace.

   2.3. Google Analytics

   Abychom mohli naši nabídku dále zdokonalovat, shromažďujeme statistické údaje o jejím využívání. K tomu používáme službu Google analytics. Je tak zajištěno, že neproběhne žádné propojení s výše jmenovanými cookies. Google nás zavazuje k vydání následujícího prohlášení:

   Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky. Informace o Vašich návštěvách této webové stránky vygenerované na základě cookie jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Na základě námi aktivované anonymizace IP adresy bude Vaše IP adresa zkrácena tak, že pouze prostřednictvím IP adresy nebude možné provést referenční zařazní uživatele. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky souvisejících s používání webové stránky a internetu. IP adresa přenášená v rámci Google analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookie můžete příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče zakázat; upozorňujeme však na to, že se v tomto případě může stát, že nebudou všechny funkce této webové stránky plně využitelné. Kromě toho můžete společnosti Google shromažďování dat vztahujících se k používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování dat prostřednictvím Google zakázat tak, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který najdete v následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Získané údaje budou smazány po 26 měsících.

   2.4. Google Remarketing

   Na naší webové stránce jsou data shromažďována a ukládána prostřednictvím technologií Google (Google remarketing tag). Z těchto údajů mohou být vytvářeny anonymní uživatelské profily a ukládány do cookie. Třetí poskytovatelé, včetně Google, zapojují zobrazení na webových stránkách v internetu. Třetí strana poskytovatelů, včetně Google, používají v rámci funkce tag remarketing cookie k přepínání zobrazení na základě Vašich dřívějších návštěv na našich webových stránkách. Údaje shromážděné prostřednictvím funkce remarketing-tag nebudou bez Vašeho zvlášť uděleného souhlasu použity k tomu, abyste mohli být jako uživatel naší webové stránky osobně identifikováni a abyste přes anonymní uživatelský profil nebyli spojováni s osobními údaji. Použití cookie můžete prostřednictvím Google deaktivovat tak, že otevřete stránku https://adssettings.google.com/authenticated a klikněte na &opt out&. Alternativně můžete otevřít deaktivační stránku organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další odkazy k ustanovením Google najdete zde http://www.google.com/intl/de/privacy.

   2.5. Google AdWords

   Tato webová stránka používá Google Adwords, webový online program společnosti Google Inc. V této souvislosti je také použita funkce conversion tracking. S pomocí programu používá Google AdWords cookie na Vašem PC, jestliže na naše stránky vstoupíte prostřednictvím reklamního zobrazení Google. Po 90 dnech přestane cookie platit. Tento cookie neobsahuje osobní zpětnou sledovatelnost. Jestliže jako uživatel používáte naše stránky a cookie bude ještě platné, pak společně s Google poznáme, že jste klikli na konkrétní zobrazení a byli jste přesměrováni na naši webovou stránku. Každý zákazník Google AdWords má jiný cookie. Tímto způsobem nelze cookies prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords dodatečně sledovat. S pomocí údajů, které jsou nashromážděny prostřednictvím konverzích cookie (Conversion Cookie), jsou sestavovány statistiky konverzí pro zákazníky AdWords. Takto jako zákazníci zjistíme celkový počet uživatelů, kteří zareagovali na náš inzerát a byli přesměrováni na webovou stránku. Neobdržíme od Vás však žádné osobní údaje. Jestliže s tímto postupem sledování nesouhlasíte, můžete prostřednictvím Vašeho prohlížeče deaktivovat cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto případě použijte funkci nápovědy prohlížeče. Bližší informace k ustanovením o ochraně údajů Google najdete na http://www.google.de/policies/privacy/.

   2.6. Google reCAPTCHA

   Abychom se postarali o zajištění dostatečné ochrany údajů při předávání formulářů, používáme při registraci jako cestovní kancelář v přihlášce agentury a v kontaktním formuláři službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. To slouží především k rozlišení, zda zadání provedla fyzická osoba nebo bylo neoprávněně vloženo strojovým a automatizovaným zpracováním, aby nedocházelo k vyplňování formulářů robotický generovaným spamem. Služba zahrnuje odesílání IP adresy a popř. dvon Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Pro to platí odlišná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc. Další informace ke směrnicím o ochraně údajů Google Inc. najdete na http://www.google.de/intl/de/privacy nebo https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

   2.7. Google-Maps

   Tato webová stránka používá Google Maps pro zobrazení polohopisných map. Google Maps provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitím této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky nashromážděných a Vámi zadaných údajů prostřednictvím Google, některého z jeho zástupců nebo třetích poskytovatelů. Ke zpracovávaným údajům mohou patřit především IP adresy a údaje týkající se lokality uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (provedeno zpravidla v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovány v USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   2.8. Účely zpracování a právní podklady pro služby Google

   Services Google Remarketing a Google AdWords používáme ke kontrole a řízení úspěšnosti našich marketingových kampaní.

   Google Analytics jsou pro nás využívány za účelem získání informací o používání naší internetové stránky, abychom pro uživatele mohli upravit optimálnost našich webových stránek.

   Google Maps používáme k tomu, abychom mohli v popisech objektů zobrazovat situační plány a zdokonalili tím prezentaci našich produktů.

   Google reCAPTCHA používáme k tomu, abychom chránili formuláře proti zneužití nebo útokům hackerů a slouží i k zabezpečení Vašich osobních údajů.

   Jako společnost zprostředkující cestovní služby online máme oprávněný zájem o monitorování a řízení úspěšnosti našich marketingových akcí, získávání informací o používání naší internetové stránky, její ochranu před zneužitím a co nejúčinnější propagaci našich produktů za účelem zvyšování obratu. To však nemůžeme bez poskytnutí údajů. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

   2.9. Kódování SSL

   Díky výkonné kódovací technologii SSL (Secure Sockets Layer) a bezpečnostním standardům PCT (Private Communication Technology), které využívají všechny běžně používané prohlížeče, jsou všechny Vaše transakce chráněné. SSL kóduje Vaše osobní údaje ještě předtím, než jsou prostřednictvím internetu odeslány. Internetové obchodní operace jsou tak stejně bezpečné jako po telefonu. Jestliže Váš prohlížeč neumožňuje bezpečné transakce, nebo nechcete transakce online provádět, můžete nám své objednávky sdělit telefonicky na čísle +420 224 245 813 od pondělí do pátku /kromě státních svátků) od 9 do 18 hodin. Zaměstnanec naší společnosti se Vám bude osobně věnovat.

   2.10. Přesměrování na jiné stránky

   Na základě rozsudku z května 1998 rozhodl krajský soud v Hamburku, že při zařazení externích odkazů je nesena odpovědnost také za obsah těchto odkazovaných stránek. Tomu lze podle krajského soudu zabránit pouze výslovným distancováním se od těchto obsahů, což tímto prohlášením činíme. Cizí obsahy na stránkách, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu na této webové stránce, nejsou ve vlastnictví Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH a proto za ně nepřebírají žádnou odpovědnost. Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH se výslovně distancují od nepřípustných nebo dvojsmyslných obsahů.

   3. Facebook Fanpage

   Jestliže navštívíte naši facebookovou stránku, budou zde zpracovány Vaše osobní údaje. Jestliže jste přihlášeni, jedná se o údaje z Vašeho facebookového profilu. V každém případě se jedná o Vaši IP adresu a informace vyhledávače. Tyto údaje jsou z naší strany nebo ze strany Facebook Ireland zpracovávány jakožto společným odpovědným subjektem. Ujednání v této souvislosti si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

   Dohoda probíhá na základě článku 6 odstavce 1 UA 1 písm. f EU DSGVO (naše převažující oprávněné zájmy podnikově hospodářského a komunikativního typu na nabídce informačního a komunikativního kanálu v sociálních médiích, v tomto případě na Facebooku). Všechna práva, jak jsou uvedena zde v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí také pro naši facebookovou stránku.

   4. Zpracování údajů zákazníků a zájemců

   4.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

   4.1.1. Kontaktní formulář na naší webové stránce a e-maily

   Vaše kontaktní údaje pro komunikaci a zasílání zpráv, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo e-mailem budou po dobu 6 let uloženy pro účely zpracování Vašich dotazů v souvislosti s konkrétní nabídkou zájezdu nebo s Vaší rezervací, k sestavení nabídky na základě Vaší poptávky a pro zpracování následných dotazů. Shromažďování, ukládání a předávání údajů probíhá pro účely předsmluvních opatření na vyžádání dotyčné osoby a plnění smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme zodpovědět Vaše dotazy.

   4.1.2. Údaje, které nám poskytnete při rezervaci

   Při rezervaci nám poskytnete Vaše jméno a příjmení popř. jména a příjmení Vašich spolucestujících, Vaši adresu, kontaktní údaje pro komunikaci, data narození, popř. věk dětí a Vaše platební údaje. IP adresa je dále přihlášena a uložena. Jestliže neprovedete rezervaci sami, ale prostřednictvím cestovní kanceláře, budou nám údaje poskytnuty z Vaší cestovní kanceláře. Poskytnutí těchto údajů je vyžadováno pro účely uzavření smlouvy. Ty se používají k následujícím účelům:

   1. Plnění cestovní smlouvy uzavřené s námi
    Rezervace, změna rezervace a popř. storno cestovních služeb u poskytovatelů služeb
   2. Fakturace
    Faktury, elektronický platební styk a úhrady platební kartou, upomínky, inkasní platby, vyúčtování s poskytovateli služeb
   3. Servisní služby
    Potvrzení rezervace, soupis požadavků hostů, reklamace, hlášení škod (zabezpečení nákladů v případě zrušení zájezdu), vypracování podkladů k zájezdu
   4. Dotazování hostů a marketingové akce
    Ohodnocení cestovních služeb a našich služeb, informace o nabídkách zájezdů

   Údaje potřebné k plnění cestovní smlouvy, k fakturaci a poskytování servisních služeb jsou zpracovávány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme pro Vás u poskytovatelů služeb rezervovat požadované cestovní služby, odpovídat na Vaše dotazy, zasílat Vám podklady k zájezdu a uzavřít s Vámi cestovní smlouvu.

   Pro účely dotazování hostů a marketingových akcí je právním základem článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f). Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH mají oprávněný zájem získat od svých zákazníků hodnocení rezervovaných služeb a vlastních nabízených služeb pro účely zajištění kvality a propagace Vašich cestovních nabídek s cílem zvyšování obratu. Jelikož jsou žádosti o hodnocení a cestovní nabídky rozesílány pouze našim stávajícím zákazníkům, kteří již projevili zájem o naše nabídky a služby, nelze předpokládat, že by tím došlo k porušení základních práv dotyčných osob. Bez předání těchto údajů není možné provést hodnocení našich služeb a/nebo rezervovaných cestovních služeb a poskytnout Vám nabídky zájezdů. Proti tomuto zasílání můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vznikly jiné náklady než náklady za zprostředkování podle základních tarifů. Své připomínky zasílejte e-mailem na adresu <a href=&mailto:dataprivacy@adrialin.com&>dataprivacy@adrialin.com</a>. Po obdržení Vaší námitky nastavíme zasílání.

   Smluvní údaje jsou ukládány na dobu 6 let. Faktury a finanční transakce podléhají zákonem stanovené úschovní lhůtě v délce 10 let.

   4.2. Příjemce údajů

   Vaše údaje jsou ukládány v našich vlastních backend systémech, na hostujících serverech a na Cloud serveru. K nim mají přístup naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci v naší mateřské a sesterské společnosti, kteří za nás vykonávají činnost spojenou s péčí o zákazníky a pro tyto účely potřebují přístup k Vašim rezervacím a Vašim údajům. Přístup vyžaduje také náš daňový poradce, který za nás vykonává finanční účetnictví a k zaúčtování příchozích plateb potřebuje přístup do našeho systému. Předání Vašich údajů zde probíhá na právním základě plnění smlouvy a plnění právního závazku, jemuž jako odpovědná osoba podléháme (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b) a c) GDPR).

   V závislosti na tom, jakou nabídku u nás zarezervujete, budou Vaše osobní údaje zaslány poskytovatelům služeb (pronajímatelé, hotely, letecké společnosti, agentury pro přihlášení pobytu, databáze lůžek, pronajímatelé vozů) buď přímo nebo přes rezervační systémy a poskytovatele technických služeb. Předání Vašich údajů se také v tomto případě opírá o plnění cestovní smlouvy uzavřené s Vámi (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b) GDPR).

   Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb, našim daňovým poradcům a popř. na vyžádání také daňovým úřadům. Jestliže svou rezervaci hradíte platební kartou nebo okamžitým převodem, zadejte Vaše platební údaje do formuláře společnosti BS PAYONE GmbH, který je integrován do našeho rezervačního formuláře. BS PAYONE GmbH pro nás ve vlastní zodpovědnosti tyto údaje zpracovává. Vaše platební údaje nejsou v tomto případě v našich systémech ukládány. Právním základem pro předávání Vašich údajů poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb je plnění cestovní smlouvy uzavřené s Vámi (článek 6, odstavec 1, písmeno b) GDPR). Předávání údajů daňovým poradcům a popř. daňovým úřadům se opírá o plnění našich právních závazků dle článku 6, odstavce 1, věty 1 písmena c) GDPR.

   Jestliže nesplníte své platební závazky, budou Vaše údaje po náležitém upomínacím procesu předány poskytovateli inkasních služeb. V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tímto postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

   Pro účely dotazování zákazníků mohou být údaje předány společnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dánsko a TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Německo. Předávání údajů probíhá v rámci oprávněného zájmu společnosti Adrialin GmbH a Adrialin Blue GmbH na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena f) GDPR.

   Jestliže budou pro předání Vašich údajů využiti poskytovatelé služeb a rezervační systémy, budou z naší strany pečlivě vybírány, písemně pověřeny a jsou vázány našimi směrnicemi. Z naší strany jsou pravidelně kontrolovány. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím osobám, po splnění smlouvy a ukončení zákonné ukládací lhůty budou smazány, pokud neposkytnete souhlas s jejich dalším uložením.

   4.3. Přenos údajů do třetí země

   Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovány v sídle naší firmy ve Švýcarsku. Přenos dat v rámci Švýcarska je přípustné v souladu s článkem 45, odstavcem 1 GDPR. Evropská komise vydala usnesení, že Švýcarsko poskytuje dostatečnou úroveň ochrany. Naše mateřské a sesterské společnosti i kancelář daňového poradce, kteří mají přístup do našeho backend systému, a poskytovatelé technických a ubytovacích služeb, jimž budou Vaše údaje předány, se nachází výhradně v Evropské unii. Nicméně může v závislosti na cíli Vaší cesty dojít k tomu, že budou muset poskytovatelé služeb předat Vaše údaje také úřadům nebo společnostem ve třetích zemích, aby mohla být rezervace uskutečněna. V tomto případě se předání Vašich osobních údajů opírá o ustanovení výjimky článku 49, odstavce 1, písmene b) GDPR, neboť poskytnutí těchto údajů je potřeba k plnění cestovní smlouvy.

   5. Zpracování údajů obchodních partnerů a jejich zaměstnanců

   5.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

   5.1.1. Cestovní kanceláře a obchodní zástupci

   Jako cestovní kancelář nebo samostatný obchodní zástupce máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách pro přihlášení agentury. Údaje, které nám v této souvislosti předáte, použijeme k účelům rychlého kontaktování v souvislosti se sjednanou rezervací a ke kalkulaci a vplacení provizí. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné provést u nás jako cestovní kancelář rezervaci a obdržet provizi za zprostředkování našich zájezdů. Smluvní údaje budou smazány 6 let po ukončení smluvního vztahu. Pro kalkulaci provizí a finančních transakcí platí zákonná lhůta pro uchování v délce trvání 10 let.

   5.1.2. Poskytovatelé služeb: pronajímatelé, hotely, partnerské agentury, databáze lůžek, pronajímatelé vozů, letecké společnosti, konsolidátoři

   Údaje, které nám dáte jako poskytovatel služeb k dispozici, budou z naší strany použity k rychlému navázání kontaktu v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu, ke konkrétní rezervaci, k sestavení cestovních podkladů pro naše zákazníky a ke kalkulaci a vyplacení objednaných služeb. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné rezervovat u Vás cestovní služby pro naše zákazníky a vyplatit Vám sjednanou odměnu za rezervaci. Smluvní údaje budou smazány 6 let po ukončení smluvního vztahu. Pro účely vyúčtování služeb poskytovatelům a finančních transakcí platí zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

   5.1.3 Ostatní obchodní partneři

   Jako obchodní partner nám často poskytujete kontaktní údaje Vašich zaměstnanců. Jsou uloženy a použity pro případ rychlého kontaktování v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu nebo všeobecných dotazů. Zpracování se opírá o právní základ plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů se s Vámi nebudeme moci rychle spojit. Vaše údaje budou smazány ihned po změně kontaktního partnera nebo nejpozději 6 let po ukončení smluvního vztahu. Na faktury, které vůči nám vystavíte, a finanční transakce se vztahuje zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

   5.2. Příjemce údajů

   Vaše údaje jako cestovní kanceláře, nezávislého obchodního zástupce nebo poskytovatele služeb jsou ukládány v našich vlastních backend systémech na hostujících serverech a na Cloud serveru. K nim mají přístup naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci v našich mateřských a sesterských společnostech, kteří pro nás vykonávají činnost spojenou s péčí o agentury a poskytovatele služeb a potřebují pro tyto účely přístup k Vašim údajům. Poskytování údajů na tato místa se opírá o plnění smlouvy uzavřené s Vámi dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Přístup potřebuje také náš daňový poradce, který za nás vykonává činnosti v rámci finančního účetnictví, aby mohl zaúčtovat kalkulaci provizí a poskytovaných výkonů a vyplatit Vám příslušné částky. Vaše údaje jsou postoupeny pro účely plnění právního závazku z naší strany (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno c) GDPR).

   Jako poskytovatel služeb nám zpravidla dáváte k dispozici souřadnice Vašich objektů. Používáme je k zobrazení jejich polohy v situačních plánech Google-Maps na naší internetové stránce a pro zajištění lepší prezentace Vašich objektů. Dále jsou společně s Vaším jménem, adresou a popř. kontaktními údaji pro komunikaci, popisem příjezdové trasy a podklady k zájezdu předány našim zákazníkům, aby mohli rezervovaný objekt bez problému najít. Předávání Vašich údajů tak probíhá v rámci plnění smlouvy uzavřené s Vámi na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR.

   Jako jinému obchodnímu partnerovi budou komunikační údaje Vašich kontaktních partnerů uloženy jedním z našich kompetentních zaměstnanců v jeho programu pro správu e-mailů. Je tak zajištěno, že Vaše osobní údaje může zpracovat pouze tento poskytovatel služeb. Postoupení na jiná místa je možné provést pouze s Vaším souhlasem.

   Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžní instituce a poskytovatele platebních služeb pro účely plnění smluvních závazků dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Dále jsou údaje pro účely finančního účetnictví předávány našemu daňovému poradci a příp. na vyžádání daňovým úřadům. Základem pro předání Vašich údajů je splnění právního závazku z naší strany podle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena c) GDPR.

   V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tímto postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

   Jestliže budou pro přenos Vašich údajů požadování poskytovatelé technických služeb, budou z naší strany pečlivě vybráni a vázáni našimi směrnicemi. Z naší strany jsou pravidelně kontrolovány. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím osobám, po splnění smlouvy a ukončení zákonné ukládací lhůty budou smazány, pokud neposkytnete souhlas s jejich dalším uložením.

   5.3. Přenos údajů do třetí země

   Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovány v sídle naší firmy ve Švýcarsku. Přenos dat v rámci Švýcarska je přípustné v souladu s článkem 45, odstavcem 1 GDPR. Evropská komise vydala usnesení, že Švýcarsko poskytuje dostatečnou úroveň ochrany. Naše mateřské a sesterské společnosti i kancelář daňového poradce, jež mají přístup k našim backend systémům, se nachází výhradně v Evropské unii.

   Pro zobrazení situačních plánů v rámci Google Maps mohou být společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA poskytnuty souřadnice Vašich objektů. Přenos dat do USA je přípustný, neboť se Evropská komise usnesla, že USA poskytuje přiměřenou úroveň ochrany (článek 45 odstavec 1 GDPR) a poskytování údajů je pro splnění smlouvy s vykonavatelem služeb potřebné (článek 49, odstavec 1, písmeno b) GDPR).

   6. Vaše práva na ochranu údajů

   Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy (článek 15 GDPR). To se týká také příjemců nebo kategorií příjemců, jimž jsou tyto údaje předávány, a účelu uložení. Navíc máte právo požadovat opravu zpracování za předpokladu plnění článku 16 GDPR a/nebo smazání za předpokladu plnění článku 17 GDPR a/nebo omezení zpracování za předpokladu plnění článku 18 GDPR. Dále můžete za předpokladu za předpokladu splnění článku 20 GDPR kdykoli požadovat přenos dat – pokud jsou u nás tato data ještě uložena.

   V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění úkonů, které jsou ve veřejném zájmu (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno e) GDPR) nebo pro účely plnění oprávněných zájmů (článek 6, odstavec 1, věta 1 písmeno f) GDPR), můžete kdykoli s účinností pro budoucí situace vznést námitky proti zpracování příslušných osobních údajů. V případě rozporu nesmíme Vaše údaje pro výše jmenované účely dále zpracovávat, smíme tak učinit pouze v tom případě,

   - že existují naléhavé důvody pro zpracování vyžadující zvláštní ochranu, které převažují nad Vaše zájmy, práva a svobodné rozhodování, nebo
   - Zpracování je požadováno pro účely uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

   Za předpokladu splnění článku 21, odstavce 1 GDPR lze vznést námitky proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících z výjimečné situace dotyčné osoby.

   Kromě toho máte ve věci právních záležitostí v souvislosti s ochranou údajů možnost podat stížnost švýcarskému orgánu zajišťujícímu ochranu osobních údajů EDÖB (www.edoeb.admin.ch).

   7. Kontakt

   Na základě právních rámcových podmínek nejsme povinni stanovit osobu pověřenou ochranou údajů. Všechny požadavky týkající se informací, informační dotazy, odvolání nebo námitky v souvislosti se zpracováním dat směřujte prostřednictvím e-mailu na adresu dataprivacy@adrialin.com nebo poštou na adresu uvedenou v bodě 1. Pro získání bližších informací odkazujeme na úplný text GDPR, který je k dispozici na internetových stránkách https://gdpr-info.eu.